dinsdag 19 september 2017

Intermezzo - Kasteelboerderij (11)

‘De strijd is gestreden, de race gelopen’, zo schreef ik afgelopen zaterdag (klik hier) in een stukje over de Kasteelboerderij. Dit  naar aanleiding van een debatje in de gemeenteraadsvergadering van vorige week dinsdag. Denkt Andries Brantsma, de man die met zijn ‘Totaaloverzicht’ (klik hier) in mei van dit jaar de Kasteelboerderij opnieuw onder de aandacht bracht, ook dat de strijd gestreden is? Ik vroeg het hem en ontving de volgende reactie:
Of de strijd gestreden is? Voor de politiek wel. De coalitie sluit de ogen. De inwoners blijven met onbeantwoorde vragen zitten, met dank aan wethouder Bob Vostermans die weigert helder te antwoorden. Maar wethouder, eens zullen de ‘bonnetjes’ boven water komen, het zal aan u blijven kleven en lang blijven hangen. 

Waarom lang blijven hangen? Beluister de raadsvergadering, lees de laatste en voorgaande raadsinformatiebrieven en gruwel van het ontwijken van vragen. Weer beeldvorming bijvoorbeeld: het selectieve citaat (verslag bekend) dat volgens de uitbater de Kasteelboerderij nooit tot een succes was te brengen. Fout!!! Selectief citeren. Bewust? Onbewust? Waarom zou je dat doen?

In 2015 werden meerdere vragen ontweken, niet of half beantwoord. Bewust? Onbewust? Waarom?

In een commissievergadering zei de wethouder dat hij niets nieuws had gehoord. Raadsleden wel.  Onvolledige informatie? Bewust? Onbewust? Waarom doe je dat?

Het WOZ-taxatiewaardeverslag was helder, compleet en gespecificeerd. Waarom dan nog een globale waarde-indicatie? Bewust? Onbewust? Waarom?

Het verschil in taxatie was 200 duizend euro. Geen verklaring gegeven. Vraag onbeantwoord. Bewust? Onbewust? Waarom doe je dat?

Randvoorwaarden afkoopsom? Geen antwoord. Bewust? Onbewust? Waarom?

Van de afkoopsom zou de uitbater toch niets krijgen. Waarom laat je dat gebeuren? Bewust? Onbewust? Waarom doe je dat?

En, nog meer? Zeker!

Betalen en innen van het grootste deel van de afkoopsom beide door de koper en laten aftrekken van de koopsom? Geen antwoord. Bewust? Onbewust? Waarom doe je dat?

Een ‘geheime’ vaststellingsovereenkomst. Ik citeer: ‘Het is partijen verboden over de inhoud … aan derden mededelingen te doen’ en ‘Bij schending … direct opeisbare boete van € 10.000.’ Bewust? Onbewust? Waarom geheim met boetebeding?

‘Geheime’ vaststellingsovereenkomst: afkoopsom komt niet op de rekening van de oude uitbater, maar op een derden rekening (wel met de naam van, maar niet bedoeld voor de Kasteelboerderij) van een advocatenkantoor. Bewust? Onbewust? Waarom laat je dat gebeuren?

De wethouder veranderde de vragen niet. Er was een fout gemaakt. Hij kon in de Hallo kiezen uit per ongeluk, onkunde, bewust, geen kwade opzet. Hij verdedigde zich tegen ‘bewust’. Waarom juist dat?

Onbeantwoorde vragen. Ontweken vragen. Bewust of onbewust? Hoe betrouwbaar wordt een raadsinformatiebrief? Dit boek wordt voor wethouder Bob Vostermans nooit gesloten. De zweem van onbeantwoorde vragen en het wantrouwen daardoor blijft aan hem kleven, bij elk onderwerp opnieuw.

Is de strijd gestreden? Wel politiek. Maar van de race, zonder strijd, is de finish nog niet in zicht en onderweg zal  het ‘bonnetje’ gevonden worden. Waarom laat je dat gebeuren?

Andries Brantsma

Geen opmerkingen:

Een reactie posten