maandag 14 september 2015

Intermezzo – Kasteelboerderij (5)

De zaak is beklonken, het is een voldongen feit, het valt niet meer terug te draaien. Is daarmee het laatste woord gezegd over de verkoop van de Kasteelboerderij door het Horster gemeentebestuur aan de lokale horecaondernemer Eric Janssen? Natuurlijk niet.
Volgende week dinsdag vergadert de gemeenteraad. Onder meer (beter gezegd: Onder veel te veel) op de agenda: de antwoorden (klik hier, ga naar ‘Raadsinformatiebrieven’ en ga vervolgens naar ‘RIB 15.091 Kasteelboerderij’) op door D66 in mei gestelde vragen over de Kasteelboerderij. Je mag hopen dat die aanleiding geven tot discussie, al was het maar over de vraag hoe het kan dat het gemeentebestuur het achterstallig onderhoud gigantisch veel lager inschat dan Eric Janssen (167 duizend euro versus 565 duizend euro).
Intussen heb ik de hoop opgegeven dat de gemeente ondanks haar belofte mijn ‘27 vragen bij de verkoop van de Kasteelboerderij aan Eric Janssen’ van 17 april (klik hier) nog beantwoordt. Impliciet en via andere kanalen zijn veel vragen intussen beantwoord. Andere zijn onbeantwoord gebleven of slechts gedeeltelijk van een antwoord voorzien. Het slagveld overziend resteren wat mij betreft de volgende vragen:
1. Waarom moest het pand per se opnieuw een horecabestemming krijgen?
2. Waarom is het pand, als het al verkocht moest worden, niet openbaar in de verkoop gedaan?
3. Hoe kan het dat het achterstallig onderhoud zo hoog is opgelopen? 
4. Waarom heeft de gemeente het conflict dat ze had met de pachter door een derde laten beslechten en hoe wenselijk is deze manier van opereren?
5. Hoe kan het dat telkens wordt beweerd dat cohesie gaat ontstaan tussen het geplande pannenkoekenrestaurant en de Sportzone Kasteelse Bossen, terwijl er voor die sportzone bij mijn weten nog helemaal geen plan is en de gemeenteraad er nog nooit inhoudelijk over heeft gesproken?
6. Wat is de visie van de gemeente op de in haar bezit zijnde rijksmonumenten? Zijn die in principe allemaal te koop? Bijvoorbeeld ook de kasteelruïne? [Cruciale vragen waarvan ik het onbegrijpelijk vind dat politieke partijen ze niet hebben gesteld. Noem me ouderwets maar ondanks alles is mijn geloof in de overheid nog altijd vele malen groter dan in de markt. Ik ben er heilig van overtuigd dat de instandhouding van monumentaal cultuurhistorisch erfgoed als de kasteelruïne en de kasteelboerderij uiteindelijk bij de overheid in meest veilige handen is. Wat gebeurt er bijvoorbeeld als Eric Janssen halverwege de verbouwing onverhoopt failliet zou gaan?]
7. Over transacties waarmee een bedrag van minder dan een half miljoen euro gemoeid is, hoeft het gemeentebestuur vooraf geen verantwoording aan de gemeenteraad af te leggen. Is het geen optie in gemeentelijk bezit zijnde monumenten van deze regel uit te zonderen? Zo nee, waarom niet?
Of deze vragen wel zullen worden beantwoord? Lijkt me onwaarschijnlijk. Maar niet geschoten is altijd mis.
Overigens blijf ik van mening dat het gemeentebestuur van Horst aan de Maas zich met inzet van al zijn vermogens moet inspannen om te stimuleren dat mensen die vaak worden aangeduid als ‘asielzoekers’, ‘gelukszoekers’, ‘migranten’ of ‘vluchtelingen’, in deze fraaie gemeente worden gehuisvest.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten