maandag 8 juli 2013

Top 5 – Horster goudkusten

Qua goudkusten is Horst niet rijkelijk voorzien. Horst is dan ook geen Gooi, Wassenaar of Aerdenhout. Nemen we de definitie van Van Dale helemaal letterlijk (‘een wijk waar rijke mensen wonen’), dan moet Horst het zelfs helemaal zonder goudkust stellen. Wat dacht u er daarom van om de definitie van Van Dale niet helemaal letterlijk te nemen? Dat we er ‘een straat of gedeelte van een straat waar rijke mensen wonen’ van maken? Schept tenminste perspectieven voor een top 5. Akkoord? Heel mooi, bedankt voor uw medewerking!   
Onderzocht zou eens moeten worden wat de gemiddelde leeftijd is waarop iemand voor het eerst met het begrip ‘goudkust’ in aanraking komt. En ook of daar een bepaalde ontwikkeling in zit. Ik schat dat ik er omstreeks m’n twaalfde, dertiende voor het eerst mee werd geconfronteerd. Dat onderzoek zou moeten uitwijzen of ik daarmee laatkomer dan wel avant-gardist ben. Zal wel weer het eerste zijn. Hoe het ook zij, ik weet nog precies op welke goudkust mijn inwijding in het begrip betrekking had: de Dr. Van de Meerendonkstraat. Zoals Pastoorsveld/Engelerveld de Horster goudkust van nu is,
zo was de Dr. Van de Meerendonkstraat – en meer in het bijzonder de directe omgeving van het ziekenhuis – de Horster goudkust van de jaren zeventig. Alles wat iets voorstelde (of dacht voor te stellen) woonde aan de Dr. Van de Meerendonkstraat, inclusief de burgemeester.
Meer dan voldoende inleidende beschietingen, over naar de Horst-sweet-Horst top 5 van Horster goudkusten:

5. Willem Alexanderstraat
De oplettende lezer had mijn mening over de Willem Alexanderstraat al kunnen destilleren uit het op 29 april jongstleden verschenen stukje. Medelijden met de rijke Horster mensen die hier wonen, is op z’n plaats. Vooral te mijden bij zonnig weer: de weerkaatsing van de zon in de hier welig tierende kunststof dakpannen heeft al tot menig geval van acute blindheid geleid.

4. Pastoorsveld en Engelerveld
Zie Willem Alexanderstraat, al is het allemaal iets ruimtelijker. Toch knap dat op zó’n klein oppervlak zóveel architectonische lelijkheid verzameld kan worden. Wie niet weet wat het woord steriliteit betekent, zou hier eens moeten gaan kijken.

3. Dr. Van de Meerendonkstraat / Burgemeester Geurtsstraat / Elsbeemden
Hoewel gebouwd voor en bewoond door de happy few, missen deze goudkusten de patserige uitstraling van de nummers 4 en 5 van deze top 5. Een verademing dus.

2. Haammakerstraat / Korverstraat / delen Blauwververstraat
Niet dat hier nou zoveel architectonische hoogstandjes staan of dat de kavels er zo groot zijn, maar ook hier dringen de woningen zich niet zo op en vormen ze veelal een harmonieus geheel met hun verrassend groene omgeving. Vergelijk ook eens de overwegend informele tuinen met hun fantasieloze tegenhangers aan Pastoorsveld en Engelerveld. 

1. Herstraat tussen Schoolstraat en Kloosterstraat
Heeft iets triests: de eerste Horster goudkust (jaren twintig van de vorige eeuw) en meteen de beste. De overeenkomst met De Peel in brand van Rowwen Hèze dringt zich op: een van de eerste nummers, daarna nooit meer overtroffen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten