maandag 10 september 2012

Intermezzo – Op de baskuul (2)

De researchafdeling van Horst-sweet-Horst hoeft slechts één keer allerlei uitspraken van Horster politici op de bascuul te zetten en meteen zie je dat de dames en heren op hun tellen gaan passen. Veel risicomijdend gedrag dus, de afgelopen week. Desondanks zijn de onderzoekers, door te zoeken tot in de diepste krochten van het internet, toch weer tien beweringen tegengekomen die ze de moeite van het wegen waard vonden. Dus opnieuw tien beweringen die het stempel ‘waar’, ‘enigszins waar’ of ‘gelogen’ krijgen, gevolgd door een korte toelichting, tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van de wetenschappelijke staf:
1. Ger van Rensch (CDA), 7 september: ‘Stemmen doe je met je hart én met je hoofd!’
○ waar
○ enigszins waar
gelogen
Toelichting: stemmen doe je met een rood potlood.

2. Roy Bouten (PvdA), 3 september, in een tweet gericht aan Mark Verheijen, VVD-gedeputeerde en kandidaat Kamerlid: ‘Wat zit jij in de afzeikmodus de laatste tijd.’
○ waar
○ enigszins waar
gelogen
Toelichting: zorgvuldig onderzoek van de diverse modussen van Mark Verheijen heeft uitgewezen dat hij al sinds z’n dertiende in de afzeikmodus zit.
3. Ger van Rensch, 7 september: ‘Politiek bedrijven is niet altijd de sterkste kant van ‘mijn’ partij.’
● waar
○ enigszins waar
○ gelogen
Toelichting: het CDA valt op een heleboel terreinen niet of nauwelijks te overtreffen, maar de afgelopen 35 jaar hebben inderdaad genoegzaam bewezen dat het CDA niet voor de politiek in de wieg is gelegd.

4. Ron Boreas (PvdA), 8 september: ‘Volgens mij staat Buma vóór Tienray in het veld aan de Tienrayseweg.’
○ waar
enigszins waar
○ gelogen
Toelichting: hij staat niet, hij hangt.
5. Thijs Coppus (SP), 3 september: ‘Een zware en trage goederentrein midden in de spits laten rijden is niet zo handig.’
● waar
○ enigszins waar
○ gelogen
Toelichting: diepgaand onderzoek heeft uitgewezen dat waarheden als een koe altijd waar zijn.

6. Ger van Rensch, 10 september: ‘Nederland kan niet zonder CDA.’
● waar
○ enigszins waar
○ gelogen
Toelichting: geen enkel land, ook Nederland niet, kan zonder groepering die de paljas uithangt. Prijzenswaardig dat het CDA in Nederland die rol voor zich heeft opgeëist.
7. Leon Litjens (CDA), 7 september: ‘Eenzijdig berichten leidt tot eenzijdige schade!’
○ waar
○ enigszins waar
○ gelogen
Toelichting: inderdaad, niets groen aangevinkt. Ondanks haar ogenschijnlijke eenvoud heeft deze bewering een diepgang die zelfs voor de researchafdeling van Horst-sweet-Horst onpeilbaar is. Nader bericht volgt wellicht later.

8. Thijs Coppus, 10 september: ‘Linkse koers PvdA ongeloofwaardig en overbodig.’
○ waar
enigszins waar
○ gelogen
Toelichting: een linkse koers van de PvdA is wel ongeloofwaardig maar niet overbodig.
9. Leon Litjens, 7 september: ‘Media moet 2 kanten v verhaal laten zien.’
○ waar
○ enigszins waar
gelogen
Toelichting: media moet niets, media moeten! Hoe vaak moeten we dat nou nog zeggen?

10. Roy Bouten, 10 september, in reactie op een tweet van Mark Verheijen, waarin die zich afvraagt in welke wijk Diederik Samsom rondliep als straatcoach: ‘Samsom was straatcoach terwijl jij recepties afliep. Gaat je lekker af he... persoonlijk worden. Makkelijker dan inhoud.’
○ waar
enigszins waar
○ gelogen
Toelichting: na langdurig beraad en vergelijking van duizenden teksten is de wetenschappelijke staf van Horst-sweet-Horst tot de conclusie gekomen dat persoonlijk worden weliswaar gemakkelijker is dan de inhoud, maar dat het persoonlijk worden Mark Verheijen niet echt lekker afgaat. Anderen zijn daar beter in. Roy Bouten getuigt daar bijvoorbeeld van in bovenstaande tweet.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten