woensdag 16 november 2016

Ingezonden – Dat gebeurt er (9) / Presidium

In een ingezonden bijdrage kraakt Andries Brantsma harde noten over de democratie in Horst aan de Maas:

Machtspolitiek, gekrenkte trots, presidium
In een eerder stukje [klik hier] heb ik stevige kritiek geuit op het presidium (fractievoorzitters, burgemeester en vicevoorzitter van de gemeenteraad) in Horst aan de Maas. Ik verweet het presidium (de agendacommissie voor de raad) een te enge blik in de voorbereiding over de discussie van de intensieve veehouderij. Het wilde namelijk belangengroepen niet uitnodigen. ‘Oogkleppen’, schreef ik.

Stevig, dat geef ik toe. De vraag is of ik te mild ben geweest en dan met name over het gebrek aan democratisch gehalte van het presidium.

Wat gebeurde er in de eerstvolgende presidiumvergadering? Men was zeer verbolgen over het feit dat een commissielid commentaar had op het functioneren van het presidium, want hij was toch onderdeel van het bestuur? De discussie moest in de gemeenteraad plaatsvinden. Maar daar is dualisme armoede (uitspraak PvdA-raadslid). Het is diep droevig dat, zoals het lijkt, deze extra bestuurslaag vindt dat er geen discussie buiten de commissies of raad zou mogen plaatsvinden.

Volgens de meerderheid in het presidium echter was dat wel zo en ik moest daar maar eens stevig op worden aangesproken, zo werd er geblaft. De beweegredenen zijn duidelijk. Het presidium als verlengstuk van de coalitie en het college wenst geen kritiek (pure machtspolitiek). Het presidium stemt met meerderheid de inbreng van de oppositie meestal weg en laat de stem van de minderheid daardoor zo min mogelijk horen (het om zeep helpen van de democratie) en daarmee is het presidium geen agendacommissie, maar een extra bestuurslaag geworden.

In het presidium werd over dit onderdeel stevig over mij te keer gegaan. Niet over de inhoud van de stukjes, maar over het feit dat er buiten de raad commentaar werd gegeven op Horst-sweet-Horst. Tijdens het gesprek van een presidiumlid (had het presidium besloten!) met mij werd er echter poeslief gesponnen. Dat een commissielid commentaar kon geven op het bestuur werd beaamd en dat dat op een politiek blog als Horst-sweet-Horst scherp kon zijn, daar was hij het mee eens en dat hij zelf daar ook direct commentaar op kon geven, ja dat wist hij. Dat klinkt heel anders. Misschien is hij bekeerd en kan hij deze verstandiger benadering ook in het presidium overbrengen.

Eind goed al goed? Dat is maar de vraag. Eerst zal duidelijk moeten worden dat minderheidsstandpunten ook meegewogen worden en herkenbaar worden. Het leek erop dat het presidium in beslotenheid mocht werken en bepaalde wat wel of niet kon. Dat is toch onbestaanbaar!!!! Hier wordt duidelijk waarom dualisme in Horst aan de Maas geen kans krijgt. En de voorzitter als hoeder van de democratie moet dat bewaken.

Wat hieraan te doen? De partijen hebben zelf de mogelijkheid in te grijpen. De gemeente zal over dit onderwerp geen persbericht uitgeven, maar de pers is natuurlijk vrij er zelf op te duiken en de werkwijze van het presidium en het gebrek aan acteren daar en gebrek aan dualisme en debat in de raad eens te onderzoeken.

Ik ben benieuwd en hoor graag reacties.

Andries Brantsma

Geen opmerkingen:

Een reactie posten