dinsdag 13 december 2016

Actualisatie – Olifantenpaadjes (21)

In deze tijden vol kommer en kwel valt gelukkig ook nog nieuws te melden dat de burger moed geeft. Inderdaad ja, u dacht het al, ik doel op het olifantenpaadje aan het begin van het – ook na zes jaar nog altijd naamloze – steegje tussen Smidseplein en Veemarkt in het centrum van Horst. Na enkele jaren van beknotting gloort er voor dit paadje nu een mooie toekomst, waarin het de ruimte krijgt zich in alle vrijheid te ontwikkelen.
Terug naar het begin. Achter complex De Smidse werden een jaar of zes geleden vijftien parkeerplaatsen aangelegd. Het oog wil ook wat, dus werden ze omgeven door wat schaamgroen. Een idealer voedingsbodem voor een olifantenpaadje is nauwelijks denkbaar. Al na korte tijd was een fraai paadje ontstaan, zoals deze foto uit januari 2012 aantoont:
Vervolgens stokte de ontwikkeling van het paadje. Het bleef voortbestaan, maar het werd helaas niet altijd even goed onderhouden, ondanks vertwijfelde oproepen van Horst-sweet-Horst (klik hier). Toen de netheidspolitie begin 2015 keihard ingreep en ter bescherming van het schaamgroen houten paaltjes plaatste die via een ijzerdraad met elkaar verbonden waren (klik hier), leek dan ook het einde van het olifantenpaadje nakende. Ruim een jaar geleden was dit het trieste beeld:
Ondanks alle tegenwerking wist het olifantenpaadje z’n kop boven water te houden. Weliswaar in de sluimermodus, maar toch. En nu lijkt het tij weer ten goede te keren. De redding komt uit onverwachte hoek: geloof het of niet, de netheidspolitie heeft de belemmerende ijzerdraad en paaltjes weer verwijderd.
Daarmee zijn de voorwaarden geschapen voor een wederopbloei van het paadje. Zaak is natuurlijk wel om de loop er weer in te krijgen. Daarom zou ik willen pleiten voor een tijdelijk parkeerverbod voor het parkeervak dat grenst aan het olifantenpaadje. Opdat het olifantenpaadje de kans krijgt tot volle wasdom te komen. (Dit in het volle besef dat een dergelijke handelwijze strijdig is met het wezen van olifantenpaadjes, maar dit paadje verdient na jaren van tegenslag een steuntje in de rug.)
Ik wil daarom afsluiten met een oproep aan de creatieve geesten onder de Horst-sweet-Horst-lezers: ontwerp een verkeersbord – liefst in de vorm van een pictogram – dat duidelijk maakt dat voor het parkeervak dat grenst aan het olifantenpaadje een parkeerverbod geldt omdat het onderdeel is van een olifantenpaadjesontwikkelingszone. Vol verwachting zie ik uw ontwerp tegemoet (mail het naar horstsweethorst@gmail.com). Ik zal vervolgens mijn uiterste best doen de verantwoordelijken te bewegen tot uitvoering van het ontwerp en plaatsing van het bord.

1 opmerking: