zondag 28 mei 2017

Intermezzo – Kasteelboerderij (10)

Iets ad acta leggen is iets terzijde leggen, iets als afgedaan, als afgehandeld beschouwen, iets niet verder in behandeling nemen. Twee jaar geleden leek het erop alsof het dossier Kasteelboerderij met een zucht van verlichting ad acta was gelegd. Is geweest, zand erover, we gaan ons weer met echt belangrijke dingen bezighouden. Zoiets. En nu, als donderslag bij heldere hemel, is daar ineens luis in de pels Andries Brantsma, die met een ‘totaaloverzicht’ (klik hier) het stof van dit dossier heeft afgeblazen. Tot groot ongenoegen van het gemeentebestuur, zo bleek afgelopen dinsdag tijdens een vergadering van de gemeentelijke Commissie Samenleving (klik hier en ga naar 1.53.00).
De gedachtewisseling in de commissie verliep volgens de bekende lijnen van twee jaar geleden. CDA en Essentie deden er het zwijgen toe. De PvdA hield het bij enkele procedurele vragen. D66 en SP constateerden dat het stuk van Andries Brantsma behalve aannames ook nieuwe feiten bevat. ‘Welke dan?’, vroeg Richard van der Weegen (PvdA). Eveline Baas (D66):
‘Het gaat om zorgvuldigheidsbeginselen bij het opzeggen van de erfpacht, zorgvuldigheidsbeginselen en gebrek aan fair play bij de koop, een andere koper die tegen de marktwaarde had willen kopen, discrepantie tussen onderhoudsbedragen, het achterhouden van huurwaardekennis door de wethouder ten tijde van vragen daarover, het ontbreken van criteria en het akkoord verklaren met de opbouw van de afkoopsom en het terugvloeien van geld uit de afkoopsom naar de koper.’
Meer dan voldoende aanleiding voor een onderzoek, aldus D66 en SP. Een onderzoek naar de al dan niet vermeende feiten én naar de aannames. Maar een getergde wethouder Bob Vostermans (CDA) zag daar geen enkele aanleiding toe:
‘Het stuk van de heer Brantsma is een stuk dat zéér suggestief is. Ik lees er geen nieuwe feiten in op basis waarvan we met elkaar het debat zouden moeten aangaan. Suggestieve zaken zijn geen feiten. Voor mij is het vooral een déjà vu van eerdere debatten.’
Het mag duidelijk zijn: de wethouder zou het dossier Kasteelboerderij maar wat graag opnieuw ad acta leggen. Dit zal voorlopig niet gebeuren: D66 en SP lieten doorschemeren schriftelijke vragen te gaan stellen, waardoor de hele kwestie na de zomer waarschijnlijk andermaal in de gemeenteraad aan de orde zal komen. 
Het slagveld overziend rijst de vraag waarom het gemeentebestuur, overtuigd als het is van zijn zorgvuldig handelen, niet gewoon instemt met een onafhankelijk onderzoek naar de verkoop van de Kasteelboerderij. Opdat het dossier daarna definitief ad acta kan worden gelegd.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten