vrijdag 17 april 2015

Klein mysterie 637 – 27 vragen bij de verkoop van de Kasteelboerderij aan Eric Janssen

Via een artikel in Dagblad De Limburger heeft de (voorgenomen) verkoop door de gemeente Horst aan de Maas van de Kasteelboerderij aan horecaondernemer Eric Janssen dan eindelijk de openbaarheid bereikt. ‘Eindelijk’ omdat geruchten hierover al maanden de ronde deden. Het artikel in Dagblad De Limburger én de verkoop roepen vragen op. Veel vragen. 27 om precies te zijn:
1. ‘Horst aan de Maas verkoopt de Kasteelboerderij omdat bezit van een horecapand niet past binnen het eigen accommodatiebeleid.’ Is overwogen het pand een andere bestemming te geven? Zo ja, welke? Zo nee, waarom niet?
2. Is het niet passen van het pand binnen het horecabeleid de enige reden om over te gaan tot verkoop? Zo nee, wat is (zijn) dan de andere reden(en)?   
3. ‘Het pand is niet actief te koop aangeboden.’ Waarom niet?
4. ‘Janssen meldde zich zelf als overnamekandidaat.’ Hebben zich nog meer overnamekandidaten gemeld?
5. Heeft de gemeente gezocht naar andere overnamekandidaten? Zo nee, waarom niet?
6. Is het pand te koop aangeboden aan Frank Kuijpers, de huidige uitbater? Zo nee, waarom niet?
7. Waarom is het pand niet in de vrije verkoop gegaan?
8. Is de gemeenteraad gekend in de verkoop? Zo nee, waarom niet?
9. Hoe oordelen de in de gemeenteraad vertegenwoordigde partijen over de verkoop?
10. Is de Stichting Kasteel Huys ter Horst (klik hier) gekend in de verkoop? Zo nee, waarom niet?
11. Hoe oordeelt de Stichting Kasteel Huys ter Horst over de verkoop?
12. Hoe oordeelt de groep Horstenaren (waaronder burgemeester Kees van Rooij, voormalig gedeputeerde Ger Driessen, Centrummanagement-voorzitter Jan Nabben, museumdirecteur Jos Schatorjé en LGOG-voorzitter Marcel van den Munckhof) die in maart 2010 tijdens een ‘benen-op-tafel’-sessie de toekomst van de kasteelruïne besprak (klik hier) over de verkoop?
13. Tot wanneer loopt of liep de erfpachtovereenkomst met de huidige uitbater?
14. ‘Volgens Horst aan de Maas vindt de huidige verkoop plaats in overleg met de huidige uitbater.’ De huidige uitbater zegt in het artikel evenwel van niets te weten. Wie heeft gelijk?
15. ‘Volgens de gemeente worden morgen [woensdag 15 april] de handtekeningen onder het koopcontract gezet.’ Is dit inderdaad gebeurd? Zo nee, waarom niet?
16. Waarom heeft Dagblad De Limburger na woensdag niet bericht over het al dan niet ondertekenen van het koopcontract?
17. ‘Over het verkoopbedrag laten beide partijen niets los.’ Waarom laat de gemeente hierover niets los?
18. De Kasteelboerderij is een rijksmonument. Welke bepalingen zijn opgenomen in het koopcontract om de monumentale status te garanderen?
19. Is de gemeente voornemens meer in haar bezit zijnde rijksmonumenten te verkopen? Zo ja, waarom en welke? Zo nee, waarom niet?
20. Hoe denkt de gemeenteraad over de verkoop van in gemeentelijk bezit zijnde rijksmonumenten?
21. Is overwogen ook de aanpalende kasteelruïne te verkopen, al dan niet aan Eric Janssen?
22. Is overwogen kasteelruïne en Kasteelboerderij voortaan als één, ondeelbaar complex te beschouwen? Zo nee, waarom niet?
23. De Kasteelboerderij is momenteel slecht ontsloten. Zijn afspraken gemaakt over de aanleg van (nieuwe) parkeerplaatsen? Zo ja, waar worden die dan gesitueerd?
24. Zijn afspraken gemaakt over de aanleg van een terras? Zo ja, waar wordt dit dan gesitueerd?
25. Zijn met Eric Janssen afspraken gemaakt over de organisatie van activiteiten op de voorburcht van de kasteelruïne?
26. Wat gaat er gebeuren met de steeds populairder wordende Filmclub die nu in de Kasteelboerderij is gevestigd?  
27. Waarom heeft Hallo Horst aan de Maas vooralsnog niet bericht over de verkoop?
Ongetwijfeld zijn er lezers van Horst-sweet-Horst met een antwoord op een of meerdere van deze vragen. Laat maar komen, zou ik zeggen. Horst aan de Maas heeft er recht op.

2 opmerkingen:

  1. Wat een bananenrepubliek paktijken

    BeantwoordenVerwijderen
  2. Waarom gewoonweg vragen beantwoorden? Ze hoeven zich toch niet voor iedereen zomaar te " verantwoorden". Ik ga er echt wel vanuit dat het zorgvuldig is gekozen. En hoe staat het met de huidige staat van het gebouw?? Naar horens een behoorlijk groot achterstallig onderhoud..Dus de huidige uitbater is slecht bezig..laat het mooie pand verwaarlozen. Maar goed dat er iemand voor opkomt om het op te knappen. En Jan Duijf schrijft dan wel dan het een aantal andere kandidaten kent..nou noem maar namen zou ik zeggen (en ook ideeen). Hij wil toch ook antwoorden van de gemeente, wij hebben ook dan ook recht op onze vraag.

    BeantwoordenVerwijderen