dinsdag 20 december 2016

Ingezonden - Partij van de Arbeid blijft in de schulp

In een ingezonden bijdrage (klik hier) leverde Jan Duijf (Kloosterstraat Horst) vorige week forse kritiek op Roy Bouten, voorzitter van de PvdA-fractie in de gemeenteraad van Horst aan de Maas. Roy reageerde daarop met een stukje op zijn Facebookpagina (klik hier). In een nieuwe ingezonden bijdrage reageert Jan Duijf daar op zijn beurt weer op. 

Partij van de Arbeid blijft in de schulp

Mijn artikel met vragen en opmerkingen over het leiderschap van Roy Bouten werd door hem gedeeld op Facebook. Hij schreef een kort commentaar en ontving daarop een heleboel steun- en loyaliteitsbetuigingen van mensen die het voor hem opnamen. Uit die reacties komt een beeld naar voren van de fractieleider van de Partij van de Arbeid als een goede kerel, een doorzetter en een bevlogen politicus. Dat is begrijpelijk. Nu was het geenszins mijn bedoeling  om de goede boy, Roy,  persoonlijk  aan te vallen: wel vind ik zijn leiderschap symbool staan voor de wijze waarop de Partij van de Arbeid in onze gemeente politiek bedrijft. Ook zijn reactie op Facebook op mijn kritiek spreekt wat dat betreft boekdelen. Ik citeer die reactie hieronder letterlijk.
'Beste Jan en andere betrokken inwoners van Horst aan de Maas. Ik heb met belangstelling uw mening gelezen op Horst Sweet Horst. En inderdaad, ik vind dat het goed gaat in Horst aan de Maas. Ik waardeer de zorgen die worden geuit en ga er graag, samen met mijn fractiegenoten Richard en Jan, met u en anderen over in gesprek. Stuur gerust een mailtje of bel me even. Mochten mijn gegevens niet bekend zijn, Wim wil ze vast even uitlenen. Dat geldt overigens voor iedereen die gevraagd of ongevraagd zijn of haar mening wil geven. Wees welkom. Met PvdA groet!'
Waarom is deze reactie zo illustratief? In de eerste plaats vanwege het formele karakter dat dient om zichzelf naar zijn eigen achterban en aanhang te positioneren als leider; ongevoelig voor de mening van een eenvoudige stukjesschrijver. Ten tweede maskeert de afstandelijke reactie de onwil en/of onmacht om het openbare debat aan te gaan over de te onzichtbare en onkritische opstelling van Roy en zijn partij. Bovendien denkt Roy Bouten nu echt dat Jan en alleman zit te wachten op de uitnodiging van zijn kant om een mening te geven? Dat is toch al gebeurd? Gebeurt toch met de regelmaat van de klok bij Horst-sweet-Horst? Verkeert Roy in de positie om mij indirect en een tikkeltje onbeleefd quasi uit te nodigen voor een besloten audiëntie bij zijn partijdriemanschap? Ik zou mezelf en mijn pleidooi voor een openbaar debat ongeloofwaardig maken als ik daar op in zou gaan, ondanks, of juist door de onhandige toevoeging van Roy dat anderen ook welkom zijn?
Als Roy Bouten leiderschap wil tonen dan reageert hij inhoudelijk op mijn kritiek en legt hij in het openbaar haarfijn uit wat de bijdrage van de PvdA aan de politiek in onze gemeente voorstelt en in de toekomst voor wil stellen. Een beetje politicus laat een dergelijke kans niet onbenut. Ik laat me graag overtuigen van mijn ongelijk. En met mij vele anderen die de sociaaldemocratie een warm hart toedragen. Waarom toegeven aan de plaatselijk dominante politieke cultuur van het toedekken van publiekelijke kritiek door er niet op te reageren? Waarom die minachting voor de intelligentie van de inwoners van Horst aan de Maas? Het niet aangaan van de openbare discussie anders dan in de gemeenteraad? Als je achter je eigen beleid en visie staat dan wil je dat toch op alle mogelijke manieren uitdragen en overal voor je partij op de bres staan? Ik begrijp er niets van. Kom eens uit die schulp!

Jan Duijf, Kloosterstraat Horst

1 opmerking:

  1. Als Roy Bouten met iedereen die zijn mening kenbaar maakt een openbare discussie moet aangaan, dan heeft hij er een dagtaak bij.

    BeantwoordenVerwijderen