maandag 23 december 2013

Intermezzo – Klankbordgroep

Onder welke benaming gaat het groepje van vier raadsleden dat zich heeft gebogen over de toekomstvisie op de bibliotheken van Horst aan de Maas de annalen in? Die vraag hield heel Horst aan de Maas sinds november vorig jaar in de greep. Bloed, zweet en tranen heeft het gekost, maar nu, ruim een jaar later, is dan eindelijk de kogel door de kerk: het wordt klankbordgroep. Verantwoordelijk wethouder Van Rensch toont zich opgetogen over dit nieuws: ‘Ik ben blij dat de strijdbijl is begraven en dat alle neuzen dezelfde richting op wijzen. Nu kunnen we weer positief naar de toekomst kijken.’
Op 20 november 2012 besloot de Horster gemeenteraad dat wethouder Van Rensch bij het opstellen van de toekomstvisie assistentie zou krijgen van vier raadsleden. De vier gingen aanvankelijk door het leven als raadscommissie. Al snel ontstond onvrede over deze naam. Klankbordgroeplid Roy Bouten (PvdA-PK): ‘Dat jasje paste ons gewoon niet. We voelden ons beknot in onze mogelijkheden.’ Collega Han van Driel (D66) vult aan: ‘Het maximale zat er met die naam niet in. Wij opteerden daarom voor commissie uit de raad. Daarmee leg je gewicht in de schaal. Jammer genoeg kregen we het CDA hierin niet mee.’ Het CDA consulteerde namelijk Centrummanagement Horst, de lokale verenigingen en de senioren over commissie uit de raad. Dat bleek in die kringen op onvoldoende draagvlak te kunnen rekenen. Klankbordgroeplid Annemie Craenmehr-Hesen (CDA): ‘Team leek ons een veel betere optie. Daarin komt dat fantastische wijgevoel, waar we in Horst aan de Maas zo sterk in zijn, veel beter tot uitdrukking.’
Terwijl D66 en PvdA-PK konden leven met team, stuitte het op een uitgesproken njet van Essentie. Bart Bertrams, die namens Essentie zitting had in de klankbordgroep, zegt: ‘Wij zijn vanaf het begin voor unit gegaan. Dat sluit volgens ons fractielid Eric Beurskens ook mooi aan bij de toekomstige huisvesting van de bibliotheek: een unit op een bedrijventerrein.’
Unit was voor de andere partijen weer een brug te ver. Ook het door Roy Bouten geopperde brigade kon niet door de beugel. Annemie Craenmehr-Hesen: ‘Brigade wordt teveel geassocieerd met het woord “redding”. En wij zijn er natuurlijk niet om de bibliotheek te redden.’ Het vervolgens door D66 geopperde comité werd te activistisch bevonden. Bart Bertrams: ‘Dan was de kans groot geweest dat de SP zich alsnog bij ons had aangesloten en dat wilden we ten koste van alles voorkomen.’
Was comité te activistisch, het eveneens door de PvdA-PK gesuggereerde werkgroep werd als ‘te arbeideristisch’ afgeserveerd. Een impasse dreigde. Totdat iemand – de betrokkenen hullen zich in stilzwijgen over diens identiteit – met klankbordgroep op de proppen kwam. Roy Bouten: ‘Alle puzzelstukjes vielen ineens in elkaar.’ Annemie Craenmehr-Hesen: ‘Super!’ Han van Driel: ‘Voelde meteen goed.’ Bart Bertrams: ‘Zelfs Eric Beurskens kon ermee leven.’
Is door al het gekrakeel over de naamgeving de toekomstvisie op de bibliotheken eigenlijk niet in het gedrang gekomen? Een klankbordgroeplid dat anoniem wenst te blijven: ‘Ach, die visie … Daarover waren we het in twee minuten eens. Waar het naar de toekomst toe echt om gaat is dat zo’n naam breed wordt gedragen en dat is nu gelukkig het geval.’

Horst aan de Maas kan eindelijk weer rustig gaan slapen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten