maandag 8 februari 2016

Intermezzo – Franz Clemens von Fürstenberg (1)

De laatste bewoner van kasteel Huis Ter Horst was Franz (Frans) Clemens von Fürstenberg (1755-1827). Over Frans Clemens doen allerlei verhalen de ronde. Zo ontdekte hij op zekere dag tijdens een wandeling langs zijn weilanden dat paarden en koeien door elkaar liepen. Dit tot zijn grote ongenoegen. Daarom trok hij met z’n wandelstok een streep in de wei en schreeuwde dat de paarden aan de ene kant van de streep dienden te blijven en de koeien aan de andere kant. Dieren die hieraan geen gehoor wensten te geven, zou hij persoonlijk overhoop schieten.
Frans Clemens was naar verluidt ook gek op rijstepap. Op een dag gaf hij de vrouw van de pachter van boerderij de Campsplaats (gelegen aan de huidige Tienrayseweg) opdracht rijstepap voor hem te maken. Toen hij genoeg had, moest de vrouw de resterende pap in de kelder zetten. Frans Clemens beloofde haar het restant een volgende keer op te eten. Pas weken later herinnerde hij zich deze toezegging. Hij liet daarop de vrouw de intussen geheel beschimmelde pap uit de kelder halen. Frans Clemens gaf geen krimp en verorberde de pap met smaak.
Over het almaar voortgaande verval van het kasteel maakte Frans Clemens zich geen zorgen: zodra het ene vertrek door verwaarlozing onbewoonbaar was geworden, verhuisde hij naar het andere. Nadat zo het hele kasteel aan de beurt was geweest, nam hij uiteindelijk zijn intrek op de Campsplaats.
In oktober 1810 bracht Caspar von Weichs de Wenne een bezoek aan Frans Clemens. Daarna schreef Caspar: ‘Mijn pen is te zwak om voor u zijn leven, doen en handelen te beschrijven. Hij heeft hier te lande bij iedereen achting en geduld verloren. Hij wordt bespot, uitgelachen.’ Frans Clemens ging in Horst dan ook door het leven als ‘de gekke graaf’.
Deze week onthulde Dagblad De Limburger dat de contouren van het voormalige kasteel door middel van een stalen constructie weer zichtbaar moeten worden gemaakt, dat naast het kasteel een nieuwe hoeve moet verrijzen, dat die hoeve als onderdeel van de Sportzone plaats moet bieden aan binnensport (denk aan judo), een overnachtingsmogelijkheid en een gezondheidscentrum en dat de gemeente Horst aan de Maas dit alles ‘een mooi plan’ vindt (klik hier).
Soms lijkt het er verdomd veel op alsof de geest van de gekke graaf nog altijd rondwaart in Horst.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten