maandag 7 november 2016

Intermezzo – Dorpspomp (2)

‘De originele dorpspomp van het Lambertusplein staat niet op het Wilhelminaplein, maar ligt bij het afvalverzamelstation aan de Americaanseweg, wist jij dit?’, zo mailde iemand me onlangs. Ja, ik wist dat de pomp op het Wilhelminaplein niet de pomp is die tot een jaar of vijf geleden het Sint-Lambertusplein sierde. En nee, ik wist niet dat de Lambertuspleinpomp op de gemeentewerf aan de Americaanseweg lag te verstoffen. Wel herinnerde ik me dat ons ooit was beloofd dat de Lambertuspleinpomp zou verhuizen naar het Wilhelminaplein en dat de Wilhelminapleinpomp zou verkassen naar een nog nader te bepalen locatie (klik hier).
Vermoedelijk speculeerde de e-mailverzender erop dat ik de Horst-sweet-Horst-lezers deelgenoot zou maken van mijn helse verontwaardiging over de schandelijke verwaarlozing van dit historisch erfstuk. Mocht dat zo zijn, dan was hij bij mij aan het verkeerde adres: ik ben geen liefhebber van nostalgische kitsch. En dat zijn al dan niet quasihistorische waterpompen die worden misbruikt om een dorp/plein een quasiauthentieke uitstraling te verlenen. Al dan niet quasihistorische waterpompen bovendien waaraan iedereen achteloos voorbijloopt als ze er eenmaal staan.
Ik nam me voor mijn mondje in dezen niet te roeren. Voor je het weet heb je slapende honden wakker gemaakt, komt er een beweging op gang om de Lambertuspleinpomp in ere te herstellen en zien de meest vreselijke Loëp nà de pómp-evenementen het licht. Moeten we allemaal niet hebben. 

Waarom nu dan toch dit stukje? Vanwege dit:
Beter valt mijn stelling dat al dan niet quasihistorische waterpompen worden veronachtzaamd als ze er eenmaal staan, niet te illustreren. De quasihistorische pomp op het Wilhelminaplein gedegradeerd tot ordinaire reclamezuil. De pomp staat voor paal. Niemand die het ziet, niemand die het interesseert, niemand die er aanstoot aan neemt, niemand die de ijzerzaag ter hand neemt om de pomp te ontketenen.
Allemaal tekenend voor de totale nietszeggendheid en overbodigheid van de pomp. Zou het ook maar iemand opvallen als de pomp op een goede dag verdwenen zou zijn?
Ik zeg: weg met die pompen! Berg ze op in een museum of laat ze desnoods verstoffen op de gemeentewerf, maar laat de Horster pleinen er alsjeblieft van verschoond blijven.
En als je dan toch bezig bent, ga dan tegelijkertijd eens met de stofkam door het Horster centrum en verwijder meteen al die andere overbodige tralala. Creëer nu eindelijk eens rust. Weldadige visuele rust – ik snak ernaar.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten