maandag 20 oktober 2014

Intermezzo – Aafjeswandeling (2)

Lastig, lastig om even in een paar honderd woorden verslag te doen van een activiteit als de Aafjeswandeling, gistermiddag in Swolgen: wat of wie je ook noemt, je vergeet altijd wel iets of iemand. Bovendien is zo’n verslag vaak een slap aftreksel van het evenement zelf. En dat geldt zeker in dit geval: wie er niet bij was, heeft iets gemist dat ook met woorden, foto’s en filmpjes niet valt te reproduceren.
Desondanks: waarvan is de gehele wereldbevolking (minus de vijftig aanwezigen) gisteren verstoken gebleven? Puntsgewijs:
- de ontvangst bij eethuis BRaM met koffie/thee en heerlijk gebak uit eigen keuken, gratis aangeboden door BRaM;
- het openingswoord van de Italiaans-Horsterse Bertus Aafjesvoorvechtster Ivana van Lieshout-Fattori, met een speciaal woord van dank voor Dina Aristodemo, voormalig hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam, die Ivana stimuleerde zich in Aafjes te verdiepen;
- enkele persoonlijke herinneringen aan Aafjes van de voormalige burgemeester van Meerlo-Wanssum, Joep Hahn;
- het aan de schrijver gewijde klankbeeld van Wiek Lenssen, filmmaker én huidig bewoner van Aafjes’ Swolgense woning (klik op de pijl om de film te starten);
- het leggen van een bloemstuk op het graf van Aafjes door Ivana (klik op de pijl om de film te starten);
- de met veel zorg door Rosemarie Poels-Tonk in een eendaags Aafjesmuseum omgetoverde bed & breakfast De Oude Pastorie;
- het bezoek aan de voormalige woning van Aafjes, de deskundige toelichting daarbij van Wiek Lenssen en diens boeiende uitleg over de bebouwing in het paradijselijke bos dat de woning omringt (en de bedreigingen daarvan);
- de huiskamervertoning van enkele fragmenten uit de geweldige documentaire die Wim Hazeu in 1989 maakte ter gelegenheid van de 75e verjaardag van Aafjes;
- de persoonlijke herinneringen van Ivana aan Aafjes, ten gehore gebracht vanaf een bankje in het bos;
- de verspreid in het bos hangende aforismen van Aafjes;
- vier door Anna, Alessia, Peer en Rosemarijn vanaf een verdekte plaats voorbeeldig voorgedragen teksten uit Bid, kindje, bid, een kinderboekje uit 1944 met gebeden van Aafjes en illustraties van Piet Worm, eindigend met het briljante En kinderen, bid nu nog eens braafjes, voor Piet Worm en Bertus Aafjes;     
- een blik op de eerste Swolgense woning van Aafjes, die later fungeerde als diens ‘schrijvershuisje’ en de voordracht van het gedicht dat Yvonne Mulder aan het huisje wijdde;
- de persoonlijke herinneringen van een voormalig buurman aan Aafjes;
- de onthulling van een vooralsnog officieus straatnaambord dat de herinnering in Swolgen aan Aafjes levend moet houden (lees ook hier);
- de afsluitende gezamenlijke toast met door Ivana geschonken Soavewijn.

Maar goed, om er écht van te kunnen genieten, had u er dus gewoon bij moeten zijn.

1 opmerking: