maandag 18 januari 2016

Klein mysterie 688 – Gasthoês (10)

‘Ik ben niet te benijden’, zei Ruud Gullit ooit na de zoveelste nederlaag van het door hem getrainde Feyenoord. Wie ook niet te benijden zijn, zijn de leden van de commissie Samenleving en de gemeenteraadsleden van Horst aan de Maas. Zij moeten respectievelijk morgen en 2 februari de eerste concept exploitatieopzet van het nieuwe Gasthoês (klik hier en ga naar agendapunt 4) zien te duiden én er richtinggevende uitspraken over doen. Ik ken eenvoudiger klusjes.  
Volgens de eerste concept exploitatieopzet gaat het nieuwe Gasthoês 9.790.000 euro kosten. Dat bedrag bestaat uit twee componenten: bouwkundige investeringen (7.340.000 euro) en additionele investeringen (2.450.000 euro). Bij die additionele investeringen moet u vooral denken aan de verplaatsing van Omroep Reindonk en aankoop van het huidige pand van de omroep (400.000 euro), ‘uitrol’ van het unieke Herberg De Troostconcept (500.000 euro), ontwikkeling van het muziekconcept (500.000 euro) en een aanloopsubsidie voor de exploitatie van het gebouw (350.000 euro).
De gemeenteraad heeft een jaar geleden de richtlijnen bepaald waaraan het nieuwe Gasthoês moet voldoen. Over de hoogte van de investeringskosten liet de raad zich destijds niet uit. Wel bepaalde de raad toen dat de nieuwbouw binnen de bestaande muren van ’t Gasthoês diende plaats te vinden. En dat nu gaat niet lukken, meldt het college van burgemeester en wethouders: om de openbare bibliotheek adequaat te kunnen huisvesten is een 1.050.000 euro kostende aanbouw noodzakelijk.
Het lijkt me niet al te gewaagd te voorspellen dat de gemeenteraad op 2 februari een streep zal zetten door die aanbouw. De raad is immers sowieso al niet bibliotheekminded en met verwijzing naar de richtlijnen is een legitimatie voor die bezuiniging zo gevonden.
Spannender is of commissie en raad zich ook op andere fronten kritisch zullen betonen. Zullen ze alsnog vraagtekens zetten bij de wenselijkheid van de verhuizing van bibliotheek en Omroep Reindonk? Zullen ze vragen naar concrete voorbeelden van wat aanvankelijk ‘kruisbestuiving’ heette en nu als ‘cross-overs’ worden betiteld? Zullen ze nu eindelijk eens duidelijkheid eisen over het Herberg De Troostconcept dat zó uniek is dat ook na twee jaar nog niemand erin is geslaagd uit te leggen wat het precies behelst (maar wel een ‘uitrolsubsidie’ van een half miljoen vergt)? Zullen ze uitleg vragen over onbegrijpelijke zinnen als ‘De horecafunctie blijft binnen de herbergsfeer, maar presenteert zich meer als eet- en grandcafé’? Zullen ze een antwoord verlangen op de vraag waarom de talentontwikkeling, die zo’n belangrijke rol in het nieuwe Gasthoês moet gaan spelen, zich lijkt te beperken tot muziek en niet gericht is op bijvoorbeeld toneel, theater of beeldende kunsten? Zullen ze informeren hoe het gesteld is met de aanvraag voor de broodnodige provinciale subsidie van vijf miljoen euro, die in de tweede helft van het afgelopen jaar de deur zou uitgaan?  

We zullen zien.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten