maandag 3 maart 2014

Klein mysterie 537 – Gemeenteraadskandidaten (1)

Geachte heer/mevrouw,

Afgelopen week trof ook ik de stempas en de kandidatenlijsten voor de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart in mijn brievenbus aan. Als ik goed heb geteld hebben zich in totaal 105 mannen en vrouwen kandidaat gesteld voor de gemeenteraad van Horst aan de Maas. Wat mij bij alle vijf aan de verkiezingen deelnemende partijen niet duidelijk is, is hoe zij te werk zullen gaan bij de bezetting van de hen toekomende zetels: is daarbij de lijstvolgorde bepalend of genieten met voorkeursstemmen gekozen kandidaten voorrang? En als dit laatste het geval is, gaat dan ook élke met voorkeurstemmen gekozen kandidaat zijn of haar zetel daadwerkelijk bezetten?
Persoonlijk zou ik het betreuren als de gemeenteraad van Horst aan de Maas het de komende periode zou moeten stellen zonder de inbreng van bijvoorbeeld Leon Litjens (CDA, nummer 26), Eric Beurskens (Essentie, nummer 7), Paul Geurts (SP, nummer 23), Andries Brantsma (D66, nummer 3) en Richard van der Weegen (PvdA, nummer 3). Maar stel dat zij op grond van het aantal op hen uitgebrachte voorkeursstemmen recht hebben op een raadszetel en op grond van de lijstvolgorde géén recht hebben op een zetel, betekent dit dan dat zij die zetel gaan bezetten? En zijn er ook kandidaten die al op voorhand kenbaar hebben gemaakt dat ze hoe dan ook geen zitting zullen nemen in de gemeenteraad?
Ik zou het bijzonder op prijs stellen als u mij als kiezer inzicht wilt geven in de handelwijze van uw partij in dezen. Daarom verzoek ik u vriendelijk vóór de komende verkiezingen de volgende drie vragen te beantwoorden:
1. Is de lijstvolgorde bepalend bij de bezetting van de gemeenteraadszetels die uw partij na de verkiezingen van 19 maart toekomen? Zo nee, hoe wordt de bezetting van de zetels dan wel bepaald?
2. Gaan kandidaten van uw partij die op grond van het aantal op hen uitgebrachte voorkeursstemmen recht hebben op een raadszetel die zetel ook bezetten? Zo ja, geldt dit voor alle kandidaten van uw partij?
3. Staan er op de kandidatenlijst van uw partij ook kandidaten die op voorhand kenbaar hebben gemaakt geen zitting te zullen nemen in de gemeenteraad? Zo ja, welke kandidaten betreft dit?  
Omdat mij uit uw verkiezingsprogramma is gebleken dat u transparantie hoog in het vaandel heeft staan, ben ik ervan overtuigd dat u mij de gevraagde duidelijkheid graag verschaft.
In afwachting van uw reactie – waarvoor ik u reeds bij voorbaat dank – verblijf ik,

Met vriendelijke groet,

Wim Moorman

P.S. Voor alle duidelijkheid: de tekst van deze e-mail heb ik zojuist gepubliceerd op mijn weblog Horst-sweet-Horst. Omdat ik van mening ben dat alle kiezers in Horst aan de Maas recht hebben op de door mij gevraagde duidelijkheid, ben ik voornemens ook uw reactie op Horst-sweet-Horst te publiceren.
(Tekst van de e-mail die ik zojuist heb verzonden aan alle partijen die op 19 maart deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen in Horst aan de Maas.)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten