maandag 13 oktober 2014

Top 5 – Horster teksten die een pictogram behoeven om meteen daarna tot verkeersbord te worden verheven

Ruim twee weken geleden maakte minister Melanie Schultz van Haegen-Maas Geesteranus (Infrastructuur en Verkeer) bekend dat Nederland per 1 januari 2015 veertien nieuwe verkeersborden krijgt. Die gaan tram- en busbanen, rijstroken voor vrachtwagens, passeerstroken en uitwijkplaatsen aanduiden.  
Klinkt allemaal hoogst urgent. Maar niet heus. Terwijl tal van situaties schreeuwen om eenduidige borden, komt de minister aanzeiken met onbenullige borden om de files achter tractoren te verminderen. Je ogen sluiten voor de werkelijkheid heet zoiets. Die werkelijkheid is dat Nederland te kampen heeft met een ongebreidelde wildgroei van tekstuele borden. En dat in tijden van hand over hand toenemend analfabetisme en een groeiend bevolkingsaandeel dat de Nederlandse taal niet machtig is!
Borden met pictogrammen, beste Melanie, dat is wat we nodig hebben! Mocht je onverhoopt nog niet overtuigd zijn van de noodzaak daartoe, dan zet deze top 5 je ongetwijfeld op het juiste spoor. Komt-ie, de Horst-sweet-Horst top 5 van Horster teksten die een pictogram behoeven om meteen daarna tot verkeersbord te worden verheven:  

5.
Wie kent nu artikel 4.4.1 van de APV? Gewoon vervangen door een bord-met-pictogram waaruit blijkt dat het weliswaar verboden is hier groenafval te storten, maar dat alle andere soorten afval van harte welkom zijn.

4.
Zoals bekend laat de leesvaardigheid van honden ernstig te wensen over. In het duiden van pictogrammen zijn ze daarentegen ware meesters.
  
3.
(‘Het zand laden is diefstal, hiervan doen we aangifte’) Maak van het waarschuwingsbord voor wegwerkzaamheden
een verbodsbord en iedereen begrijpt dat-ie met z’n fikken van dat zand dient af te blijven.

2.
Voor cave taurem zou ik eventueel nog wel bereid zijn geweest over m’n hart te strijken. Niet voor ‘Pas op voor de stier’. Pictogram graag!

1.
Een van de uitwassen van deze tijd: het met de klep slaan. Hele volksstammen leveren zich tegenwoordig over aan dit infantiele genoegen. Hoogste tijd dat daaraan paal en perk wordt gesteld. Nu minister Asscher (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) het probleem van de robotisering op de kaart heeft gezet, kan hij zich gelukkig weer volledig richten op zijn beschavingsoffensief. Naar verluidt krijgt de aanpak van het met de klep slaan daarin absolute prioriteit, hetgeen ik zeer toejuich.
Maar wat is een beschavingsoffensief zonder bord-met-pictogram? Bevinden zich onder de Horst-sweet-Horst-lezers misschien creatievo’s die de ministers Asscher en Schultz van dienst willen zijn door het ontwerpen van een bord met een pictogram dat staat voor ‘verboden met de klep te slaan’? Mail uw ontwerp naar horstsweethorst@gmail.com en ik zorg ervoor dat het op de juiste plaats terechtkomt.  

Geen opmerkingen:

Een reactie posten