woensdag 8 mei 2019

Klein mysterie 772 – Gasthoês (16)

Zoals zondag al voorspeld (klik hier) is de gemeenteraad gisteravond akkoord gegaan met het strategisch plan en het concept-organisatiemodel voor het nieuwe Gasthoês. Twijfels, vragen, onduidelijkheden en ergernissen waren er genoeg, maar na een kleine twee uur stemden uiteindelijk alleen SP en VVD tegen.


Een belangrijk discussiepunt was het toezicht op het nieuwe Gasthoês. De gemeente is eigenaar van het pand en wordt straks subsidieverstrekker en toezichthouder. Maar hoe is dat toezicht georganiseerd? Welke machtsmiddelen heeft de gemeente mochten er problemen ontstaan? Verantwoordelijk wethouder Han Geurts (CDA) zegde toe dat de gemeenteraad voortaan elk kwartaal wordt geïnformeerd over de (financiële) resultaten van ’t Gasthoês. Dat is mooi, maar met de concept-organisatiestructuur waarmee de raad instemde, is het wel heel ingewikkeld voor de gemeente om bij te sturen, mocht dat nodig zijn. En in het geval van collectief Herberg De Troost, dat verantwoordelijk wordt voor de programmering en de culturele innovatie, is dat de komende vijf jaar zelfs zo goed als onmogelijk. Als ik het althans allemaal goed heb begrepen, want de mist die het gemeentebestuur heeft gecreëerd, wilde ook gisteravond maar niet optrekken.


Ik had niet alleen last van beperkt zicht. Ik heb me ook hooglijk verbaasd en gruwelijk geërgerd. Hooglijk verbaasd over het stemgedrag van D66+GroenLinks. De VVD eiste dat het gemeentebestuur de definitieve organisatiestructuur voorlegt aan de gemeenteraad. CDA, Essentie en PvdA achtten dit niet nodig. De SP was het eens met de VVD. En D66+GroenLinks? Dat was verdeeld, zo verklaarde woordvoerder Jos Gubbels. En vervolgens schaarde de voltallige fractie zich doodleuk aan de zijde van de VVD. Raar, heel raar. Waarom laat je je eerst zo in de kaart kijken en houd je vervolgens toch de rijen gesloten?


Dan mijn gruwelijke ergernis. Die betrof CDA-raadslid Henk Weijs. Hij vond het nodig z’n collega-gemeenteraadsleden helemaal aan het eind van het debat eens flink de maat te nemen:
‘Ik zou iedereen willen oproepen om deze beraadslagingen op een rustig moment nog eens terug te luisteren en daar dan zelf nog eens chocola van proberen te maken, want we gaan echt alle kanten op met dit dossier. Waar het gaat om democratisch genomen besluiten moet je de verantwoordelijkheid nemen om de volgende stap te zetten …‘
Daarop ontnam burgemeester Ryan Palmen hem het woord. ‘Stemmingmakerij’, zo kwalificeerde VVD-fractievoorzitter Peter Elbers (wat een aanwinst voor de gemeenteraad is hij toch) de uitlatingen van Henk Weijs. Ik kan me daar alleen maar bij aansluiten. Ik ben er heilig van overtuigd dat elk raadslid, van welke partij dan ook, het beste voor heeft met Horst aan de Maas. Hoe je dat beste kunt bereiken? Daarover lopen de meningen uiteen. Prima, geen probleem. Dat het CDA dat beste wil bereiken door vooral volgzaam te zijn, staat het CDA vrij. Maar gun anderen dan alsjeblieft ook de vrijheid om minder volgzaam te zijn in hun pogingen het beste te bereiken.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten