dinsdag 3 september 2013

Klein mysterie 477 – Hippisch centrum

Oude tijden herleefden deze week in Horst aan de Maas. Eén tweet van gemeenteraadslid Thijs Coppus (SP) was genoeg om voormalig wethouder Leon Litjens (CDA) uit de tent te lokken, met het navolgende twitterdebatje als resultaat.
Thijs: ‘Geen geld voor ZORG, ZWEMBAD, BIEB, LEERLINGENVERVOER, etc. Maar wel 6,5 MILJOEN voor een PAARDENSPORTCENTRUM.’
Leon: ‘Als je rijbewijs hebt zou ik cursus boekhouden gaan volgen. Uitgave is iets anders dan een kosten. Het gaat dus om effect op eigen vermogen en exploitatie. Daar zit t verschil.’
Thijs: ‘Maak je geen zorgen, ik ken het verschil tussen incidentele en structurele uitgaven.’
Leon: ‘Maak me wel zorgen want je begrijpt niet t verschil tussen kost en uitgave en wat daarvan t effect is op een exploitatie en EV.’
Ik ken het verschil tussen incidentele en structurele uitgaven niet of nauwelijks. En evenmin ‘t verschil tussen kost en uitgave en wat daarvan t effect is op een exploitatie en EV’. Toch maak ook ik me zorgen. Ik heb namelijk op de gemeentelijke website de commissievergadering beluisterd (klik door naar 51.00 minuten) waarin wethouder Huub Dinghs (CDA) de plannen presenteerde voor een hippisch centrum langs de Midden Peelweg in park De Peelbergen. Een park waaraan private partijen 4 miljoen euro bijdragen en de gemeente Horst aan de Maas en de provincie Limburg respectievelijk 6,5 en 2,5 miljoen euro.  
De wethouder werd gesecondeerd door twee van de initiatiefnemers: voormalig gedeputeerde Mat Vestjens en voormalig manegehouder Hay Verdellen. Beide heren stonden in vuur en vlam over het beoogd hippisch centrum. Toch doken in hun betogen met grote regelmaat ook zinsneden op als ‘we hebben het vermoeden dat …’, ‘als het er eenmaal is, dan …’, ‘komt de eerste, dan krijg je een vliegwielconstructie’ en ‘dan treedt het zwaan-kleef-aan-principe in werking’. Aannames, veronderstellingen, vermoedens – géén garanties.     
En de wethouder? Die leek vooral zichzelf moed in te praten. Nut en noodzaak van de gemeentelijke investering van 6,5 miljoen euro wist hij geen moment overtuigend voor het voetlicht te brengen, hoewel verschillende commissieleden hem daartoe nadrukkelijk uitdaagden. Hij kwam niet veel verder dan algemeenheden als ‘belangrijke spin-off voor dit gebied’ (waar hebben we dat toch eerder gehoord?), allerlei mogelijke activiteiten die zich in het gebied zouden kunnen vestigen, ‘een bijdrage aan een basis voor verblijfsrecreatie’ en ‘een versterking van de economische structuur, waaronder werkgelegenheid’. ‘Werkgelegenheid’, zo vroegen de commissieleden, ‘hoeveel dan?’ Nou, toch wel structureel een fte of 10 ... Van de spin-off voor de omgeving had de wethouder zelfs helemaal geen concreet beeld.
Op 25 september vergadert de commissie Ruimte opnieuw over de plannen. Het zal me benieuwen waartoe dit leidt. Ook getuige bovenstaand twitterdebat zal het CDA wel voor zijn en de SP tegen. Resteren D66, Essentie en PvdA-PK. Zeker gezien de aan de horizon opdoemende gemeenteraadsverkiezingen zal wethouder Dinghs denk ik toch heel wat sterker voor de dag moeten komen dan afgelopen week om genoemde partijen te overtuigen van de noodzaak van de geplande miljoeneninvestering. En mag dan misschien alsjeblieft ook de verregaande verkamezöaling van het landschap in de discussie worden betrokken?

Geen opmerkingen:

Een reactie posten