maandag 28 september 2015

Top 5 – Zaken die mij bevreemdden in het Kasteelboerderijdebat tijdens de gemeenteraadsvergadering van 22 september

Over het verhitte Kasteelboerderijdebat, dinsdag in de gemeenteraad (klik hier en ga naar 3.05.00 uur), vallen wel tien stukjes te schrijven. Ik zal er nog één voor mijn rekening nemen (klik hier voor het eerste). Voor de resterende acht nodig ik u bij dezen uit. Ik zal ze graag publiceren.
Zoals woensdag al geschreven, ontaardde het debat in een woordspelletje over het begrip misleiding. Jammer, omdat het afleidde van de zaak. Om niet in diezelfde val te trappen, zal ik het M-woord hier zorgvuldig vermijden. Aan het gebruik van het woord vreemd kan ik evenwel niet ontkomen. Mijn top 5 van zaken die mij bevreemdden in het Kasteelboerderijdebat tijdens de gemeenteraadsvergadering van 22 september:
5. Vreemd dat ook dinsdag de zaak niet in een breder perspectief werd bezien. Waarom moest de Kasteelboerderij per se opnieuw een horecabestemming krijgen? Hoe wenselijk is het dat de gemeente een conflict dat ze heeft met een pachter laat beslechten door een derde? Zijn alle in gemeentelijk bezit zijnde (rijks)monumenten in principe te koop en hoe wenselijk is dat? Zomaar wat in mijn ogen fundamentele vragen die nooit in de discussie zijn betrokken.

4. Vreemd dat klaarblijkelijk iedereen het erover eens was dat de wethouder er verstandig aan doet in vergelijkbare gevallen voortaan eerst de fractievoorzitters vertrouwelijk in te lichten over zijn plannen. Dat lijkt me nu precies het slechtste wat zou kunnen gebeuren. Zou alleen maar leiden tot nog minder transparantie en nog meer geheimzinnigheid.  
3. Vreemd dat Essentie na maandenlang te hebben gezwegen als het graf, dinsdag in navolging van D66 en SP ineens ook vraagtekens bleek te hebben bij de verkoop van de Kasteelboerderij en de verkoopprijs. Woordvoerder Eric Beurskens: ‘Gedane zaken nemen geen keer, maar wij zien best wel wat aandachtspunten vanuit onze controlerende rol.’ Wat zijn die aandachtspunten dan? En waarom zijn ze nooit ter sprake gebracht?

2. Vreemd dat wethouder Vostermans er het afgelopen half jaar tot vervelens toe op heeft gewezen dat de vernieuwde Kasteelboerderij en de Sportzone Kasteelse Bossen elkaar kunnen versterken, terwijl hij het nu ineens deed voorkomen alsof het maar de vraag is (‘Ik kan niet in een glazen bol kijken’) of die sportzone er ooit komt.
1. Vreemd dat het ene raadslid (Eric Beurskens) glashard beweerde dat het achterstallig onderhoud (167 duizend euro) niet in de WOZ-waarde (397 duizend euro) is verdisconteerd, terwijl het andere raadslid (Thijs Lenssen; SP) even glashard het tegendeel beweerde. Deze week bij deze en gene mijn licht opgestoken hebbend, heb ik inmiddels wel een idee wie hier glashard een loopje nam met de waarheid. Best lastig om ook in dit geval het M-woord te vermijden.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten