maandag 30 april 2012

Intermezzo – Eduard (3)

Ook vandaag ben ik niet voor niks naar Griendtsveen, en meer in het bijzonder naar Eduard getogen:
Met excuses voor m’n enthousiasme, maar ik blijf het geweldig vinden, die speciale, telkens aan de gelegenheid aangepaste uitdossing van Eduard op hoogtijdagen. Graag zou ik de decorateur of decoratrice feliciteren met zijn of haar werk, alleen zou ik bij god niet weten bij wie ik moet zijn. Of is hij of zij wellicht lezer van dit weblog? Geachte heer of mevrouw, mail me in dat geval en u ontvangt een e-mail terug met mijn welgemeende complimenten en een aansporing om vooral door te gaan met dit prachtige werk.
Of nee, weet u wat ik eigenlijk nog mooier zou vinden dan een e-mail? Dat u, ten teken dat u dit stukje heeft gelezen, Eduard morgen van 1 meiversierselen voorziet. Een rode roos, een rode baret, een rode vlag, een hamer en een sikkel: u ziet maar. Ik zou u zelfs voor eeuwig dankbaar zijn als u uit een luidspreker de een of andere versie van de Internationale zou kunnen laten weerklinken. Deze bijvoorbeeld: Of deze: Of wilt u de socialistenvreter pur sang die Eduard ongetwijfeld was, deze ultieme vernedering besparen?

P.S. Houd er rekening mee dat ik morgen pas tussen zes en acht in de gelegenheid ben om poolshoogte te komen nemen.

Intermezzo – Fietsers afstappen

De voorzitter: ‘Heren, dan nog één ding, voordat we aan het bier kunnen. Het valt me op dat er de laatste tijd steeds vaker rond onze vijver wordt gefietst. Met alle respect, maar ik vind dat we dat niet moeten tolereren. Hebben jullie misschien enig idee wat we daartegen kunnen ondernemen?’
Funs: ‘Afschieten die hap.’
Hay: ‘Ik denk dat we het er allemaal mee eens zijn dat dat in feite de beste oplossing is, maar ik voorspel je: daar krijgen we gedonder mee.’
Thei: ‘Vijverstewards, is dat niks?’
Tren: ‘We zijn godverdomme geen sociale werkplaats.’
Sjeng: ‘Bewaking met honden?’
Joep: ‘Webcams!’
Driek: ‘Precisiebommen!’
Wiel: ‘Punaises!’
Baer: ‘Langs de hele vijver zeker. Je bent gek, man.’
De voorzitter: ‘Heren, heren, op deze manier komen we geen steek verder. Ik heb onze materiaalman nog niet gehoord. Petran, heb jij misschien een idee?’
Petran: ‘Weet je … ik dacht … ik heb in m’n materiaalhok nog een oud verkeersbord liggen met een fiets erop.’
De voorzitter: ‘Waarom zeg je dat nu pas? Halen!’
[Geroezemoes]
De voorzitter: ‘Laat zien, Petran.’
[Petran toont het bord]
Hay: ‘Ben je helemaal gek geworden? Dit is een bord dat waarschuwt voor fietsers. Maar wij willen helemaal geen bord dat waarschuwt voor fietsers, wij willen goddomme een bord dat fietsen verbiedt.’
Wiel: ‘Zo’n rond wit bord met een rode rand eromheen en een fiets erop.’
Joep: ‘Precies.’
Petran: ‘Sorry hoor, maar zo’n bord heb ik niet.’
De voorzitter: ‘Kunnen we dat bord van Petran niet wat aanpassen?’
Sjeng: ‘Dat we er een tekst opzetten?
Tren: ‘Iets als ‘Fietsers afstappen’ of zo?’
Thei: ‘Ja, geweldig.’
Baer: ‘Er is wel weinig ruimte op het bord voor zo’n tekst.’
Driek: ‘Als we de afbeelding van die fiets er nou eens afhalen, zodat we daar de tekst kwijt kunnen.’
Hay: ‘En Polen en Duitsers dan? Die snappen zo’n tekst niet. Nee, de fiets moet er altijd op blijven.’
Petran: ‘We zouden de fiets natuurlijk ook naar boven kunnen verplaatsen.’
De voorzitter: ‘Gouden idee, Petran.’
Joep: ‘Maar dan moet er wel een kruis door de fiets, anders begrijpen Polen en Duitsers er nog niets van.’
Thei: ‘Klopt.’
Baer: ‘Inderdaad.’
De voorzitter: ‘Heren, mag ik dan concluderen dat we het helemaal eens zijn met elkaar [bevestigend gemompel] en Petran vragen om over te gaan tot uitvoering van het bord?’
[Bevestigend gemompel]
Tren: ‘Voorzitter, nog één ding: ik vind wel dat een punt achter ‘afstappen’ op z’n plaats zou zijn.’
Hay: ‘Ja! Maakt het helemaal af.’
Joep: ‘Helemaal mee eens.’
De voorzitter: ‘Iedereen akkoord?’
[Bevestigend gemompel.]
De voorzitter: ‘Bier!!’
[Applaus]
(Twee weken later had Petran het bord klaar en sindsdien siert het de oever van de Gubbels Vijver in Broekhuizenvorst.)

Klein mysterie 341 – Kazerneplan (5)

Het hing al jaren in de lucht, sinds woensdag staat het vast: het komt er, het multifunctionele complex met onder meer een voetbalstadion op het kazerneterrein in Venlo. Dankzij Dagblad De Limburger weten we intussen dat Horst aan de Maas er geen extra geld in steekt. Dankzij m’n e-mail aan de fractievoorzitters weten we intussen ook dat de Horster CDA-gemeenteraadsfractie nog geen oordeel heeft over de miljoenenbijdrage van Regio Venlo aan het Kazerneplan, dat de PvdA-PK kritisch is, dat D66 tegen is en dat de SP vermoedelijk eveneens tegen is, maar pas een definitief oordeel uitspreekt na beantwoording van haar raadsvragen.
De reacties van de fractievoorzitters hebben verder onder meer aan het licht gebracht dat de democratische controle van Regio Venlo de PvdA-PK zorgen baart. Dat D66 bezwaar heeft tegen de vele regionale samenwerkingsverbanden. Dat er een Regiofonds is, waarvan volgens D66 Regio Venlo de bestedingen zelfstandig kan bepalen.
Allemaal heel verhelderend. En toch blijft Regio Venlo voor mij ongrijpbaar. Zelfs na de door Richard van der Weegen aanbevolen lezing van de strategische agenda van Regio Venlo. Die staat bol van de mooie woorden en barst van de ambities. Kun je weinig op tegen hebben, hoewel de ronkende pr-taal wat mij betreft een onsje minder zouden mogen.
Maar hoe wordt het Regiofonds gevuld? Kan Regio Venlo de bestedingen van het Regiofonds inderdaad zelfstandig bepalen? Wat gebeurt er als de Horster gemeenteraad een veto zou uitspreken over de bijdrage van Regio Venlo aan het Kazerneplan (een hypothetische vraag omdat ik ervan uit ga dat CDA en Essentie de bijdrage van Regio Venlo toejuichen en de PvdA-PK uiteindelijk, zij het schoorvoetend, ook akkoord gaat)? Beschikken de gemeenteraadsleden over verslagen van de vergaderingen van Regio Venlo? Of kennen ze anders de afwegingen die aan besluiten voorafgaan?
Voordat ik met m’n vragen verder in herhaling verval: ik ben altijd al een trouw volger van de gemeenteraadsvergaderingen, maar de vergadering waarin de beantwoording van de vragen van de SP aan de orde komt, zal ik met nog grotere belangstelling dan normaal tot me nemen. Ondertussen begin ik alvast met potlood te schrijven aan een stukje waarin ik me boos maak over een bestuurlijke tussenlaag die karrenvrachten publiek geld ter beschikking heeft, maar die zich onttrekt aan de democratische spelregels die op elke vorm van openbaar bestuur van toepassing horen te zijn. Zou ik een gum nodig hebben?

Intermezzo – Komt Ze wel of komt Ze niet?

Komt Ze wel of komt Ze niet? Die vraag hield het massaal toegestroomde publiek op Wilhelminaplein in Horst gisterochtend in de ban. Iedereen had er al dagenlang naar uitgekeken, alle voorbereidingen waren getroffen, de hotemetoten – met in hun kielzog de vertegenwoordigers van de media – waren in groten getale aanwezig. Nu was het wachten dus nog alleen op Haar komst.
Degenen met een officiële uitnodiging, waarvan velen hun brevet van onvermogen op het groene jasje hadden gespeld, hadden het hoogste woord. Sommigen, onder wie een parmantig kereltje dat meende de wijsheid in pacht te hebben, kon je zelfs horen beweren dat het landsbelang in het geding was. Anderen, onder wie een kaalhoofdige rappe prater in een vaal rood jasje,
beklaagden zich dat ze niet tot het deelnemersveld behoorden, terwijl ze wel in aanmerking meenden te komen. Weer anderen, onder wie een amicaal heerschap in een felrood pak,
stelden zich al bij voorbaat tevreden met de rol van toeschouwer. Zij hadden niets met deze tak van sport. En dan was er nog iemand die zonder zich af te melden thuis was gebleven, maar waar naar het scheen niemand erg rouwig om was.

Zoveel stond vast: zonder Haar ging het hele feest niet door. Om de tijd te doden, werd tot Haar gezongen en gebeden. Intussen deden zieners, wichelroedelopers, toekomstvoorspellers en opiniepeilers goede zaken.

Kwam Ze nu wel of kwam Ze niet? Om een lang verhaal kort te maken: ondanks alle op Haar gerichte verwachtingsvolle blikken kwam Ze gisterochtend niet, de zon. En dus moesten bij gebrek aan zonneschijn de Open Horster Kampioenschappen Over-Je-Eigen-Schaduw-Heenspringen worden afgelast. Nieuwe datum waarschijnlijk ergens na 12 september.

Klein mysterie 340 – Kazerneplan (4)

Doet dan toch weer goed: binnen een week hebben vier van de vijf fractievoorzitters die ik mailde over de miljoenenbijdrage van Regio Venlo aan het Kazerneplan in Venlo gereageerd. Hulde!
Dinsdag heb ik al een stukje gewijd aan de raadsvragen van Michael van Rengs (SP); vandaag geef ik, op volgorde van de binnenkomst van hun reacties, graag ruim baan aan Richard van der Weegen (PvdA-PK), Rudy Tegels (CDA) en Henk Kemperman (D66). Het wachten is nog op Bram Hendrix (Essentie). Klik hier voor mijn reactie op de reacties.

Beste Wim,

De democratische controle op de Regio Venlo baart ons al jaren zorgen. Onlangs is er op ons initiatief een themabijeenkomst geweest waarin uitleg is gegeven over de economische samenwerkingsverbanden waar de gemeente in participeert. Dat heeft enig licht gebracht. Wij zijn ook verbaasd over deze forse bijdrage aan het kazerneterrein in Venlo. De SP heeft inmiddels schriftelijke vragen gesteld. We wachten de beantwoording van het college af. Overigens biedt bijgaande strategische agenda enige basis voor een bijdrage aan dit project in een gemeente die nagenoeg failliet is.

Met vriendelijke groet,

Richard van der Weegen

Beste meneer Moorman,

Naar aanleiding van uw mail wil ik u allereerst een compliment geven voor de manier waarop u informatie aan het verzamelen bent over dit thema. Het is ook goed dat u kritisch bent hierover. Wat ik u kan meedelen is dat wij als CDA-fractie de besluitvorming in Venlo met belangstelling nauwlettend volgen. U is ongetwijfeld bekend dat er in Horst aan de Maas raadsvragen zijn ingediend over het Kazerne-plan, ook wij hebben daar kennis van genomen. Het CDA wacht de antwoorden van het college op deze vragen af. Ongetwijfeld dat hierover in de gemeenteraad over gesproken gaat worden. Ik nodig u van harte uit om dan te komen luisteren. De CDA-fractie gaat ter voorbereiding op het moment dat we hier als gemeenteraad verder over praten, haar standpunt bepalen. U kunt er van op aan dat we vanuit onze verantwoordelijkheid op basis van argumenten met een oordeel gaan komen. Ik hoop u hiermee voor dit moment voldoende informatie te hebben gegeven.

Met vriendelijke groet,

Rudy Tegels

Wim,

Al eerder stonden er berichten in het Dagblad over dit megalomane plan. Wij zijn tegen dat plan. Wij hebben er toen 2 vragen over gesteld. De eerste ging over de medefinanciering vanuit het regiofonds. Het antwoord was (in grote lijnen): het regiofonds is opgericht om regionale plannen te financieren en naar de mening van het regiofonds (en van de coalitiepartijen) komt ook dit project daar voor in aanmerking en bepaalt het fonds dat zelf. Wij hebben bezwaar tegen de vele regionale samenwerkingen, die min of meer zelfstandig dit soort besluiten kunnen nemen, maar staan daarin vooral alleen. De tweede vraag ging over de vraag of Horst aan de Maas ook zelf deel zou nemen aan dit project. Wij zijn daar tegen en hebben geprobeerd ook andere partijen te verleiden tot een dergelijke uitspraak, maar m.u.v. de SP is dat niet gelukt. Medefinanciering door deze gemeenten kan aan de orde komen bij overleg over bestedingen (bij voorbeeld bij overleg over de kadernota).
Conclusie: het regiofonds bepaalt zelf de bestedingen en of H a/d M ook zelfstandig deel zal nemen aan dit project is nog mogelijk, als de meerderheid van de raad (=de coalitie) dat wenst.
Overigens zit D66 elke 1e zaterdag van de maand van 11.00 tot 12.00 uur in de bibliotheek van Horst om met burgers te praten over dergelijke zaken.

Groet,

Henk Kemperman

dinsdag 24 april 2012

Klein mysterie 339 - Kazerneplan (3)

Barcelona-Chelsea wacht, dus snel even tussendoor: ik blijk niet de enige te zijn die zich afvraagt hoe het nu precies zit met Regio Venlo en die miljoenenbijdrage aan het kazerneplan in Venlo. In reactie op mijn e-mail van gisteren ontving ik vandaag van SP-fractievoorzitter Michael van Rengs een lijstje met vijf schriftelijke vragen die de SP gisteren aan het college van burgemeester en wethouders heeft gesteld:
'1. Verwoordde de heer Litjens het standpunt van het college in het artikel over het Kazerneterrein dat hij samen met de Venrayse CDA wethouder Loonen schreef?
2. Op welke wijze heeft de gemeenteraad van Horst aan de Maas ooit haar steun uitgesproken voor het kazerneterrein in Venlo?
3. Op welke manier wil het college de plannen op het kazerneterrein gaan ondersteunen?
4. Is er sprake van een financiële bijdrage van de gemeente Horst aan de Maas aan de plannen rondom het Venlose kazerneterrein?
5. Is het college van Horst aan de Maas van plan om nog meer projecten in de regio (al dan niet financieel) te gaan ondersteunen?'
Klik hier voor een stukje over de raadsvragen op de SP-website.
Intussen heeft ook een eveneens kritische PvdA-PK-fractievoorzitter Richard van de Weegen gereageerd op mijn e-mail. Kom ik later op terug, net als op de hopelijk nog volgende reacties van de overige drie fractievoorzitters.

maandag 23 april 2012

Top 5 – Nieuwe pakken van Bert Kersten

Vrijdag tijdens de Limburgse Provinciale Statenvergadering adviseerde PVV-fractievoorzitter Laurence Stassen haar altijd in het zwart gehulde PvdA-collega Bert Kersten eens een fleurig pak aan te trekken. Twee dagen later zei Kersten in het L1-radioprogramma De Stemming dat Stassen zoveel dure mantelpakjes heeft dat van het aanschafbedrag vier bijstandsmoeders een jaar lang kunnen rondkomen. ‘Dat komt dus nooit meer goed tussen die twee’, denk je dan als argeloze toeschouwer en –hoorder. Wat die argeloze toeschouwer en –hoorder echter niet weet en Horst-sweet-Horst toevallig wel, is dat Bert Kersten afgelopen zaterdag bij Jansen-Noy (‘Guides in fashion’) in Sevenum in het diepste geheim vijf nieuwe pakken heeft aangeschaft. Op zich niets om wakker van te liggen, ware het niet dat hij zich daarbij liet vergezellen en adviseren door … La Stassen. Nieuwsjagend als altijd wist Horst-sweet-Horst de twee fractievoorzitters op de gevoelige plaat vast te leggen en hun dialogen op te vangen.
Mijn top 5 van nieuwe pakken van Bert Kersten plus de daarbij behorende dialogen:

5.
Bert: ‘Is dit niet een beetje te arbeideristisch?’
Laurence: ‘Wen er maar aan. En daar wil ik het verder graag bij laten.’

4.
Bert: ‘Is dit niet een beetje te oubollig?’
Laurence: ‘Wen er maar aan. En daar wil ik het verder graag bij laten.’

3.
Bert: ‘Is dit niet een beetje te alto?’
Laurence: ‘Wen er maar aan. En daar wil ik het verder graag bij laten.’

2.
Bert: ‘Is dit niet een beetje te popi?’
Laurence: ‘Wen er maar aan. En daar wil ik het verder graag bij laten.’

1.
Bert: ‘Is dit niet een beetje te mainstream?’
Laurence: ‘Wen er maar aan. En daar wil ik het verder graag bij laten.’

Klein mysterie 338 – Zandbak

Hallo Horst aan de Maas pakte deze week groot uit met een verhaal over een zandbak aan de Merwijckstraat in Sevenum.
Die is op last van de gemeente Horst aan de Maas verkleind van zestig tot zestien vierkante meter. Tot ongenoegen van buurtbewoners. Toch hadden die in feite weinig reden tot mauwen, aldus een gemeentelijk woordvoerder: ‘De speelvoorziening stond op de nominatie om te verdwijnen. Niet vanwege de kinderaantallen, maar vanwege de vraag of een zandbak en een wipkip nu zaligmakend zijn voor het spelend kind.’
Interessante vraag die de gemeentelijk woordvoerder hier opwerpt: zijn een zandbak en een wipkip zaligmakend voor het spelend kind? Ja, misschien voor bepaalde kinderen, op een bepaalde leeftijd, voor een bepaalde duur en onder bepaalde (weers)omstandigheden. Maar in z’n algemeenheid ben ik toch geneigd die vraag eerder met ‘nee’ te beantwoorden. Al dient gezegd dat ik als ervaringsdeskundige weinig gewicht in de schaal leg: de wipkip raakte pas in zwang toen ik de ideale wipkipleeftijd al ruimschoots was gepasseerd.
Minstens zo interessant is de vraag welke speeltoestellen dan wél zaligmakend zijn voor het spelend kind. En nog interessanter dan die vraag is het antwoord erop. Dan kun je daar namelijk rekening mee houden bij de inrichting van wat de gemeentelijk woordvoerder ‘speelvoorzieningen’ noemt en ik ‘speeltuintjes’. Glijbanen? Leuk. Maar zaligmakend? Klimrekken? Wippen? Néé! Schommels? Heerlijk. Toch houdt het bij vijf minuten zaligmakendheid wel op.
Dat brengt me bij de nog veel interessantere vraag of speelvoorzieningen überhaupt wel zaligmakend zijn voor het spelend kind. Wederom ben ik geneigd tot een ‘nee’. Als je het hebt over zaken die zaligmakend zijn voor het spelend kind kom je toch echt eerder uit bij begrippen als ‘trapveldje’, ‘bal’ en ‘goals met deugdelijke netten’.
Of bij de vorige week door de Engelse National Trust geopenbaarde lijst van 50 things to do before you are 11¾ (top 5: 1. in een boom klimmen; 2. van een heuvel rollen; 3. wildkamperen; 4. een hutje bouwen in het bos; 5. een steen over het water ketsen). Ik ben ze alle vijftig langs gelopen (m’n persoonlijke score: 23 van de 50) en wat blijkt? Er komt niet één speelvoorzieningsspeeltoestel op voor!
Conclusie: weg met alle speelvoorzieningen, om te beginnen uit Horst aan de Maas. Zijn er mensen die er toch per se aan vast willen houden? Laat ze een speeltoestel van de gemeente leasen. De Gelderse gemeente Buren heeft een dergelijke constructie al bedacht voor straatlantaarns. Het ei van Columbus, als je het mij vraagt. Verkeersborden, bankjes, verkeerslichten en de hele flikkerse boel: trek er als gemeente je handjes vanaf en laat je bewoners er mooi zelf voor dokken als ze er echt zo’n behoefte aan hebben. Zelfsturend vermogen heet dat geloof ik. Zaligmakend voor de innovatieve gemeente.

Klein mysterie 337 – Hand schudden

Overkomt ons weer: zet voor het eerst in de geschiedenis een Turkse president voet op Horster bodem, schrijft het gerenommeerde Turkse dagblad Sabah dat de goede man op station Venlo arriveerde in plaats van Horst-Sevenum.
Terwijl Horst toch een belletje zou moeten doen rinkelen bij het Turkse lezerspubliek.
Wat mij betreft komt er in Limburg een standbeeld voor president Gül, want op de keper beschouwd hebben we het aan hem te danken dat we verlost zijn van de CDA-PVV-VVD-coalitie. Onbegrijpelijk trouwens dat het CDA nu van alle kanten lof krijgt toegezwaaid voor het breken met de PVV. Zelfs ‘verstand komt met de jaren’ en ‘voortschrijdend inzicht’ lijken me nog te veel eer. Ze hadden er gewoon nooit aan moeten beginnen. En zeg niet dat ze van tevoren niet gewaarschuwd zijn.
In de marge van alle Maastrichts en Haags gedoe was er donderdag ook een tweet van onze Horster CDA-wethouder Ger van Rensch: ‘Opstelling PVV stemt tot nadenken: zou ik bereid zijn Wilders een hand te geven??’ Hoewel ik vermoed dat de opvattingen van de wethouder over de PVV en Geert Wilders nagenoeg parallel lopen aan die van mij, heb ik me toch gestoord aan z’n tweet.
Ten eerste: als je overweegt af te zien van een elementaire fatsoensregel in het contact met de voorman van de partij waaraan jouw partij zich zowel landelijk als provinciaal heeft uitgeleverd, dan zou in mijn ogen de eerste consequentie moeten zijn: opzegging van het lidmaatschap van jouw partij. Is voor zover ik weet niet gebeurd.
Verder: ik vind het bepaald gratuit om zo’n fundamentele vraag te stellen en haar vervolgens onbeantwoord te laten. Het gaat hier verdorie wel om iets anders dan de keuze tussen hagelslag en vlokken op je boterham. Zeker als iemand die een openbaar ambt vervult, ben je moreel verplicht argumenten te leveren als je zo’n radicale stap overweegt. Als dat in een tweet niet kan (en dat kan niet), dan maar op je weblog. Anders laad je de verdenking op je gemakkelijk te willen scoren. En daarvoor ben je geen bestuurder.
Ten slotte: hoe verwerpelijk de denkbeelden en uitingen van Geert Wilders ook zijn, je moet je nooit verlagen tot de methoden van je tegenstander. Tenzij er bloed aan z’n handen kleeft, en dat is voor zover bekend bij de voormalige Grote Gedoger niet het geval. Het is zoals nota bene een partijgenote van de wethouder zegt: ‘Altijd hand schudden en groeten. ‘On speaking terms’ blijven. Niet vallen in de valkuil van de ander.’ Je afvragen hoe mensen als Kofi Annan en Nelson Mandela in dezen zouden handelen, kon ook wel eens helpen.

Top 5 – Nieuwe gedaanten van Ger Driessen

Zo ben je weg vom Fenster en zo sta je weer in het middelpunt van de belangstelling. Ik heb het natuurlijk over Ger Driessen. Hoewel ‘natuurlijk’: ik kan me ook voorstellen dat u in alle hectiek is ontgaan dat onze voormalige gedeputeerde weer prominent aanwezig is. Het leek me daarom goed dat ik u even bijpraat. En hoe zou ik dat beter kunnen doen dan aan de hand van een top 5 van nieuwe gedaanten van ons comeback kid? Hier komt ie:
5. Ger de Ex-gedeputeerde: al zou ie het willen, die twaalf jaar als gedeputeerde vallen niet meer weg te poetsen. Dus klopte VPRO’s De Slag om Nederland bij Ger aan toen het vorige week ging over de Buitenring in Parkstad Limburg. Quasiwetenschappers, milieufreaks, gefrustreerde buurtbewoners en bevooroordeelde journalisten probeerden hem allemaal bestuurlijke tunnelvisie aan te praten, maar Ger weerde zich kranig: ‘De kunst is om problemen niet vooruit te schuiven, maar de zaken in een onomkeerbare positie te zetten.’ En wie verstaat die kunst? Juist.
4. Ger de Adviseur: brood op de plank is ook wel handig. Rooshorst heet z’n BV, waarvan Ger Driessen Advies en OverheidinNederland.nl onderdelen zijn. OverheidinNederland.nl lijkt eerder een kindje van z’n compagnon Martijn Hulsen, al is de hand van Ger zichtbaar in tweets als ‘Nederland kent de G4 en de G32. Wanneer volgt de G16.738.289?’ en ‘Nu de Kater weg is uit het Catshuis, dansen de muizen, vooral links, op tafel’. Blijkens NRC Handelsblad van 22 februari is Ger onder het motto ‘Kan niet kennen we niet’ in te huren als ‘adviseur voor kwesties op het snijvlak van publiek en privaat’.
3. Ger de Macher: het Venrayse filiaal van Action wil vanuit het centrum verhuizen naar bedrijventerrein De Brier. Dit is tegen het zere been van ondernemersvereniging Venray Centraal, zo meldde donderdag het Venrayse weekblad Peel en Maas. Voorzitter Toon Kateman van Venray Centraal vermoedt handjeklap tussen CDA-wethouder Jan Loonen en Ger Driessen in diens rol als adviseur van Van Og Beheer, de eigenaar van het beoogde nieuwe pand van Action.
2. Ger de Zichzelfwegcijferaar: op z’n danig uitgeklede weblog prees Ger onlangs het Limburgse CDA-PVV-VVD-college van Gedeputeerde Staten om z’n puike prestaties: ‘De start van het bidbook van Maastricht Culturele Hoofdstad, de ontwikkeling van de campus bij Chemelot en de UM, de herstart van de buitenring Parkstad, de sportzone Sittard, de ontwikkeling van de Maasplassen rond Roermond, de start van de N280 Roermond-Weert, maar ook de ontwikkelingen rondom de N271 Bergen-Gennep-Mook, de oude Maasarm Ooijen-Wanssum en last but not least de ontwikkeling van Klavertje Vier bij Venlo met de Greenportlane en de Floriade 2012. Allemaal ontwikkelingen waar dit college trots op mag zijn.’ En raad eens wie bijna al deze ontwikkelingen in gang zette?
1. Ger de Gold Digger: op hetzelfde weblog betoogde Ger onlangs: ‘Een miljard ligt er in Limburg zo voor het grijpen’. En raad eens wie dat miljard opgroef zodat het voor het grijpen ligt?
Zo ziet u dat Ger warempel wel meer in z’n mars heeft dan alleen acteren en regisseren. En mocht het in de play-offs uitdraaien op Eindhoven-VVV dan hoop ik, mocht de nood aan de man komen, Ger evenals op 22 augustus 2008 weer aan te treffen in z’n gedaante als kaartjesversierder.

Klein mysterie 336 – Kazerneplan (2)

Tijdens de rust van de razend spannende topper tussen Wittenhorst F2 en Blerick F1 (3-3) heeft wethouder Leon Litjens me afgelopen zaterdag alle ins en outs van de Regiobijdrage aan het Venlose kazerneplan uit de doeken proberen te doen. Hoezeer ik die poging ook waardeer, veel zoden heeft ze niet aan de dijk gezet. Dat ligt minder aan de wethouder als wel aan de korte duur van de pauze (vijf minuten) en (vooral) mijn traagheid van begrip.
Duidelijk is in elk geval dat ten minste één Horster politicus het stukje van vorige week heeft gelezen en zich geroepen voelde er op te reageren – waarvoor nogmaals hulde. Nu de rest nog.
Ik zou natuurlijk op spontane reacties kunnen gaan zitten wachten, maar iets zegt me dat de respons uiteindelijk wel eens tegen zou kunnen vallen. Toch blijf ik oprecht geïnteresseerd in het antwoord op twee vragen: hoe zit het nu precies met de werking, de bevoegdheden en de democratische controle van Regio Venlo en hoe denken de Horster gemeenteraadsfracties over de vijftien miljoen euro die de Regio bijdraagt aan het kazerneplan? Daarom ben ik overgegaan tot een voor Horst-sweet-Horst ongebruikelijke actie: ik heb de fractievoorzitters van de vijf in de gemeenteraad vertegenwoordigde partijen een e-mail gestuurd met daarin het verzoek mijn vragen te beantwoorden.
Zodra hun reacties binnen zijn, hoort u van me.

zaterdag 21 april 2012

Klein mysterie 335 – Bevrijding

Al iemand enig idee waar in Horst vanavond het bevrijdingsfeest plaatsvindt? Hoe laat begint het? Na El Clasico? Wordt het feestje trouwens voorafgegaan door een autocorso? Zo ja, wat is de route? Het eenrichtingsstratenrondje in het centrum (Herstraat – Gasthuisstraat – Hoofdstraat – Groenewoudstraat – Jacob Merlostraat)? Of laten we de Groenewoudstraat links liggen en rijden we de Loevestraat af tot het einde om vervolgens links de Jacob Merlostraat in te slaan? We zouden natuurlijk ook helemaal via de Rutteweg kunnen gaan.
Zie maar. Mij is vandaag niets te dol.

donderdag 19 april 2012

Intermezzo – Verboten voerboot zu gebraugen

Behalve Landelijke Dag tegen het Pesten en Nationale Secretaressedag is 19 april dit jaar ook Dag van de Duitse Taal. Prachtige taal. Jammer dat ze hier te lande zo in het verdomhoekje (Verdammeckchen) is geraakt. Jammer ook dat ze zo vaak wordt verkracht (vergewaltigt). Zoals bij de Gubbels Vijver
in Broekhuizenvorst. Daar hangt voor onze Duitse visvrienden (Angelfreunde) een half A4-tje vol ‘Bestimmungen für den freizeitangler’.
Die bestaan vooral uit verboden. En uit vergrijpen tegen het Duits.
Ach, zand erover (Schwamm drüber): aan een goede visser ontsnapt ook wel eens een aal (ein guter Fischer entgeht manchmal einen Aal).