zaterdag 31 december 2016

Intermezzo – Ingezonden stukken (1)

Het ingezonden stuk van gisteren van Jacqueline Jenniskens (klik hier) schreeuwt om een reactie mijnerzijds, alleen al omdat het natuurlijk niet de bedoeling is dat fervente fans Horst-sweet-Horst minder gaan lezen. Welnu, hier is die reactie:

1. Vanaf het begin, acht jaar geleden, is het de bedoeling geweest dat Horst-sweet-Horst naast heel veel andere dingen óók een podium voor discussie en het spuien van (beredeneerde) opvattingen zou zijn. Geconfronteerd worden met de opvattingen van anderen scherpt immers je geest, doet je dieper nadenken over je standpunten, dwingt je met argumenten te komen, brengt je misschien wel tot andere inzichten. Na jaren lijkt het erop dat dat discussiepodium nu eindelijk een beetje van de grond komt, al zou ik het toejuichen als de diversiteit van ingezondenstukkenschrijvers toenam.
2. Jacqueline vindt dat sommige ingezondenstukkenschrijvers ‘op een vervelende manier zaken op papier zetten’. Maar het is de vrijheid van de ingezondenstukkenschrijver om de woorden en de toon te kiezen die hij het meest passend en effectief acht (dat wil zeggen: zo lang het niet kwetsend, beledigend of discriminerend is). Vervelend is een subjectief begrip. Wat Jacqueline vervelend vindt, kan ik hoogst aangenaam vinden, en andersom. Als ik alleen de ingezonden stukken zou plaatsen die ík aangenaam vind, zou ik de Horst-sweet-Horst-lezers ernstig tekort doen. Die zijn immers oud en wijs genoeg zelf een oordeel te vellen.
3. Jacqueline noemt mijn stukjes ‘creatief’ (waarvoor dank). Toch spreek ik ook geregeld mensen (politici met name) die juist mijn stukjes uiterst vervelend vinden – en dan druk ik me nog heel zacht uit.
4. Dat Jacqueline afhaakt als ‘deze of gene weer wat heeft ingezonden’ is jammer, maar ook vrij normaal. Iedereen heeft zijn voorkeuren. Om het op mezelf te betrekken: ingezonden stukken in De Echo (ik mis 'm nog elke week) van ‘J.G.’ of van Jacques Buijssen sloeg ik per definitie over, terwijl ik voor die van Jan Derix juist op het puntje van mijn stoel ging zitten. 
5. Mede naar aanleiding van het ingezonden stuk van Jacqueline voer ik per 1 januari enkele veranderingen door in de spelregels voor ingezonden stukken (wie nog wil profiteren van het oude regime zal dus snel moeten zijn). Zo ga ik ervoor zorgen dat ingezonden stukken beter herkenbaar worden (ze krijgen een kleurtje). Verder zal ik duidelijker benadrukken dat de mening van de ingezondenstukkenschrijver niet automatisch dezelfde is als die van mij (elk ingezonden stuk begint voortaan met een disclaimer). Om elke verwarring te voorkomen verdwijnt verder mijn – tot nu toe gebruikelijke – inleidende tekst bij een ingezonden stuk. Ten slotte ga ik strikt de hand houden aan het maximale aantal van vierhonderd woorden per ingezonden stuk. Klik hier voor de nieuwe spelregels.
6. Mits hij/zij zich aan de spelregels houdt blijft iedereen van harte uitgenodigd een ingezonden stuk op Horst-sweet-Horst te publiceren.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten