vrijdag 23 december 2016

Ingezonden – Dat gebeurt er (15) / Raadsvergadering 21 december

De gemeenteraadsvergadering van Horst aan de Maas werd deze week vanwege de lange agenda over twee dagen uitgesmeerd. Gisteren keek Andries Brantsma in een ingezonden bijdrage terug op de sessie van dinsdag (klik hier), vandaag bespreekt hij wat er een dag later gebeurde.

Raadsvergadering 21 december: een beetje vuurwerk

Deze avond drie onderwerpen
: Gasthoês, snel internet in het buitengebied en een potje voor acties rond het MJOP. Rode draad: het gebrek aan vertrouwen van de raad in het werk van de wethouder en college. Nergens kreeg het college fiat om zonder meer door te gaan. De raad hield terecht overal de regie.
Gasthoês. Terechte kritiek kwam er vanuit de raad over de gebrekkige informatie bij het raadsvoorstel. De lange informatiestilte naar de raad (in ieder geval in de raad, zoals door de grootste coalitiepartij werd gezegd, dus voor hen mogelijk wel informatie buiten de raad om) werd gehekeld. Geen echte onderbouwing van het project. Buiten de kaders treden en niet invullen daarvan. Een in de tijd oplopend investeringsbedrag ten opzichte van het eerder genoemde (nu al 12,5 miljoen) leidden samen tot een amendement en motie die de wethouder en het college opdroegen zich echt aan de kaders te houden, te zorgen voor een compleet plan en dan terug te komen naar de raad, zodat die aan zet blijft. De kaders zijn overigens zodanig dat het vervolg tot zeer interessante discussies zal leiden. Waarom de plotselinge en overdreven ongefundeerde haast werd niet door de wethouder duidelijk gemaakt.
Moties en amendement werden unaniem (CDA wel tandenknarsend) aangenomen. Interessant dat de PvdA dit niet zag als een duidelijk signaal aan de wethouder en college dat de raad er niet op vertrouwt dat het goed zal gaan als ze niet zelf aan de bal blijft. Een vriendelijke manier van de PvdA om te laten zien hoe loyaal een bijwagen kan zijn, maar nogal afwijkend van wat er echt gebeurt. De wethouder had zijn standaardreactie. De kritiek kan nog zo groot zijn, hij voelt zich altijd gesteund door de raad, zelfs als die volledig tegen zou zijn.
Snel internet in het buitengebied. Met een klein amendement (weer) kreeg de wethouder fiat om door te gaan. De raad accepteerde de uitleg over het feit dat het geen onacceptabele overheidssteun zou zijn. Prima voor het buitengebied. Interessant hier was dat een lid van Essentie tegenstemde met een stemverklaring. Volgens hem werden er grote risico’s genomen en zou er wel sprake zijn van ongeoorloofde overheidssteun. Wat jammer was, is dat hij wel een degelijke stemverklaring gaf, maar dat over de inhoud van zijn verklaring toch onvoldoende debat plaats vond om de echte risico’s naar voren te brengen. Jammer en hopelijk niet funest voor de gemeente.
Potje MJOP. Het college wil de overwaarde van de opbrengsten van verkoop van vastgoed in een potje stoppen van waaruit het onderzoeken in het kader van het MJOP wil kunnen financieren. De wethouder wilde zelf tot een bedrag van tienduizend euro kunnen besluiten en tot vijftigduizend euro binnen het college. Bezwaar was er tegen het potje en de hoogte op zich, tegen het zelfstandig als wethouder kunnen uitgeven en tegen de hoogte van het bedrag. In feite wordt hiermee gepoogd  op een slimme manier de begroting te ontlasten, want er is nu immers al dekking? De raad gaf het college en wethouder niet het vertrouwen. Het college wilde vervolgens ook intern overleg. Met een ‘gezocht’ voorbeeld werd aangemerkt dat die vijftigduizend eurogrens wel nodig was. De raad vond de middenweg van 35 duizend euro. Niet erg principieel, maar het signaal van weer een gebrek aan vertrouwen was er wel mee afgegeven. Zelfs het CDA, alweer tandenknarsend, ging mee met het unanieme besluit.

Andries Brantsma

Geen opmerkingen:

Een reactie posten