maandag 31 oktober 2016

Ingezonden – Dat gebeurt er (6) / Intensieve veehouderij (3)

In een ingezonden bijdrage kijkt Andries Brantsma terug op het gemeenteraadsdebat van twee weken geleden over de uitbreiding van een varkenshouderij in Sevenum (zie ook hier):

Uitbreiding intensieve veehouderij Sevenum

In een commissievergadering in oktober werden de verschillende problemen binnen de intensieve (varkens)veehouderij besproken en uitgelegd. Problemen zijn bijvoorbeeld gezondheidsschade, stankoverlast,verkeersbewegingen, mestoverschotten en problemen van extra capaciteitsbehoefte, aantasting van de natuur etc. Ongebreidelde groei werd zelfs door een varkenshouder als niet houdbaar aangeduid. Het was aardig om in de raadsvergadering van 18 oktober waar te nemen wat van dat al eigenlijk bij de verschillende partijen (en de wethouder) was blijven hangen.
De stemming over de uitbreiding van de varkenshouderij met enkele duizenden varkens.

De woordvoerder van het CDA kwam niet verder dan dat de ondernemer alle ruimte geboden moest worden [en over een paar jaar weer dezelfde sector helpen met saneren natuurlijk; AB] en het probleem integraal moest worden bekeken. Aantasting natuurgebied? Dat moet dan maar. Integraal bekijken betekende eigenlijk alleen maar de ogen sluiten voor alle nadelen en bezwaren die in de commissie waren genoemd.
Essentie kwam ook niet verder dan wat het CDA aandroeg. Weinig dus. De PvdA houdt een andere schijn op. Deze partij heeft altijd betogen die informatie verschaffen zodanig dat je denkt dat er zorg is voor de problemen, om vervolgens ook steevast als trouw coalitielid mee te stemmen. Dat draagt aan de discussie dus ook weinig bij.
De beide oppositiepartijen, de SP en D66 lieten door hun stemgedrag zien dat ze de problemen van de toekomst wel serieus nemen en stemden tegen. Niet omdat men de agrarische wereld geen warm hart toedraagt, maar vooral omdat ze niet blind zijn voor de bijkomende en toenemende problemen van de toekomst.
Het college had en heeft zeker mogelijkheden om de uitbreiding van het bedrijf met enkele duizenden varkens tegen te houden maar koos er onder andere voor om een advies van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit aan de kant te schuiven en naast de eerder genoemde problemen ook een aantasting van het landschap toe te staan.
Duidelijk is: als u de problemen rond de intensieve veehouderij wilt vergroten, dan moet u achter de coalitie en het college gaan staan. Wilt u meedenken over de zorgen en oplossingen voor de toekomst, dan is het beter de kant van de oppositie te ondersteunen.

Andries Brantsma

Geen opmerkingen:

Een reactie posten