maandag 10 maart 2014

Klein mysterie 538 – Gemeenteraadskandidaten (2)

Drie vragen stelde ik de in Horst aan de Maas aan de gemeenteraadsverkiezingen deelnemende partijen vorige week:
1. Is de lijstvolgorde bepalend bij de bezetting van de gemeenteraadszetels die uw partij na de verkiezingen van 19 maart toekomen? Zo nee, hoe wordt de bezetting van de zetels dan wel bepaald?
2. Gaan kandidaten van uw partij die op grond van het aantal op hen uitgebrachte voorkeursstemmen recht hebben op een raadszetel die zetel ook bezetten? Zo ja, geldt dit voor alle kandidaten van uw partij?
3. Staan er op de kandidatenlijst van uw partij ook kandidaten die op voorhand kenbaar hebben gemaakt geen zitting te zullen nemen in de gemeenteraad? Zo ja, welke kandidaten betreft dit?
De SP reageerde bij monde van voorzitter Paul Geurts als eerste:

Beste Wim,

Voor de SP geldt dat de lijstvolgorde bepalend is (zoals ook vermeld in het verkiezingsprogramma) bij het invullen van de raadszetels, die ons toebedeeld worden door de kiezers op woensdag 19 maart. Dat hebben we bij voorgaande verkiezingen zo gedaan en dat gebeurt bij de SP ook bij de landelijke en provinciale verkiezingen zo. Daar hebben wij – zo denken wij – goede redenen voor. De commissie die de lijst (en dus ook de lijstvolgorde) samengesteld heeft, heeft gekeken naar de kwaliteiten/deskundigheden, die de verschillende kandidaten met zich mee brengen, de verhouding tussen mannen en vrouwen, de woonplaats van de verschillende kandidaten, enzovoorts. Op basis daarvan is een mix tot stand gebracht, waarmee we een kwalitatief sterke gemeenteraadsfractie kunnen vormen, mits de volgorde van de lijst gevolgd wordt. Die fractie kan het beste de standpunten en de visie van de SP in de raad vertegenwoordigen. Uiteindelijk wordt door de mensen gestemd op de partij (in ons geval de SP) omdat zij – onder andere via het verkiezingsprogramma – weet welke standpunten verwacht kunnen worden. Dat hangt bij de SP niet af van een specifiek persoon. De door de commissie opgestelde lijst is voorgelegd aan de leden van de SP Horst aan de Maas en die lijst (en de lijstvolgorde) is door de leden unaniem goed gekeurd.

Overigens is het van belang daar nog iets aan toe te voegen. Als SP vinden we het belangrijk dat we niet alleen in de gemeenteraad actief zijn, maar óók buiten de gemeenteraad. Gemeenteraadsleden van de SP gaan dan ook vaak samen met de actieve leden van de SP de straat op, om samen met burgers actie te voeren voor belangrijke zaken (denk aan het behoud van het Horster zwembad). De mensen op de SP-lijst die straks niet gekozen worden (al hopen we natuurlijk dat er zoveel mogelijk mensen van de lijst in de raad komen, zodat er een grotere kans is, dat we onze opvattingen kunnen realiseren), blijven ook na de verkiezingen actief voor de gemeenschap in Horst aan de Maas. Net zoals de gemeenteraadsleden. In die zin zijn de raadsleden voor de SP net zo belangrijk als de actieve leden buiten de gemeenteraad. Bij de SP heb je daarmee de garantie dat je niet alleen rondom de verkiezingen iets hoort van de SP, maar ook meteen de dag na de verkiezingen.

Tot slot: alle kandidaten op de verkiezingslijst van de SP hebben een verklaring ondertekend, waarin zij verklaren het eens te zijn met de uitgangspunten, zoals ze hiervoor verwoord zijn. De beste manier om de SP-kandidaat van jouw voorkeur in de raad te krijgen is er voor te zorgen dat de SP heel erg veel stemmen krijgt. Dan komen alle kandidaten in de gemeenteraad.

Met vriendelijke groet,

Paul Geurts
(Voorzitter SP Horst aan de Maas)

PS: Als je op de SP stemt weet je zeker dat – als we één zetel meer krijgen dan de huidige vijf zetels – er evenveel vrouwen als mannen de SP vertegenwoordigen in de gemeenteraad. Ook dát vinden wij belangrijk.
Bram Hendrix, lijsttrekker van Essentie, was aanzienlijk korter van stof, maar even duidelijk:

Hoi Wim,

Dank voor je mail en vragen! Ik lees je blog regelmatig, ook regelmatig met een glimlach erbij!
Wat betreft je vragen kan ik kort zijn: wij volgen de ‘wettelijke regels’. Dus personen die met voorkeursstemmen worden gekozen, kunnen andere kandidaten op de lijst 'inhalen'.  Wij hebben geen kandidaten die er per definitie niet in willen.

Groeten!
Bram
De campagne voerende top van de PvdA-kandidatenlijst kwam ik zaterdag toevallig tegen in de buitenwijken van Sevenum. Uit een mondelinge reactie meende ik te mogen opmaken dat de PvdA min of meer hetzelfde handelt als Essentie. Een schriftelijke reactie zou volgen, maar heb ik vooralsnog niet ontvangen.
D66-voorman Henk Kemperman heeft me telefonisch laten weten met een schriftelijke reactie te komen. Blijft over het CDA. Nog geen levensteken van ontvangen. Zo moeilijk zijn die vragen toch niet?

Geen opmerkingen:

Een reactie posten