zaterdag 2 mei 2015

Klein mysterie 640 – 11 vervolgvragen bij de verkoop van de Kasteelboerderij aan Eric Janssen

Op 14 april publiceerde Dagblad De Limburger een artikel over de voorgenomen verkoop van de Kasteelboerderij door de gemeente Horst aan de Maas aan horecaondernemer Eric Janssen. Twee dagen later stelde ik daar 27 vragen over (klik hier). Twee weken later is er daarvan nog geen enkele beantwoord, noch door de gemeente (ondanks een belofte daartoe; klik hier), noch door andere geadresseerden. Wel publiceerde de gemeente woensdag op haar website een artikel getiteld ‘Stand van zaken verkoop Kasteelboerderij’ (klik hier). Dit artikel roept bij mij nieuwe, aanvullende vragen op. 11 om precies te zijn:
1. ‘De gemeente Horst aan de Maas heeft plannen om de Kasteelboerderij te verkopen.
Hierdoor ontstaan mogelijkheden om nieuwe initiatieven te ontwikkelen.’ Wat zijn die mogelijkheden voor nieuwe initiatieven? Zijn die mogelijkheden er niet bij verhuur of verpachting van de Kasteelboerderij? Zo nee, waarom niet?

2. ‘De gemeente is enige jaren in een juridische procedure verwikkeld met de huidige uitbater van de Kasteelboerderij. Het monument verkeert ondertussen in zeer slechte staat van onderhoud.’ Wie is verantwoordelijk voor de zeer slechte staat van onderhoud: de huidige uitbater of de gemeente? Is de zeer slechte staat van onderhoud een gevolg van de slepende juridische procedure of was de staat van onderhoud ook daarvoor al slecht?

3. ‘Intussen heeft horecaondernemer Eric Janssen zich bij de gemeente gemeld met de vraag of hij de Kasteelboerderij van de gemeente kan kopen. Janssen geeft hierbij aan dat hij een regeling treft met de huidige uitbater zodat het pand vrij opgeleverd kan worden en de juridische procedure afgesloten kan worden.’ Moet bij ‘een regeling’ worden gedacht aan een afkoopsom? Heeft de gemeente zelf overwogen een regeling met de huidige uitbater te treffen? Zo nee, waarom niet? Waarom heeft de gemeente ervoor gekozen haar conflict met de huidige uitbater te laten beslechten door een derde partij? Gebeurt dit vaker?
4. ‘Dit aanbod biedt mogelijkheden om het monument weer in volle glorie te herstellen met een passende functie. Bovendien is het een oneigenlijke situatie dat de gemeente eigenaar is van een horecapand.’ Is overwogen het bestemmingsplan te wijzigen en de Kasteelboerderij te ontdoen van de bestemming ‘lichte horeca activiteiten’? Zo nee, waarom niet?

5. Mag uit het feit dat de gemeente het eigendom van een horecapand als een oneigenlijke situatie beschouwt worden geconcludeerd dat het vernieuwde Gasthoês, dat onder meer een horecafunctie moet krijgen, in de toekomst eveneens in privaat bezit komt?

6. Wat is ‘een passende functie’? Wie bepaalt of heeft bepaald wat ‘een passende functie’ is?
7. ‘Inmiddels hebben de gesprekken geleid tot een overeenkomst die door alle drie de betrokken partijen ondertekend is.’ Is of wordt deze overeenkomst openbaar? Zo nee, waarom niet?

8. ‘Op basis van deze overeenkomst kan de verkoop van de Kasteelboerderij binnenkort bezegeld worden.’ Dagblad De Limburger berichtte eerder dat op 15 april de handtekeningen onder het koopcontract zouden worden gezet. Waarom is dit niet gebeurd? Wanneer vindt de ondertekening dan wel plaats?

9. ‘De prijs is tot stand gekomen op basis van twee taxaties.’ Wie heeft de taxaties uitgevoerd? Zijn of worden de taxatierapporten openbaar? Zo ja, wanneer? Zo nee, waarom niet?

10. ‘Met de stichting Kasteel [sic] ter Horst hebben al meerdere gesprekken plaatsgevonden. Gezamenlijk wordt bekeken hoe de aantrekkingskracht van het gebied verbeterd kan worden.’ Wie is in gesprek met de Stichting Huys ter Horst: de gemeente, de nieuwe eigenaar van de Kasteelboerderij of allebei?
11. ‘Overigens kunnen de ontwikkelingen rond de Sportzone Kasteelse Bossen ook mooi aansluiten op de nieuwe situatie rond de Kasteelboerderij.’ Op welke manier kunnen de ontwikkelingen rond de sportzone mooi aansluiten op de nieuwe situatie? Hoe ziet die nieuwe situatie eruit, of althans de contouren daarvan? Is de verkoop van de Kasteelboerderij besproken met de initiatiefnemers van de sportzone?

2 opmerkingen:

  1. Riek Versteegen3 mei 2015 om 22:09

    De kasteelboerderij is van de Horster mensen, dat verkoop je niet in een achterkamertje

    BeantwoordenVerwijderen