maandag 25 maart 2013

Actualisatie – Plateauperikelen (5)

Enkele jaren geleden beleefde ik enorm veel plezier aan een conflict over een verkeersplateau tussen een aantal bewoners van de Schadijkerweg in Meterik en het Horster gemeentebestuur. Op 23 februari 2009 schreef ik bijvoorbeeld: ‘Wat het dispuut ook voor niet-belanghebbenden aantrekkelijk maakt om te volgen, zijn het soms onuitgesproken wederzijdse wantrouwen, de al dan niet ingehouden woede, de steken onder water, het gebezigde jargon, de niet geschuwde grote woorden én de ongewisse afloop.’
Het geschil ging over de vraag of het plateau al dan niet geluids- en trillingsoverlast veroorzaakte. ‘Welles’, zeiden de buurtbewoners; ‘nietes’, zei het gemeentebestuur. Nadat er heel wat water door de Kabroeksebeek was gevloeid en over en weer nog veel meer brieven waren geschreven, kwam er uiteindelijk een verrukkelijk compromis uit de bus: het plateau werd in september 2010 met enkele centimeters verlaagd.
Ik verkeerde in de veronderstelling dat de vijandelijkheden daarmee waren beslecht. Na het lezen van de besluiten van het gemeentebestuur van 12 maart jongstleden (klik op 12.03.2013) kreeg ik echter het vermoeden dat de strijd zich de afgelopen tweeënhalf jaar ondergronds, of in elk geval buiten mijn gezichtsveld heeft voortgezet. Het besluit ‘het kruispuntplateau in de Schadijkerweg te verlagen en aanvullende snelheidsremmende maatregelen te treffen’ wees daar althans op.
Een artikel afgelopen zaterdag in Dagblad De Limburger bevestigde dat vermoeden. Volgens verslaggever Leon Janssen had de verlaging van het plateau in september 2010 niet het gewenste effect. Daarop kwam het gemeentebestuur in april 2012 met het lumineuze idee van een nachtelijk oprijverbod van het plateau voor zwaar verkeer. De overlastgevende trillingen voor de buurtbewoners zouden zich namelijk vooral op de slaapkamers op de eerste verdieping voordoen. ‘Nietes’, zeiden de bewoners: óók in de woonkamer en óók overdag hadden ze last van de trillingen. Ze pleitten andermaal voor het verwijderen van het plateau. En nu heeft het gemeentebestuur hen dus hun zin gegeven. Want wat in het collegebesluit ‘verlagen’ heet, blijkt in werkelijkheid ‘verwijderen’ te zijn, zo blijkt uit het krantenartikel.
Alleen de afwijkende bestrating blijft gehandhaafd. ‘Op dat besluit is geen inspraak meer mogelijk’, aldus de krant. Dat is jammer. Maar gelukkig vormen de zogeheten straatjuwelen die het plateau gaan vervangen een potentiële nieuwe bron van conflict. Want zeg nou zelf: van zoiets krijg je toch nóóit genoeg?

Geen opmerkingen:

Een reactie posten