zaterdag 12 november 2016

Intermezzo – Roy (en Andries)

‘Waar ik uw bijdrage tegen hypocrisie aan vind schuren is dat u schermt met het niet voldoen aan democratische waarden. Dit rijmt volgens mij niet met stukken die wij lezen op een bekend Horster blog waar een commissielid van uw partij een zevental stukken heeft geplaatst waarin stuk voor stuk uitspraken worden gedaan die een motie van wantrouwen tegen dit college waard zijn. Als u zegt dat het niet beantwoorden van vragen het ontnemen van een democratisch recht is, dan zeg ik dat het plaatsen van stukken en niet het lef hebben hier de discussie aan te gaan, het ontnemen van het democratisch recht van hoor en wederhoor is.’
Ik beluisterde het. Omdat ik mijn oren niet kon geloven, beluisterde ik het daarna nogmaals. Omdat ik mijn oren nog steeds niet kon geloven, heb ik het ook nog een derde keer beluisterd. Maar hij zei het heus, PvdA-fractievoorzitter Roy Bouten, afgelopen dinsdag tijdens de gemeenteraadsvergadering (klik om het zelf te beluisteren hier en ga naar 3.46.20 uur).
Voor alle duidelijkheid (1): de aangesprokene is Jim Weijs, D66-gemeenteraadslid; ‘een bekend Horster blog’ is Horst-sweet-Horst; ‘een commissielid van uw partij’ is Andries Brantsma; ‘een zevental stukken’ zijn de ingezonden bijdragen van Andries Brantsma die de afgelopen maanden op Horst-sweet-Horst zijn verschenen onder het kopje ‘That’s happening’.

Voor alle duidelijkheid (2): ik ben geen lid van D66, ben nooit lid geweest van D66, heb nog nooit op D66 gestemd en ben niet voornemens dat in de toekomst te gaan doen.

Voor alle duidelijkheid (3): ik ben geen lid van de PvdA, ben nooit lid geweest van de PvdA, heb ooit op de PvdA gestemd en ben niet voornemens dat in de toekomst weer te gaan doen.

Voor alle duidelijkheid (4): ik heb groot respect voor Roy Bouten, ben het vaak met hem eens en heb hem op Horst-sweet-Horst regelmatig de hemel in geprezen.
Duidelijk? Mooi. Dan nu ter zake: met bovenstaande opmerkingen slaat Roy Bouten de plank volledig mis. Hij doet er D66 in het algemeen en Andries Brantsma in het bijzonder grotelijks mee tekort. Als in de Horster politiek één fractie haar controlerende taak serieus neemt, dan is het wel die van D66. Als in de Horster politiek één fractie het lef heeft de discussie aan te gaan, dan is het wel die van D66. Als in de Horster politiek één commissielid het lef had (Andries Brantsma is vorige week teruggetreden als lid van de Commissie Samenleving) de discussie aan te gaan, dan was het wel Andries Brantsma. Laten we wel zijn: ook Andries Brantsma is niet onfeilbaar, je kunt iets op hem tegen hebben, maar twee dingen mag je hem niet verwijten: lafheid en discussiemijdend gedrag. Als commissielid heeft hij zich juist bewezen als iemand die genoegen schept in het uitsteken van zijn nek, die lééft van discussie. Hij is het vleesgeworden lef, de vleesgeworden discussiant. Roy weet dat allemaal als geen ander.
En nu we het toch over lef hebben: het zou pas echt van lef getuigen als Roy niet de kleinste oppositiefractie de maat neemt, maar de grootste coalitiefractie. U weet wel, die fractie die een reputatie als applausmachine heeft hoog te houden, die fractie die er zo vaak en zo graag het zwijgen toe doet, die fractie die discussie het liefst uit de weg gaat.
Voor alle duidelijkheid (5): ingezonden bijdragen op Horst-sweet-Horst van Andries Brantsma, van Roy Bouten, van het CDA of van wie dan ook, waren, zijn en blijven van harte welkom, mits ze voldoen aan de spelregels (klik hier).

Duidelijk?

P.S. Klik hier voor het vervolg.

2 opmerkingen:

  1. Dus als jouw partij in de gemeenteraad vertegenwoordigd is, mag je als lid van die partij elders niet meer kritisch zijn? De gemeenteraad is de enige plek in onze gemeente waar over politiek en maatschappij kritisch gesproken of geschreven mag worden? En mensen die geen lid van een politieke partij zijn moeten dan zeker helemaal hun mond houden? Leve de sociaal-demokratie!

    BeantwoordenVerwijderen
  2. Als de opmerkingen in dit stuk inderdaad van mij waren geweest een prima stellingname. Jammer dat mijn woorden hier volledig worden verdraaid. Ik heb NIET gezegd dat D66 haar controlerende taak niet serieus neemt. Ik heb NIET gezegd dat het D66 aan lef ontbreekt. Diegenen die zeggen dat ik de grootste coalitiefractie niet aan durf te spreken nodig ik uit de discussies rondom de Hofweg of de verlichting Horst-Tienray te volgen en diegene zal zien dat wij het in de openbaarheid stevig met elkaar oneens durven zijn en ook anders stemmen. Of kijk naar de discussies rondom het Gasthoes of Glasvezel, dossiers waar vanuit onze fractie stevige amendementen zijn ingediend en voorstellen van dit college flink zijn aangepast. Verder reageer ik hier niet op zaken die ik niet heb gezegd. Tijdens de raadsvergadering zullen wij met een voorstel komen om het proces verder te verbeteren.

    BeantwoordenVerwijderen