maandag 9 maart 2015

Klein mysterie 630 – Wie stout is krijgt lekkers

Nooit denken dat we alles nu wel zo’n beetje hebben gehad in de Horster politiek, nee, het kan altijd nog gekker. De afgelopen week werd me dat tot twee keer toe duidelijk. Het ene stinkende zaakje kan (nog) niet aan de openbaarheid worden prijsgegeven, over het andere – minstens even onwelriekend – velt de gemeenteraad volgende week een oordeel.
Het is in feite heel simpel: in 2007 verleende de gemeente Horst aan de Maas vergunning voor het bouwen van een garage bij een woning aan de Hofweg in America. Niets aan de hand, moet kunnen. Alleen bleek het in de praktijk niet te gaan om een bergruimte voor de bewoners van de woning, maar om een gebouw van 175 vierkante meter waarin een autobedrijf (klik hier) werd gevestigd – in strijd met de vergunning, in strijd met het bestemmingsplan, in strijd met de structuurvisie. Kortom: een hartstikke illegaal bedrijf.
Onlangs heeft de eigenaar de gemeente gevraagd het bedrijf te legaliseren en tevens toestemming te geven voor uitbreiding tot 320 vierkante meter, sloop van de bestaande woning en het bouwen van een nieuwe. Je moet maar durven. Argeloos als ik ben zou ik dan denken dat het gemeentebestuur de betreffende ondernemer alle hoeken van het gemeentehuis laat zien en de man vervolgens met de staart tussen de benen afdruipt. Maar nee, we zitten in Horst aan de Maas en dus zegt het gemeentebestuur tegen de ondernemer: ‘Geweldig idee, wij verlenen graag medewerking aan het legaliseren van uw bedrijf en aan uw uitbreidings-, sloop- en nieuwbouwplannen; wij leggen de rode loper met alle plezier voor u uit.’ Inderdaad, de brutalen hebben de halve wereld.
Volgende week komt het raadsvoorstel (klik hier) aan de orde in de gemeenteraadsvergadering, vorige week werd het al besproken in de commissie Ruimte (klik hier en klik door naar 15.32 minuten). Eric Beurskens (Essentie), Henk Kemperman (D66) en vooral de snel rijzende nieuwe ster van de SP, Thijs Lenssen, bestookten verantwoordelijk wethouder Bob Vostermans (CDA) met kritische vragen. Voor hoeveel vierkante meter is de vergunning in 2007 verleend? Hoe kan het dat de overtreding niet is vastgesteld? Waarom is niet handhavend opgetreden? Waarom wordt het bedrijf niet gedwongen tot verplaatsing? Hoe serieus is de financiële positie van het bedrijf onderzocht? Waarom moest een vergelijkbaar legaal (!) bedrijf in Melderslo wel verkassen? Welke motieven heeft het college voor dit voorstel?
De reactie van de wethouder was ronduit ontluisterend. Veel verder dan de toezegging dat hij het merendeel van de vragen schriftelijk zal beantwoorden kwam hij niet. Ja, hij liet ook nog los dat het een afweging was geweest. Maar waartussen en wat uiteindelijk de doorslag had gegeven, bleef volstrekt onduidelijk. Alsof het de gewoonste zaak van de wereld is om een premie uit te delen voor onbehoorlijk gedrag. Even vlekje wegwerken en we gaan weer over tot de orde van de dag. Zoiets.  
Hoe het volgende week afloopt? De voorspelling dat de coalitiepartijen akkoord zullen gaan en de oppositiepartijen tegen zullen stemmen lijkt me niet al te gewaagd. Voorstel aangenomen, op naar de volgende duistere deal. Signaal richting Horster burgers en vooral ondernemers: wie stout is krijgt lekkers.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten