donderdag 22 december 2016

Ingezonden – Dat gebeurt er (14) / Raadsvergadering 20 december

De gemeenteraadsvergadering van Horst aan de Maas werd deze week vanwege de lange agenda over twee dagen uitgesmeerd. In een ingezonden bijdrage blikt Andries Brantsma terug op de eerste helft, die dinsdag plaatsvond.

Raadsvergadering 20 december

Interessante raadsvergadering 20 december. Niet door scherpe debatten helaas, maar door de onderwerpen en hun consequenties die het interessant maakten. Ik pik er een paar uit.
Als eerste het zwembad. Een enthousiaste ‘denktank’ had een ideaalplaat gepresenteerd waar een zwembad aan zou moeten voldoen. Voor de meeste partijen een reden te kiezen voor een nieuw zwembad. Het college moet op zoek naar iemand of een stichting die het bad wil exploiteren met een gemeentelijke jaarlijkse totaalbijdrage van 460 duizend euro. De raad accepteert vrijwel unaniem (alleen D66 tegen) het feit dat een goed zwembad vernietigd wordt, gemeenschapsgeld weggooien dus. Over echte voorwaarden voor commercialisering (toegangsprijs etc.) werd niet gesproken, dus de oplossing kan alle kanten op. Ook de risico’s van een te optimistische ondernemer of een failliet gaande stichting werden aan de kant geschoven. De wethouder gaat nu aan de gang met bezoekersaantallen waarvan hij in de commissie nog met verve had verdedigd dat die niet haalbaar zouden zijn (op basis van een expert bureau). Tegen beter weten in nu dus verder, ondanks alle twijfel en kapitaalsvernietiging. Zodra er een groep van ‘onderop’ met een plan komt, houden grootste en kleinste coalitiepartij tegenwoordig op met zelf denken en vallen vervolgens in katzwijm.

En dan Afslag 10. Een prima initiatief om in het gebied van de Kasteelse Bossen meer samen te werken en nieuwe initiatieven te ontwikkelen. Hulde! Maar toch: waarom dit initiatief 75 duizend euro ter beschikking stellen waar elke andere groep bij MJOP of anderszins daarvoor een gedegen aanvraag met motivatie van besteding van de middelen moet indienen? De wethouder zit in een dubbelrol (acties van onderop, maar hij als voorzitter van een werkgroep er bovenop). Duizend woorden van de wethouder die niets zeiden maakten dit ook niet duidelijk.

Eén onderdeel van het raadsvoorstel  over de Afslag 10 werd geamendeerd. Punt 3 van het raadsvoorstel zegt: ‘Waardering uit te spreken voor de gepresenteerde ruimtelijke visie als onderdeel van de totaalvisie.’ Wonderlijk voorstel. De aanvraag ging over de softwarekant, het samenwerken. De ruimtelijke visie gaat over de investeringen in gebouwen en de omgeving. Waardering, ja. Je zo nadrukkelijk uitspreken over dit ruimtelijk stuk zou je later echter compromitteren bij het nemen van aanpassingsbesluiten.

En toen kwam Greenport. Het ging over de vereenvoudiging van de samenwerkingsstructuur. In een buitengewoon lange met onnodig veel ingewikkelde zinnen gevulde motie werd een voorstel gedaan (klik hier). Een ingewikkelde geschiedschrijving. Het voorstel werd raadsbreed aangenomen. Weer veel ingewikkelde zinnen om te vragen meer aandacht aan de kwaliteit van te acquireren bedrijven te besteden. Dit hebben wij al vaker gevraagd.

De indiener vond dat in eenvoudige taal zonder wolligheid gerapporteerd zou moeten worden. Anders dan de motie dus. Om die reden vertaal ik de motie maar even. Eenvoudig en zonder wol. En als extra enige verduidelijking van mijn kant.

Overwegingen: in de afgelopen jaren is veel geld en mankracht besteed aan Greenport Venlo. Gemeenten hebben dit project onnodig ingewikkeld gemaakt. Te weinig resultaat. De Floriade als negatief voorbeeld. De Provincie heeft ingegrepen. Gemeenten onder ‘curatele’, anders geen bijdrage. Eenvoudiger, beter samenwerken. Focus nu vooral snel verkopen van veel grond. Resultaat: eenzijdige en kwetsbare logistieke bedrijvigheid.

Opdracht aan het college: het college moet de Greenportdirectie aansporen om een visie op kwalitatief goede arbeid en bijbehorende bedrijvigheid te ontwikkelen en daar grond voor te reserveren. Vervolgens op basis daarvan bedrijven acquireren. Een opdracht dus aan de wethouder gewoon zijn werk te doen.

De hele avond? Zeker de moeite waard, maar soms wel eenzaam op de tribune.

Andries Brantsma

Geen opmerkingen:

Een reactie posten