maandag 26 september 2016

Ingezonden – Dat gebeurt er (2) / Glasvezel

De gemeenteraad sprak afgelopen week over de aanleg van glasvezel in het buitengebied van Horst aan de Maas. In een ingezonden bijdrage doet Andries Brantsma uit de doeken welke politieke partijen het meeste eer toekomt als het gaat om de glasvezelaanleg in het buitengebied:

Ere wie ere toekomt

In de laatste raadsvergadering van 20 september zagen we een interessant stukje politiek. In het verleden is door een grote coalitiepartij aandacht gevraagd voor het aanleggen van glasvezel voor snel internet in het buitengebied. Een werkgroep is met voorstellen gekomen. Door de raad is vervolgens een bedrag van bijna 40.000 euro ter beschikking gesteld voor het verder uitwerken van deze plannen en nagaan of er voldoende interesse zou zijn. Door deze werkgroep is vervolgens heel veel en goed werk verricht om zoveel mogelijk informatie te verkrijgen en tot een plan te komen.
Al dit goede werk is vervolgens door het college uitgewerkt in een voorstel aan de raad. De grote coalitiepartij wilde dit (uiteraard) zonder kritiek aanvaarden. Echter, het voorstel van het college was niet zorgvuldig uitgewerkt, er waren twijfels over de juridische juistheid van het voorstel en of de financiële aanpak niet te grote risico’s zou inhouden.
In de raad leek het alsof de grote coalitiepartij een amendement had uitgewerkt en daarmee dus een belangrijke rol had gespeeld in de verdere voortgang. Kennelijk is dat politiek, maar toch is het van belang dat ere toekomt aan diegenen die hier het diepgaande werk hebben gedaan, in dit geval vooral Essentie en de SP, in iets mindere mate voor de PvdA en gesteund door D66. De grote coalitiepartij voorkwam dat ze alleen zou staan en ging dus ook maar mee. Handig woordenspel van deze grote coalitiepartij kon dus zorgen voor een verkeerd beeld van de werkelijkheid.
Dus ere wie ere toekomt en in dit geval dus voor Essentie en de SP die er met het amendement dat uiteindelijk raadsbreed is ondersteund, voor hebben gezorgd dat het project glasvezel in het buitengebied voortgang kan blijven vinden en verder kan worden uitgewerkt, met een extra door de raad beschikbaar gesteld budget.

Andries Brantsma

Geen opmerkingen:

Een reactie posten