maandag 6 mei 2013

Top 5 – Toppiezinnen uit de Kadernota (2)

Hoewel het nog ruim een week duurt voor de gemeenteraad ’m aan de voorkant behandelt, heb ik nu al maximaal plezier beleefd aan de Kadernota. Want ze hebben zichzelf weer maximaal overtroffen, onze dames en heren Horster ambtenaren en bestuurders. Muntte de Kadernota van vorig jaar al maximaal uit door creatief doch helder taalgebruik, dit jaar is het niveau aan de voorkant nog hoger. Terwijl de ambtenaren er aan de achterkant toch bij bosjes uitvliegen. Geluk bij een ongeluk is dat de afdelingen en domeinen in organisatie en sturing zijn veranderd naar maximale programmasturing op grote veranderopgaven. Dat leidt tot maximale winst aan de voorkant, zeker nu de vraagverheldering maximaal wordt benut. Tel daarbij de maatwerkondersteuning aan minder zelfredzame burgers aan de voorkant bij op en het paradigma is maximaal. Al moet je het dan wel door de bril aan de voorkant bekijken. Dan kom je ook tot maximale zelfsturing aan de voorkant. Taakobject is dan wel dat het dashboard maximaal meestuurt, zodat ook de uitwerking aan de voorkant opgavegericht is. Integraal vloeit hieruit een benadering voort die maximaal inzet op zelfsturing van de transitieopgave.
Zeer terecht geven de opstellers zichzelf op bladzijde 3 een pluim door te stellen dat het begrip ‘Mijn onbegrijpelijke (gemeentelijke) overheid’ in Horst aan de Maas niet voorkomt. Ter illustratie van de begrijpelijkheid van de kadernota hierbij mijn top 5 van toppiezinnen uit de Kadernota 2013:
5. ‘Door vraagverheldering maximaal te benutten leveren we maatwerkondersteuning aan minder zelfredzame burgers.’ (p. 3)

4. ‘Door digitale ondersteuning worden ook hier zaken maximaal aan de voorkant afgehandeld.’ (p. 3)

3.  ‘Geo-informatie is maximaal aan de voorkant beschikbaar en raadpleegbaar door burgers en bedrijven.’ (p.11)

2. ‘De brillen staan in 2018 centraal in onze rolneming.’ (p. 3)

1. ‘Toepassen van flexibele schil geeft maximaal toegevoegde waarde aan de publieke zaak.’ (p. 14)
Helaas waren er ook dit jaar weer zinnen die net buiten de top 5 vielen. Mijn top 5 van net buiten de top 5 van toppiezinnen uit de Kadernota 2013 gevallen toppiezinnen uit de Kadernota 2013:
5. Om de bewustwording van de 4 ‘Brillen’ in de samenleving verder te versterken, blijven we bij elke verandering de nieuwe rolneming van de gemeente en de samenleving benadrukken vanuit de Brillen.’ (p. 24)

4. Bij ‘bulk’ producten helpen we zelfredzame burgers snel en goed door het digitale kanaal maximaal te benutten (self-service).’ (p. 3)

3. ‘Er is een gelijk vertrekpunt qua kwaliteit, efficiency en kosten of er wordt eerlijk omgegaan met een verschil in vertrekpunt.’ (p. 5)

2. ‘Dit hebben we vanuit verenigingen zelf laten ontstaan door aan de voorkant duidelijk te zijn.’ (p. 12)

1. ‘Het van 2010 tot 2014 doorgevoerd programma rond de 3D’s, deregulering, digitalisering en (werkgevers)dienstverlening heeft zijn vruchten afgeworpen en draagt maximaal bij aan een wederzijdse win-winsituatie.’ (p. 9)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten