maandag 2 januari 2017

Ingezonden – Klapstoelzitting

Wat volgt is een ingezonden stuk: de mening van de schrijver is niet noodzakelijk dezelfde als die van Horst-sweet-Horst. Klik hier voor de spelregels voor ingezonden stukken.
Vanaf deze plek wil ik allereerst de mogelijkheid aangrijpen iedereen alle goeds te wensen voor 2017. Dat het een jaar mag worden waarin we samen werken aan onze gezamenlijke en individuele dromen. Met de nadruk op samen.
Als je écht samen wilt werken zul je goed moeten communiceren. Zeggen wat je denkt en voelt. Luisteren naar wat de ander zegt. In een tijdperk waarin communicatie via tientallen kanalen tot ons komt is communicatie misschien wel moeilijker dan ooit. En daar doen we zelf allemaal aan mee. Een ingezonden stuk op een blog, een reactie op Facebook, reacties daarop via WhatsApp en weer een ingezonden stuk. Veel zenden, (te) weinig ontvangen. En dan als reactie daarop dit ingezonden stuk op Horst-sweet-Horst en Hallo Horst aan de Maas. Aan dialoog en échte communicatie draagt het weinig bij. Dat is ook de reden dat ik als fractievoorzitter, en ook wij als fractie, niet op de verschillende (ingezonden) stukken hebben gereageerd of gaan reageren. Ook wij gebruiken internet om informatie op te halen en te verzenden, maar niet voor een echte dialoog.
Als Partij van de Arbeid Horst aan de Maas is dat wel waar we naar toe willen. Terug naar het gesprek. Net zoals onze 16 dorpentour drie jaar geleden, waarbij we van deur tot deur met iedereen in gesprek gingen. Niet om te vertellen wat we van plan waren, maar om te luisteren wat mensen vonden. Wat er goed was in hun dorp en onze gemeente en wat er beter kon. Niet verwijtend, maar met ideeën.
Daarom organiseren we dinsdag 31 januari om 20.00 uur bij het Boscafé in Horst onze eerste, openbare, klapstoelzitting. Een idee dat eerder is gebruikt door welzijnsorganisatie Vorkmeer en dat prima aansluit bij onze behoefte om tot gesprek en dialoog over te gaan. 
De eerste keer is het thema de sociaaldemocratie in Horst aan de Maas. Want waar mensen contact met ons opnemen dat ze boos zijn op hoge bonussen, misstanden in de zorg, gebrek aan een duurzame economie, verrommeling in de openbare ruimte, een voorbeeldfunctie rondom opvang vluchtelingen en ga zo maar door, zijn wij de partij die het voortouw moet nemen. Mensen die boos of teleurgesteld in ons zijn verwachten een antwoord op hun vraag. 

Wij nodigen iedereen die hier op een laagdrempelige manier met ons over in gesprek wil gaan uit om 31 januari aan te schuiven bij het Boscafé. Graag tot dan!

Roy Bouten

Geen opmerkingen:

Een reactie posten