maandag 8 april 2013

Klein mysterie 438 – Beatrixpark (2)

Op 4 februari van dit jaar stelde ik de licht cynische vraag of dit
soms het multifunctionele kunstwerk is dat het koninklijk karakter van het in de Horster Beatrixstraat gelegen Beatrixpark moet tonen. Dit naar aanleiding van de vijfduizend euro die het project Beatrixpark ontmoet kunst in oktober 2011 ontving. Voor dat bedrag zou een kunstenares een multifunctioneel kunstwerk maken ‘wat enerzijds het koninklijk karakter van ons park laat zien en wat anderzijds gebruikt kan worden door de jeugd om te spelen’. Dat het bij die ronde zitelementen (ik neem tenminste aan dat het dat zijn) niet om het multifunctionele kunstwerk ging, was me natuurlijk wel duidelijk, maar wat was er dan wél van het kunstwerk geworden?
Natuurlijk kwam er geen antwoord op die vraag, zoals er nog altijd veel te veel hier gestelde vragen onbeantwoord blijven. Is een beetje wisselwerking dan toch teveel gevraagd? Moet ik dan echt overal zelf achteraan zitten?

Terug naar de zaak zelf. Vorige week viel me ineens dit ingepakte … tja, hoe zullen we het noemen? … dit ingepakte object op.
Afgelopen week ben ik er nog enkele malen langs gefietst, maar de verpakking bleef er maar omheen zitten. Hoewel een kunstwerk op zich, prikkelt die verpakking de nieuwsgierigheid. Te weinig lefgozer om dat plastic ervan af te rukken, begaf ik me op het internet om erachter te komen wat eronder verborgen zit. En ziedaar, wat lezen we in een verslag van NL Doet (de actie met de verschrikkelijkste van alle verschrikkelijke namen voor acties) in het Beatrixpark op 16 maart? ‘Tijdens de lunch kwam Jacqueline Hanssen uitleg geven over het kunstwerk wat op 30 april in ons park komt te staan. Het ging over het ontwerp, de plaats van het object en wat er van de bewoners wordt verwacht. De overgrote meerderheid van de aanwezigen was razend enthousiast. De plaats voor het kunstwerk werd definitief bepaald. Daarbij bleek dat we een heuse tegelknipper en plakker in ons midden hadden. Dat was nog eens een verrassing. Met het organiserend comité ontvingen we de firma Hoeijmakers die het grondwerk voor ons kunstobject gaat doen en sloegen een paal de grond in die voor de firma Hoeijmakers een ijkpunt vormt voor de plaatsing in de komende weken.’
Dat doet potverdomme dan toch weer heel goed, zeg ik ditmaal zonder enig cynisme. Maakt van Koninginnedag bij nader inzien toch een dag om naar uit te kijken.
Resteert natuurlijk nog steeds de vraag wat er onder het plastic verborgen zit ‘wat enerzijds het koninklijk karakter van ons park laat zien en wat anderzijds gebruikt kan worden door de jeugd om te spelen’. Ik gok op iets in de vorm van een kroon of troon. 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten