maandag 8 februari 2016

Klein mysterie 691 – Gasthoês (12)

‘Een uitbreiding van cultureel centrum ’t Gasthoês is voor de gemeenteraad van Horst aan de Maas geen bezwaar. De coalitiepartijen CDA, Essentie en PvdA steunden gisteravond dit plan.’
Aldus Dagblad De Limburger afgelopen woensdag. Hallo Horst aan de Maas – dat een week eerder nog kopte ‘Raad wil geen aanbouw ’t Gasthoes’ – trok min of meer dezelfde conclusie uit het debat (klik hier):
Zelf had ik uit de anderhalf uur durende beraadslagingen heel andere conclusies getrokken. Bijvoorbeeld dat het CDA verantwoordelijk wethouder Ger van Rensch carte blanche geeft. Maar bijvoorbeeld ook dat de PvdA en met name Essentie vooralsnog grote vraagtekens zetten bij de geplande aanbouw en nadrukkelijk overtuigd dienen te worden van nut en noodzaak. En bijvoorbeeld ook dat er nog heel wat water door de Maas moet stromen wil met name Essentie over enkele maanden steun geven aan het héle renovatieplan voor ’t Gasthoês. Hoe serieus deze kritische geluiden genomen dienen te worden, valt nog te bezien, maar ik meende ze nu in elk geval heel duidelijk te horen.
Toch ging ik na lezing van Dagblad De Limburger en Hallo Horst aan de Maas ernstig aan mijn oordeelsvermogen twijfelen. Misschien had ik niet geconcentreerd genoeg geluisterd of het allemaal verkeerd geïnterpreteerd – ik ben beslist niet onfeilbaar. Vrijdag bleek die zelftwijfel ongegrond. Weggestopt in een hoekje op een linkerpagina erkende Dagblad De Limburger twee dagen eerder de plank finaal te hebben misgeslagen:
‘In het artikel “Steun voor uitbreidingsplan ’t Gasthoês in Horst” van 3 februari staat dat alle coalitiepartijen het plan steunen om het cultureel centrum met 700 vierkante meter uit te breiden. Essentie ziet de noodzaak daar echter niet van in. PvdA sluit de uitbreiding niet uit, maar wil wel dat eerst ook alternatieven in kaart gebracht worden. Het CDA zal akkoord gaan als de ruimte straks multifunctioneel gebruikt wordt.’
Dat lijkt me een aanzienlijk correctere weergave van de feiten, die een aanzienlijk prominentere plaats in de krant had verdiend. Het zal me benieuwen hoe Hallo Horst aan de Maas dit varkentje komende week gaat wassen.
Intussen is de hele exercitie om de gemeenteraad tussentijds te laten oordelen over de nog onvoldragen Gasthoêsplannen uitgelopen op een faliekante mislukking. Zoals viel te verwachten sprongen de meningen alle kanten uit en bereden de partijen elk voor zich hun eigen stokpaardjes. De wethouder kan er naar believen uitpikken wat hem van pas komt. Positief was in elk geval dat de raad zich door de wethouder geen medeverantwoordelijkheid voor de plannen liet aanpraten. En het heeft er warempel ook een beetje de schijn van dat in dit bijzondere geval het algemeen belang zwaarder gaat wegen dan het coalitiebelang en het persoonlijk belang. Al kan het zijn dat ík nu de plank volledig mis sla. 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten