dinsdag 24 januari 2017

Klein mysterie 731 – Kloosterhof (4)

Zoals twee weken geleden aangekondigd (klik hier) zijn Jeu van Helden en ondergetekende begonnen aan een zoektocht naar de Horster Maat. Dat resulteert in een korte serie, waarvan morgen de eerste aflevering zal verschijnen. Directe aanleiding voor deze zoektocht waren de vernieuwbouwplannen voor het Horster winkelcentrum Kloosterhof. Nauwelijks had ik veertien dagen terug geschreven dat het daaromtrent wel erg stil was of het gemeentebestuur maakte bekend dat het de vergunning voor de renovatie had verleend.
In een zogeheten raadsinformatiebrief maakte het gemeentebestuur vervolgens duidelijk hoe en waarom het tot dit besluit is gekomen (klik hier en vervolgens op agendapunt 4). Heel kort samengevat komt het erop neer dat de bouwaanvraag voldoet aan alle geldende eisen en criteria. Het nieuwe Kloosterhof (klik hier voor de artist’s impressions) heeft volgens het gemeentebestuur ‘ruimtelijke en stedenbouwkundige kwaliteit en belevingswaarde’, is ontworpen ‘met wat meer respect voor de kerk’ en leidt tot een ‘hoogwaardige wandvorming’ die beter aansluit op de Kerkstraat en bovendien het atrium van de Sint-Lambertuskerk respecteert. Omdat ook de commissie Ruimtelijke Kwaliteit haar zegen gaf, stond niets de vergunningverlening in de weg. 
Niets aan het handje dus? Dat valt nog te bezien. Het gemeentebestuur heeft het zichzelf met de raadsinformatiebrief (waartoe het niet verplicht was) niet bepaald gemakkelijk gemaakt. De raadsinformatiebrief is namelijk een vrijbrief voor de gemeenteraad om de discussie aan te zwengelen en zijn afkeuring van de Kloosterhofplannen te laten blijken. Om te beginnen morgen in de vergadering van de commissie Ruimte. Naar het zich laat aanzien komt verantwoordelijk wethouder Paul Driessen (Essentie) hierin tegenover een breed front van tegenstanders te staan. Tegenstanders uit coalitiekringen nog wel. Zei zijn eigen partijgenoot Eric Beurskens immers niet over de Kloosterhofplannen ‘Dit moeten we niet willen’? Coalitiegenoot Richard van der Weegen (PvdA) was in Hallo Horst aan de Maas (klik hier) al bijna even uitgesproken:
‘De schetsen van het nieuwe Kloosterhof lijken de harmonie in het Horster centrum te verstoren. Het lijkt op een fantasieloze blokkendoos die geen kwaliteit toevoegt op die locatie. Dit ontwerp lijkt een gemiste kans om ook dat deel van het centrum weer Horster allure te geven.’
Verder mag je aannemen dat Leon Litjens en Jan Nabben, vooraanstaande CDA’ers en verklaarde tegenstanders van de vernieuwbouwplannen, hun partijgenoten hebben weten te mobiliseren. Redenen te over dus om te veronderstellen dat het morgen wel eens een heel heet avondje kon worden. 
Overigens: was het niet veel logischer geweest een discussie te voeren vóórdat de vergunning werd verleend? Wat heeft discussie nog voor zin nadat een onomkeerbaar besluit is genomen? Is die discussie er misschien niet eerder gekomen in de wetenschap dat er brede weerstand was tegen de vernieuwbouwplannen? Komt wethouder Driessen er met een standje vanaf? Morgenavond weten we hopelijk meer.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten