maandag 5 december 2016

Ingezonden – Dat gebeurt er (11) / Gemeentehuis

Het is al veel te lang stil rondom de verbouwing van het Horster gemeentehuis, zo stelt Andries Brantsma in een ingezonden bijdrage:

Het is al veel te lang stil … dat kan niet goed gaan

Stilte rond het gemeenthuis, we zijn er aan gewend als het om belangrijke zaken gaat, maar het is gevaarlijk. Eerst moest het gemeentehuis worden opgeknapt. Dat moet soms, alleen was het wel weer duur. Toen bleek plotseling dat het verwijderen van asbest nog meer kostte dan gedacht. Dat verschijnsel zien we vaker, al went het toch niet echt. Natuurlijk liep het financieel wat uit de hand, maar met enige creativiteit hoeft niet iedereen dat te merken. En hoe kon je nu weten welke soort asbest er zat? Het zat er pas dertig jaar toch? Wat het precies heeft gekost zal nog wel eens duidelijk worden. Er was even rumoer, maar daarna werd het weer stil.
Bij de eerste voorstellen voor het onderhoud had het college ook plannen voorgesteld om de werkomgeving aan te passen. Zou ook een miljoen kosten. Dat werd door de raad afgewezen. En toen werd het stil. Nu ja, stil? Er zal vast wel verder gewerkt zijn aan deze plannen. Niet de werkwijze veranderen, maar de stenen. Mooiere kantoren, meer ruimte. En het mocht bij de eerste presentatie al wat kosten.
Als het gaat om de moderne wereld, dan geeft het college aan dat we anders moeten gaan werken, meer open. En het moet van onderop komen. We moeten de oplossingen niet altijd zoeken in stenen. Omgang met elkaar, inspraak, medezeggenschap, heldere procedures en controleerbaarheid, openheid, meetellen en gewaardeerd worden zijn de positieve drijvers in een moderne organisatie. Zo’n organisatie werkt altijd goed, hoe de omgeving ook mag zijn. Daar moet eerst aan gewerkt worden en dan pas aan stenen, als dat al nodig is.
En hier in het gemeentehuis? Het is al erg lang stil over dit onderwerp. Dat zal ongetwijfeld betekenen dat er in alle beslotenheid bekeken wordt en geprobeerd wordt hoe hier nu mee verder te gaan. En hoe er dan wordt gestemd? Dat patroon is intussen wel duidelijk. Zus praten en zo stemmen zal het worden.
We zullen zien, maar wees gewaarschuwd, het is al veel te lang stil en dat is hier een slecht voorteken. We zien dat met ’t Gasthoês. Heel lang stil en dan moet het er plotseling doorgedrukt worden om onduidelijke redenen, met een onduidelijk stuk en zonder uitleg over de vele vragen die er nog lagen. 

Bereid u maar voor op een forse investering in het gemeentehuis. Het is al veel te lang stil.

Andries Brantsma

Geen opmerkingen:

Een reactie posten