maandag 2 juli 2012

Actualisatie – Kapelkolder (3)

In juni 2009 werd bekend dat in Hegelsom plannen bestonden voor wederopbouw van de Sint-Joriskapel. Het verhaal van de kapel is snel verteld: gebouwd in 1952 aan de rand van het bos aan de Sint-Jorisweg, al snel aan verval en verwaarlozing ten prooi gevallen en midden jaren zestig weer afgebroken. Als verklaard tegenstander van heropbouw kantte ik me tegen het plan. Maar als ze dan toch per se een kapel wilden bouwen, gaf ik de initiatiefnemers in overweging eens een bezoek te brengen aan de Bruder-Klaus-Feldkapelle. Afgaand op wat ik ervan gezien, gehoord en gelezen had leek dat me namelijk een veel aantrekkelijkere inspiratiebron dan de Sint-Joriskapel.
Intussen zijn we drie jaar verder. In de tussenliggende tijd heb ik de Bruder-Klaus-Feldkapelle nu ook met eigen ogen aanschouwd en bewonderd, heb ik in Borgloon een ‘grandioze visuele ervaring’ beleefd bij een transparante kerk/kapel van Gijs Van Vaerenbergh
en raakte ik in Sint-Truiden diep onder de indruk van een in ijzig wit opgeschilderde reconstructie van het dorpscentrum van Gotem.
En in Hegelsom? Daar zijn ze eveneens drie jaar verder. De wederopbouw van de Sint-Joriskapel is inmiddels een aardig eind op scheut:
Hebben de initiatiefnemers mijn welgemeende advies om ter inspiratie een reisje naar de Bruder-Klaus-Feldkapelle te ondernemen in de wind geslagen? Ga ik zonder meer vanuit. Gemiste kans. Wat zou er zijn gebeurd als ze die kapel wel hadden bezocht? En ook nog de transparante kerk/kapel in Borgloon? En tevens de witte reconstructie van Gotem? Zou de nieuwe Sint-Joriskapel er dan net zo uitzien als ie er uit gáát zien? Eerlijk gezegd maak ik me daar weinig illusies over: we zijn hier doorgaans vrij sterk in teruggrijpen op het verleden. Is ook net zo veilig. Laat ze elders maar hun nek uitsteken, wij doen het gewoon zoals we het altijd gedaan hebben. Kunnen we ons geen bult aan vallen.
Jammer blijft het. 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten