maandag 18 november 2013

Klein mysterie 501 – LOG Krabbenborg

Experimenteel-absurdistisch toneelgezelschap Sisyphus Revisited trekt momenteel in het hele land volle zalen met de eenakter LOG Krabbenborg. Twee weken geleden deed het gezelschap Horst aan de Maas aan. De raadszaal van het gemeentehuis vormde het decor voor een memorabele voorstelling. Voor degenen die er niet bij konden zijn: hier (punt 2) is de voorstelling in haar geheel terug te beluisteren. Horst-sweet-Horst maakte er een representatieve samenvatting van.
Richard: ‘Ik mis LOG Krabbenborg in het overzicht.’
Huub: ‘LOG Krabbenborg is als zoekgebied LOG benoemd. Het hoort niet bij de vier projectvestigingen waarvoor een structuurvisie is vastgesteld.’
Richard: ‘Daar ben ik verbaasd over. We hebben toch gezegd dat we LOG Krabbenborg activeren?’
Els: ‘Dit wil niet zeggen dat het geen LOG meer is. LOG Krabbenborg blijft LOG. Maar LOG Krabbenborg is zometeen geen zoekgebied meer, dat is in een bestemmingsplan verankerd.’
Richard: ‘Maar wij hebben in onze structuurvisie toch opgenomen dat het een LOG is?’
Els: ‘LOG Krabbenborg hebben wij in onze structuurvisie opgenomen als plek waar nieuwvestiging mag plaatsvinden. LOG Krabbenborg ís ook een LOG, alleen verankerd in een bestemmingsplan.’
Richard: ‘Dat onderscheid begrijp ik niet.’
Henk: ‘Hoe zit Horst aan de Maas in de discussie over de zoek-LOG’s? Ik ben er zelf geen voorstander van zoek-LOG’s meteen te schrappen. Welke instrumenten heb je om de zoek-LOG’s al dan niet actief te maken? Ik denk dat dáár meer de pijn zit, dan dat we van de zoek-LOG’s af zouden moeten.’
Huub: ‘In een aantal zoekgebied LOG’s zijn bedrijven gevestigd. We zetten nu meer in op duurzame locaties dan dat we inzetten op: “Dáár ligt een gebied en dáár moet het landen”. Als dat een duurzame locatie is, kan dat als het ware op dezelfde manier gerealiseerd worden als vóór deze POL-aanpassing.’
Richard: ‘Maar dat gaat dan toch niet om nieuwe bedrijven, denk ik?’
Huub: ‘Áls dat nieuwe bedrijven zouden zijn, en we zóuden die afweging máken, dan kán dat op een duurzame locatie. Die locatie kán in een LOG liggen, maar die kán ook elders liggen. Eerder zeiden we: “Allemaal naar het LOG wat betreft nieuwvestiging.”’
Richard: ‘Dan moeten we de reconstructiewet ook gaan aanpassen!’
Els: ‘Nee, maar het gaat om nieuwvestiging van een bedrijf op een bestáánde locatie. Want de structuurvisie heeft heel duidelijk aangegeven: alleen nieuwvestiging in LOG Witveld en in LOG Krabbenborg. LOG Krabbenborg heeft zometeen een bestemmingsplan. En in dat bestemmingsplan is verankerd dat daar nieuwvestiging mag plaatsvinden. Het heeft dus geen nut meer dat op een POL-kaart neer te zetten. LOG Krabbenborg heeft nog geen status van projectvestigingsgebied, maar verankering is juridisch in het bestemmingsplan opgenomen.’
Els: ‘Duidelijk? Nee? Dan gaan we dat schriftelijk heel helder uitleggen.’
Joop: ‘Ik denk toch wel euhh … dat het bij de meesten euhh … ongeveer euhh … duidelijk is.’
Huub: ‘Het allereerste is te komen tot een duurzame locatie.’
Henk: ‘Maar in hoeverre is dat strijdig wat we in de structuurvisie hebben afgesproken met het IV-fonds?’
Huub: ‘Welk fonds? Het UV-fonds?’
Henk: ‘Het IV-fonds!’
Huub: ‘In de structuurvisie hebben wij afgesproken op welke manier we het gemeentelijk kwaliteitsmenu in werking willen zetten. Dat staat los van de vraag of het een LOG is of geen LOG, maar in de structuurvisie is dit verankerd.’

Geen opmerkingen:

Een reactie posten