maandag 2 juli 2012

Klein mysterie 357 – Reclameborden (4)

Ja hoor, daar waren ze weer, dinsdag tijdens de gemeenteraadsvergadering (klik door naar 13 minuten): de reclame-uitingen langs de A73. Namens vereniging Behoud De Parel maakte André Vollenberg gebruik van het inspreekrecht. Hij veegde de vloer aan met het besluit van het gemeentebestuur wél de keet van Behoud De Parel te verwijderen
en niet op te treden tegen een illegale varkensstal aan de Laagheide: ‘Hier is duidelijk sprake van het meten met twee maten. Kennelijk wil uw voorzitter het CDA, dat bij elke verkiezing talloze ontsierende borden in het buitengebied plaatst, niet dwarszitten en alle kans geven reclame te maken. Kennelijk is zulk een voorkeurbeleid op het gebied van handhaving in Nederland gewoon mogelijk.’
Reactie van burgemeester Kees van Rooij: ‘Het beleid is om alle illegale borden in de gemeente te verwijderen. Heel bewust hebben we, ook in het kader van de Floriade, prioriteit gelegd langs de snelwegen. Zonder onderscheid des bordenplaatsers.’
Waarop SP-raadslid Anthony van Baal informeerde naar het verschil tussen het bord van Behoud De Parel en de reclame-uitingen bij Interchalet. Reactie van de burgemeester: ‘Wij zullen u berichten hoe wij met die reclame-uitingen [bij Interchalet] omgaan en wat daar vergund is. Ons beleid was in eerste instantie gericht op al die solitair staande borden langs de weg. Daarmee is dit punt afgedaan.’
Daarmee is dit punt afgedaan? Dacht het niet. Even wat puntjes op de i.

Het op één lijn stellen van de (al dan niet vermeende) illegaliteit van reclame-uitingen en varkensstallen komt mij wat geforceerd voor. Waarom appels met peren vergelijken? Laat de appels gewoon de appels en de peren de peren. Blijkt al moeilijk genoeg te zijn.

Dan de beschuldiging aan het adres van de burgemeester als zou hij op reclamegebied een voorkeursbeleid voeren ten faveure van het CDA. Lijkt me moeilijk hard te maken. Ik denk eerder dat het CDA op dit gebied creatiever en assertiever is dan andere partijen (héél af en toe deel ik ook pluimpjes uit aan het CDA). Laat die anderen, met 12 september in zicht, ook van die ontsierende borden in het buitengebied plaatsen. Als dan blijkt dat alleen die van het CDA mogen blijven staan, is duidelijk dat André Vollenberg een vinger op de zere plek heeft gelegd.
Wat ík dan weer niet begrijp, is dat de burgemeester niet ter plekke kon mededelen hoe het gemeentebestuur omgaat met reclame-uitingen bij Interchalet ‘en wat daar vergund is’. Dat bedrijf zit daar toch al een eeuwigheid? Die reclamemast staat daar toch al jaren? Wat is het verschil tussen solitaire reclame-uitingen en de mast bij Interchalet? En waarom is deze solitaire reclame-uiting wel toegestaan?
Het geëmmer over de reclame-uitingen langs de snelwegen duurt nu al meer dan een jaar. Dan mag een passend antwoord op dergelijke vragen toch niet teveel gevraagd zijn?

Geen opmerkingen:

Een reactie posten