donderdag 10 november 2016

Ingezonden – De uittocht der Horster heiligen

In een ingezonden bijdrage doet Jan Duijf (Kloosterstraat Horst) een – zoals hij het zelf omschrijft – ‘wat onorthodoxe voorspelling’:

De uittocht der Horster heiligen

De aftakeling van hun kerk was ruim een halve eeuw geleden begonnen: het afschaffen van de Latijnse mis en het invoeren van de Gitaar had niet mogen baten. De gevolgen van de te intense liefde voor kinderen was de genadestoot voor het kerkelijke prestige geweest. God en alleman had hen verlaten. De laatste hoogmis was nog maar door vier gelovigen bezocht. Drie van hen waren Afrikaanse nonnen. De laatste Poolse priester had noodgedwongen elders emplooi gevonden. Het dekenaat was opgeheven en de kerk door de bisschop ontwijd. De Duivel lachte in zijn vuistje. Hij zag de toekomst met vertrouwen tegemoet.
Nog nooit hadden de gemeenteambtenaren zo snel en hard gewerkt. In een mum van tijd was alles in kannen en kruiken: achthonderd jaar centrum van katholiek geestelijk erfgoed werd binnen het tijdbestek van luttele weken voor het symbolische bedrag van één euro door de gemeente overgenomen. De gewijde grond was nu gemeentegrond en werd, samen met het kerkgebouw, democratisch in de veilige en vertrouwde handen gespeeld van het centrummanagement. Dat beloofde veel voor de toekomst.

De heiligen verzamelden zich voor de officiële overdracht in de beschutting van de massieve metselmuren en de betonnen gewelven van de catacomben onder het priesterkoor. Antonius Abt sloeg driemaal hard met zijn T-vormige staf op de grijze natuurstenen vloer. Het teken voor vertrek. Met een verdrietig gemoed en gebogen hoofd staken ze het Lambertusplein over naar het oude gemeentehuis. Voorop liep de zichtbaar aangeslagen Heilige Maagd met een huilende Jezus aan haar hand, gevolgd door een grote schare van overbodig geworden en mismoedig uit de ogen kijkende patroonheiligen. Boven hun hoofden cirkelden tientallen engelen. Het massaal toegestroomde publiek overviel een diep gevoel van medelijden met de deelnemers aan de ellendige treurstoet. Uit de samengestroomde menigte klonk een enkele kreet van woede en verontwaardiging. Barmhartige middenstanders deelden berouwvol kortingbonnen uit aan de toeschouwers. Het Christuskind trapte op de valreep uit balorigheid een deuk in de sokkel van het Nabben Hundje. Het mislukte hondje pieste van de schrik, maar vergaf hem.
De charismatische CDA-centrumburgemeester sprak vanaf het balkon van zijn neorenaissancistische gemeentehuis de bevolking toe. Breed lachend, traditioneel enigszins scheef kijkend, stond de centrumbaas weer eens intens te genieten van alle aandacht. Hij zwaaide uitvoerig naar de mensen. Deelde spontaan luchthandkusjes uit, waarop enkele dames van middelbare leeftijd van kleur verschoten. Toen vroeg de centrumchef op ernstige toon om stilte. De menigte luisterde ademloos naar zijn revolutionaire plannen. De patroonheiligen kregen voortaan een prominente rol bij de promotie van de oude ambachten op de talloze braderieën en jaarmarkten. Voor de Sint-Lambertuskerk lag als supermoderne winkelgalerij een gouden toekomst in het verschiet. De Geldduivel maakte een vreugdedansje tussen de stralen van zijn kleurrijke doopfontein. Enkele vrijwilligers ontfermden zich liefdevol over de dakloze beschermheiligen.

Jan Duijf  Kloosterstraat Horst

Geen opmerkingen:

Een reactie posten