maandag 20 april 2015

Klein mysterie 638 – Ashorst (1)

‘Een staaltje horizonvervuiling van zelfs voor Horst ongekende dimensies’, schreef ik op 6 februari 2012 over deze koepels (klik hier):
Ze behoren bij Ashorst BV, dat op zijn beurt weer onderdeel is van het imperium van de Van Asten Group, een fokvarkensbedrijf met vier locaties in Nederland en een in Duitsland. Ashorst zetelt sinds 1991 aan de Veld Oostenrijk en herbergt twintigduizend varkens. Het is een van die agrarische Rupsjes Nooitgenoeg waarvan Horst aan de Maas vergeven is.  
Het patroon is altijd hetzelfde: op een bepaald moment vestigt zich ergens in het buitengebied van Horst aan de Maas een agrarisch bedrijf. Vervolgens dwingen macro-economische ontwikkelingen (zo wordt het ons althans altijd voorgespiegeld) het bedrijf om de zoveel jaar tot uitbreiding. Op een gegeven moment leidt dat onvermijdelijk tot problemen. Op het gebied van ruimtelijke ordening, maar ook op het gebied van verkeer en milieu en soms op het gebied van volksgezondheid.
Problemen op het gebied van ruimtelijke ordening worden in Horst aan de Maas stelselmatig genegeerd. Rijd of fiets voor de aardigheid maar eens door het buitengebied. Voor problemen op verkeersgebied wordt altijd wel een oplossing bedacht, meestal in de vorm van aanleg van nieuwe wegen of de verharding dan wel verbreding van bestaande wegen. Zie de Molenveld- en Molengatweg. Zie de Saarweg.
Dan de problemen op het gebied van milieu en volksgezondheid. Zou je van het Nieuw Gemengd Bedrijf kunnen zeggen dat niet bewezen is dat het schadelijk is voor milieu en volksgezondheid (gewoonweg omdat het er nog niet is), bij Ashorst ligt het anders. Als Ashorst maatgevend is, lijkt het erop dat ook op dat gebied de problemen worden genegeerd of op z’n minst gebagatelliseerd. De mestvergistingsinstallatie van Ashorst, waarvan die koepels onderdeel zijn, leidt namelijk behalve tot horizonvervuiling ook tot luchtvervuiling. Die uit zich onder meer in stank. Onderzoek heeft uitgewezen dat de geuruitstoot aan de Venrayseweg op plaatsen meer dan tweemaal de toegestane waarde bedraagt. Als leek denk je dan: ‘Om milieu en volksgezondheid niet verder te schaden zal die mestfabriek wel stante pede worden stilgelegd, dit te meer omdat voor een aantal onderdelen van die fabriek helemaal geen vergunning is verleend.’ Weer eens helemaal fout gedacht: volgens de plannen wordt alles wat nu nog illegaal is gelegaliseerd én tegelijkertijd de capaciteit van de installatie verdubbeld.
Nog zo’n geijkt Horster patroon: wie stout is krijgt lekkers. Een geagiteerde Thijs Lenssen (SP) trok onlangs in een vergadering van de commissie Ruimte de parallel met de gang van zaken bij het autobedrijf aan de Hofweg (klik hier). De overeenkomsten zijn inderdaad groot. Verschil is wel dat ditmaal óók de volksgezondheid in het geding is. ‘Maar wees gerust, dat probleem is binnenkort opgelost’, beweert het bedrijf, daarin gesteund door de provincie. Die bezwering moet de omwonenden – inmiddels verenigd in een actiegroep (klik hier) – bekend in de oren klinken: al sinds tijden worden ze gepaaid met de belofte van stankvermindering. Feit is evenwel dat de stank de afgelopen jaren enorm is toegenomen.
De gemeenteraad kan in september de voorgenomen uitbreiding nog verhinderen. Gaan we het wonder beleven dat in Horst aan de Maas voor één keer het agrarisch belang het onderspit moet delven?   

Geen opmerkingen:

Een reactie posten