maandag 9 november 2015

Top 5 – Positieve effecten van de komst van statushouders naar Horst aan de Maas

Tijdens de begrotingsbehandeling afgelopen dinsdag in de Horster gemeenteraad ging het over veel en van alles, maar óók over de opvang en huisvesting van statushouders (asielzoekers die een verblijfsstatus hebben gekregen). Het CDA bijvoorbeeld vreesde een toenemend gebrek aan sociale huurwoningen. Essentie noemde het ‘een buitengewoon ingewikkelde opgave’ om binnen korte tijd meer woonruimte te organiseren, ‘zonder dat dit ten koste gaat van inwoners die al langere tijd wachten op een huurwoning’. Ook de PvdA wees op de (tijdelijk) verhoogde druk op de woningmarkt die de komst van misschien wel vierhonderd statushouders met zich meebrengt. De SP wilde inzicht in de kosten die voortvloeien uit de opvang van de statushouders. D66 vroeg aandacht voor het taalonderwijs aan de (kinderen van de) statushouders.
Met uitzondering van D66 was het vooral damage control en veiligstellen van eigen belangen dat de klok sloeg. Uitermate teleurstellend. Het mag duidelijk zijn: de toch alomtegenwoordige modekreet ‘Denk in kansen, niet in problemen’ lijkt de Horster raadszaal nog niet te hebben bereikt. Over de positieve effecten van de komst naar Horst aan de Maas van de statushouders werd althans met geen woord gerept. ‘Positieve effecten’? Zijn die er dan? Wis en waarachtig! Teveel zelfs om hier allemaal op te noemen. Ik beperk me daarom tot de top 5. Komt-ie, de Horst-sweet-Horst top 5 van positieve effecten van de komst van statushouders naar Horst aan de Maas:

5. De komst van de statushouders maakt het de Horstenaren mogelijk enigszins in de vergetelheid geraakte begrippen als solidariteit, naastenliefde, lotsverbondenheid en goed nabuurschap opnieuw in de praktijk te brengen.
4. Al vele jaren kampt Horst aan de Maas met een tekort aan sociale huurwoningen. Als er al iets aan werd gedaan, had dit nauwelijks effect. Dankzij de komst van de statushouders gaat er nu eindelijk écht iets gebeuren.
3. De komst van de statushouders biedt Horstenaren een uitgelezen kans hun blik in tal van opzichten (culinair, muzikaal, zeden en gewoonten, omgangsvormen etc. etc.) te verruimen, zonder daarvoor duizenden kilometers te hoeven reizen, ja zelfs zonder daarvoor de gemeentegrenzen te hoeven overschrijden.
2. In een aantal van de zestien Horster kernen staat de leefbaarheid onder druk. De bevolking krimpt, scholen kampen met teruglopende leerlingenaantallen, de aanwas bij verenigingen stokt, winkels sluiten hun deuren. De komst van statushouders, liefst in nog groteren getale dan de aangekondigde vierhonderd, kan een belangrijke bijdrage leveren aan het behoud van die leefbaarheid.
1. Horstenaren die van mening zijn dat asielzoekers, vluchtelingen en statushouders voornamelijk testosteronbommen, verkrachters en gelukszoekers zijn, krijgen eindelijk de kans hun opvatting met eigen ogen aan de werkelijkheid te toetsen en hoeven zich niet langer te baseren op het oordeel van anderen.

1 opmerking:

  1. Van alle argumenten vind ik persoonlijk alleen 2 een serieus argument, de rest kun je zo van tafel vegen als zwakke argumenten die je met een tegenvraag van tafel veegt! Maar goed, beter 1 voordeel dan totaal geen!
    Als ze zich nu nog maar aanpassen aan onze normen en waarden en zsm aan de samenleving gaan deelnemen!

    BeantwoordenVerwijderen