maandag 30 juli 2012

Klein mysterie 361 – Nieuw Gemengd Bedrijf (4)

Nooit valt er wat te beleven in Horst aan de Maas, geniet je mede daarom even van een Verschnaufpause en zoals je altijd zult zien wijdt Nieuwsuur juist dan zomaar een item van een kwartier aan het Nieuw Gemengd Bedrijf. De reportage bracht aan het licht dat al meer dan twee miljoen euro overheidssubsidie naar de megamega- dan wel gigastal is gegaan. Het daaropvolgende interview met demissionair staatssecretaris Henk Bleker (Landbouw, Economische Zaken en Innovatie) bracht aan het licht dat de goeie man het noorden nu dan toch echt helemáál kwijt is.
Intussen is op plaatselijk niveau een openbrievenstrijd ontbrand tussen vereniging Behoud De Parel en de gemeenteraadsfractie van PvdA-PK over het Nieuw Gemengd Bedrijf (klik hier, hier, hier en hier). Behoud De Parel verwijt de PvdA-PK onvoldoende stelling te nemen tegen het Nieuw Gemengd Bedrijf en de PvdA-PK ontkent dit. Wat hiervan te denken?
Om te beginnen is de bewering van Behoud De Parel dat de PvdA(-PK) steeds vóór het Nieuw Gemengd Bedrijf stemt aantoonbare nonsens. De PvdA-fractie stemde op 12 februari 2008 namelijk juist tegen het cruciale raadsvoorstel dat alle volgende ontwikkelingen in gang zette. Daarna bleef de PvdA(-PK)-fractie steeds bijzonder kritisch over het Nieuw Gemengd Bedrijf. Toch bleek dat inderdaad zelden uit haar stemgedrag. Aan mijn verbazing en irritatie daarover heb ik diverse malen lucht gegeven (klik bijvoorbeeld hier en hier): zorgvuldigheid en nuance vallen te prijzen, maar je hoeft ook niet roomser te zijn dan de paus.
PvdA-PK-fractievoorzitter Richard van der Weegen noemt het verder ‘onzin’ dat de PvdA-PK direct na de verkiezingen van 2009 via Dagblad De Limburger kenbaar zou hebben gemaakt in ruil voor een wethouderszetel haar verzet tegen het Nieuw Gemengd Bedrijf te staken. Het is maar wat je onzin noemt. Evenals Behoud De Parel trok ik na lezing van deze passage in  Dagblad De Limburger van 16 december 2009 de conclusie dat de PvdA-PK de strijd opgaf:
Toegegeven, de uitspraak dat de PvdA-PK in kan stemmen met het Nieuw Gemengd Bedrijf is geen citaat, maar een parafrase. Maar wel een parafrase die de PvdA-PK bij mijn weten nooit heeft weersproken. Terwijl de parafrase belangrijk genoeg was om weersproken te worden. Als ze tenminste onjuist was ...
Wat mij betreft zit ’m de pijn bij de PvdA overigens vooral in de vorige raadsperiode. In bovengenoemde cruciale vergadering van 12 februari 2008 stemde de PvdA-fractie weliswaar tegen LOG Witveld (en daarmee tegen het Nieuw Gemengd Bedrijf), de PvdA-wethouder stemde ermee in. Moet kunnen in het dualisme? Ammehoela! Als ooit een fractie het vertrouwen in haar eigen wethouder diende op te zeggen, dan was het toen wel. Dat zou allerlei consequenties hebben gehad, maar de zaak was het waard. Dat dit niet gebeurde en de hele gemeenteraad, zelfs inclusief de SP, gewoon overging tot de orde van de dag beschouw ik nog altijd als een van de grootste mysteries van de moderne tijd.
Dat alles laat overigens onverlet dat het CDA en de VVD (Essentie) in dezen natuurlijk de ware boosdoeners zijn.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten