maandag 15 juli 2013

Klein mysterie 461 – Stoepreclame (1)

‘De grote diversiteit aan uitstallingen geeft al snel een rommelig beeld. Sommige uitstallingenzorgen voor overlast. Als uitstallingen ook nog eens zodanig staan opgesteld, dat voetgangers ze moeten ontwijken zal irritatie ontstaan. De staande reclameborden leiden ertoe dat mensen niet meer langs de etalages van de winkels lopen, maar steeds meer het midden van het voetgangersgebied opzoeken omdat hier de minste belemmeringen worden opgelegd. Om het winkelgebied aantrekkelijker te maken voor het winkelend publiek en daarmee de verblijfsduur en bestedingen van de consument te vergroten, moeten uitstallingen worden teruggedrongen. Er kan zelfs afgesproken worden om uitstallingen niet meer toe te staan.’
(Convenant puiverbetering, reclames, uitstallingen en terrassen gemeente Horst aan de Maas, maart 2008) (klik hier en vervolgens op ‘convenant’)
Voormalig wethouder Leon Litjens mag dan nog zoveel heldendaden op z’n naam hebben staan, de strijd tegen de stoepreclameborden in het centrum van Horst heeft ie nooit in zijn voordeel weten te beslechten. Terwijl hij er toch vanaf z’n aantreden een kruistocht tegen heeft gevoerd, lijkt het aantal stoepborden eerder te zijn gegroeid dan te zijn afgenomen. Als leek ben je geneigd te denken dat een simpele verordening in zo’n geval wonderen kan doen, maar dat zal wel weer te simpel zijn geredeneerd. Zouden de paar ondernemers die Horst nog heeft misschien niet al te zeer tegen de haren mogen worden ingestreken?
In Sint-Petersburg ontdekte ik onlangs dat het ook anders kan. Niet dat het er de hemel op aarde is, hoor: ook dáár bepaald geen gebrek aan schreeuwerigheid en je komt er zelfs wel eens een verdwaald stoepreclamebord tegen.
Maar anders dan bij ons domineren ze het straatbeeld niet en hoef je geen moeite te doen ze te ontwijken. En toch is stoepreclame alomtegenwoordig in Sint-Petersburg. Rara hoe kan dat? Nou, omdat een of andere lumineuze geest op het idee is gekomen geschilderde reclame-uitingen óp de stoep aan te brengen. Kijk, ziet er zo uit:
Akkoord, evenmin een wonder van schoonheid, maar het oogt toch een stuk minder schreeuwerig en opdringerig dan die rechtopstaande borden hier. Zorgt bovendien voor een aangename rust in het straatbeeld. Zou dit ook voor Horst geen mooie oplossing zijn? Geschilderde stoepreclame in plaats van stoepreclameborden. Je houdt middenstanders te vriend (wat hier altijd een belangrijk streven lijkt te zijn) en verfraait toch de openbare ruimte.
Laat een duur bureau er een nota over schrijven, strooi daarin met termen als ‘beeldkwaliteitskader’, ‘omgevingsindicatoren’, ‘stimulansbevordering’ en ‘reclamebeleidverdieping’ en het lijkt me niet uitgesloten dat de stoepreclameborden plaats moeten maken voor geschilderde stoepreclame. Vreemd eigenlijk dat Leon Litjens daar nooit is opgekomen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten