zaterdag 31 december 2016

Ingezonden – Dat gebeurt er (17) / Drankgebruik jongeren

Andries Brantsma profiteert nog net van het oude regime wat betreft ingezonden bijdragen (klik hier), met een ingezonden stuk waarin hij burgemeester Kees van Rooij oproept maatregelen te treffen tegen drankgebruik door jongeren en tegen kasteleins die jongeren alcohol schenken.

Burgemeester, wat moet er nog gebeuren voor u de schellen van de ogen vallen?

Burgemeester, we wonen in een regio met het hoogste drankgebruik van Nederland en binnen die regio zijn we ook nog koploper. U hebt een beleid om jongeren minder alcohol te laten gebruiken. Geen sterk beleid, maar het college was er trots op. En wat gebeurt er dan?
Een paar gram hasj in huis en je wordt eruit gezet. Iemand die jongeren ongestoord veel te veel alcohol laat drinken kan rustig zijn gang gaan. Daar doet u niets aan. U bent dan niet medeplichtig, niet medeaansprakelijk, maar wel medeverantwoordelijk, als u het bewust laat gebeuren.
Hoe moeilijk kan het zijn om te zien dat er een gelegenheid is waar, volgens getuigen, jongeren ongelimiteerd alcohol kunnen krijgen en drinken? 
Uw beleid gaat uit van vertrouwen. Zolang je de ogen dicht houdt, kun je dat eindeloos volhouden. Ik roep u op uw ogen open te doen. 
------ Hoe moeilijk kan het zijn om de wildplassers eens na te lopen en te kijken waar die weer naar binnen gaan? ----- En hoe moeilijk kan het zijn te zien of die personen dronken zijn (dronken een café in mag niet)? ---- Hoe moeilijk kan het zijn te meten waarvandaan geluidsoverlast komt? ----- Hoe moeilijk kan het zijn te constateren of er dronken mensen aanwezig zijn (in een café mogen geen dronken mensen aanwezig zijn)? ------ Hoe moeilijk kan het zijn om te zien of er alcoholische drank wordt ingeschonken voor minderjarigen? ------ Ter plekke, en op Facebook ------ Hoe moeilijk kan het zijn om te zien of jongeren gecontroleerd worden? ------ Hoe moeilijk kan het zijn om te zien of alcohol gekocht aan de bar doorgegeven wordt aan minderjarigen? ------ Hoe moeilijk kan het zijn na te gaan of jongeren speciaal uit Venray naar Horst komen om te drinken (opmerkingen vroegere fractievoorzitter)? ------- Hoe moeilijk kan het zijn om onder meer fietsende (fiets is voertuig) jeugdigen te controleren op alcohol, en ze zo te beschermen? ------ Hoe moeilijk kan het zijn de fietsende gebruikers te linken aan de overtredende bedrijven? ----- Hoe moeilijk kan het zijn het vertrouwen aan de kant te zetten als je eigen BOA’s een tent uitgebonjourd worden (een bestuursboete waardig volgens uw eigen sanctiebeleid)? ------ Hoe moeilijk kan het zijn na te gaan of ernstige en minder ernstige ongevallen verband houden met specifiek cafébezoek? Hoe klein is de stap eens echt te controleren?
Burgemeester, gebruik uw handen om op te treden en niet om één boven een hoofd en de andere voor de ogen te houden. Wat niet ziet wat niet weet en wat niet weet wat niet deert? De tijd om op te treden is gekomen, burgemeester.

Veilig en gelukkig Nieuwjaar voor allen.

Andries Brantsma

Geen opmerkingen:

Een reactie posten