woensdag 16 december 2009

Klein mysterie 121 – Pluche

Laat ik mijn twijfel over de beginzin van dit stukje eens met u delen. Zal ik zo beginnen? Toen ik vanochtend de krant opensloeg, verkeerde ik heel even in de veronderstelling dat het 1 april was. Of zo? Wie zoet is, krijgt lekkers. Dit kan natuurlijk ook: Mijn dag was vanmorgen nog maar nauwelijks begonnen of hij was al verpest. Of: Voor wat hoort wat. Of zo: Begeerte heeft ons aangeraakt. Ach, eigenlijk is het lood om oud ijzer, ik kies voor de laatste optie.‘Begeerte heeft ons aangeraakt.’ Een regel uit de Internationale, het strijdlied van de arbeidersbeweging. Is het de begeerte naar de macht die de PvdA-PK in Horst heeft aangeraakt? Anders valt toch moeilijk te verklaren waarom de PvdA-PK aan wil schuiven bij de coalitie van CDA en Essentie die Horst aan de Maas vanaf 4 januari gaat besturen. In ruil voor openheid van het buitengebied en aandacht voor de minima en de dorpsraden is de PvdA-PK bereid haar verzet tegen het Nieuw Gemengd Bedrijf (NGB) te staken, zo verklaart lijsttrekker Birgit op de Laak vandaag in Dagblad De Limburger. Dat wil zeggen: op voorwaarde dat het NGB duurzaam en innovatief is.Begrijpt u nu dat ik vanochtend bij het lezen van de krant even in de veronderstelling verkeerde dat het 1 april was en, toen dat niet het geval bleek te zijn, mijn dag al verpest was voordat hij goed en wel begonnen was? En dat ik eerst bij mezelf dacht ‘Voor wat hoort wat’ en daarna ‘Wie zoet is, krijgt lekkers’?Ik wéét dat politiek een kwestie is van compromissen sluiten en ik wéét dat het inruilen van het NGB op andere terreinen wordt gecompenseerd. Maar déze deal over het heetste hangijzer van de voorbije én komende jaren valt toch echt niet te verkopen. Eerst strijd je jarenlang tegen het NGB – waarmee je bewust een (vreemd genoeg nooit ontplofte) bom legt onder het college – en verklaar je in je verkiezingsprogramma die ‘mega-mega-stallen’ (© PvdA-fractie) in landbouwontwikkelingsgebieden (LOG’s) taboe (‘Aan bedrijven zoals het NGB bieden wij in LOG’s geen ruimte’). Maar dan ineens, als er een nieuw college moet komen, ga je akkoord met datzelfde NGB en stel je als doekje voor het bloeden de vanzelfsprekende en daarmee overbodige voorwaarde dat het bedrijf duurzaam en innovatief moet zijn (en ook zonder gezondheidsrisico’s mag ik hopen). Hoe geloofwaardig ben je dan nog? ‘Natuurlijk kan veel maar niet overal’, was een van de verkiezingsleuzen van de PvdA-PK. We weten nu dat het NGB in LOG Witveld in elk geval wel kan. Dat is inderdaad de beloofde ‘duidelijk diepere politiek’. De belofte dat de PvdA-PK zou onderhouden wat ze had gezaaid, is daarentegen geen knip voor de neus waard gebleken. De ironie wil overigens dat als Birgit op de Laak toetreedt tot het college, ze in de gemeenteraad wordt vervangen door Richard van der Weegen. Laat die nu juist in de afgelopen periode in het dossier NGB tot Angstgegner van wethouder Litjens zijn uitgegroeid! Hoe moet dat nu verder met die twee?P.S. Léés De Volkskrant van vandaag om te zien dat in Noord-Brabant zelfs bij het CDA de twijfel toeslaat over megastallen (indien gewenst bezorg ik u graag een kopie van het artikel).

Geen opmerkingen:

Een reactie posten