maandag 25 april 2011

Intermezzo – In eigener Sache (4)

Wie had verwacht hier vandaag verhalen aan te treffen over de dichterlijke fratsen van de NS (Peter bedankt voor de tip),
over de met bierviltjes versierde snavel van Padre Familias,
over Ger Driessen die z’n ervaringen met het CDA Limburg dit Paasweekend aan het papier toevertrouwde (meer dan honderd bladzijden!)
of over potentiële kopers voor dit architectonisch juweeltje op het Sint-Lambertusplein,
moet ik helaas teleurstellen. Horst-sweet-Horst heeft besloten deze keer eens van de gebaande paden af te wijken en met een Paasspecial te komen: maar liefst vier stukjes over één onderwerp. Welk? De TG-KL. Wat dat is? Ik veronderstel dat u dat nog weet. Zo niet dan valt me dat tegen en komt u er vanzelf achter als u begint te lezen. Ik wil u trouwens nergens toe verplichten, maar het wonderbaarlijke / trieste / illustratieve / onthullende / lachwekkende verhaal over de wederwaardigheden van de TG-KL laat zich het beste lezen als u begint met Klein mysterie 244 – TG-KL (1) en het vervolgens steeds hogerop zoekt.

Nu we het toch hebben over uw leesgedrag, wil ik u meteen ook maar even wijzen op enkele kleine wijzigingen in dit weblog. Meest in het oog springend is in de rechterkolom een blokje met de kop ‘Populaire berichten’. Het betreft hier de top 5 van de volgens Google in de afgelopen dertig dagen meest gelezen berichten op Horst-sweet-Horst. Een aardigheidje, meer niet (al zou ik eigenlijk wel graag willen weten waarop de populariteit van bijna drie jaar oude stukjes als ‘Groene kathedraal’ en ‘Twee dingen’ gebaseerd is).
Een andere toevoeging is de aanklikbare regel ‘Links naar dit bericht’ onder elk bericht. Ik zou zeggen: doe er uw voordeel mee. Zelf ben ik eerlijk gezegd nog aan het uitvogelen wat hiervan nu precies de toegevoegde waarde is. Wie het weet, mag het zeggen.
Verder heb ik enkele veranderingen aangebracht in het blokje ‘Links’, bijna helemaal onderaan in de rechterkolom. Die kolom dijt overigens steeds verder uit. Krimp is eigenlijk broodnodig, maar ik twijfel nog tussen de kaasschaaf en het snoeimes.
Ook in dit laatste geval zijn probleemoplossende suggesties van harte welkom.

Klein mysterie 247 – TG-KL (4)

Tijdens mijn bezoek aan Tienray op vrijdag 8 april schitterde de TG-KL nog in volle glorie in de tuin van de woning aan Over de Beek. Ondanks de oproep van de coördinator van de afdeling Veiligheid en Handhaving van de gemeente Horst aan de Maas om ‘het kunstobject te verwijderen en verwijderd te houden’. En ondanks de dreiging van een dwangsom van vijftienhonderd euro per week met een maximum van vijftienduizend euro.
Twee dagen later, op zondag 10 april, ontving ik in alle vroegte een e-mail van Erik van Maarschalkerwaard, de ontwerper van de TG-KL: ‘De TG-KL is gisteren toch ontmanteld. De grondeigenaren wilden geen risico lopen. Met respect voor hun standpunt heb ik het object weg gehaald.’ Erik wenste me verder nog een zonnige zondag toe. Dat werd het inderdaad. Toch bleef er ook een donkere schaduw van de ontmantelde TG-KL over die zonnige zondag hangen. Niet dat ik de grondeigenaren iets verwijt, ik kan me levendig voorstellen dat ze geen zin hadden in een hoop gedoe. En naar een dwangsom zullen ze al evenmin reikhalzend hebben uitgekeken.
Dit laat onverlet dat Horst aan de Maas een ‘kunstobject’ armer is. Een ‘kunstobject’ bovendien van een soort dat in Horst aan de Maas betrekkelijk zeldzaam is omdat het veel aan de verbeelding overlaat. Dat is namelijk nu juist het mooie van de TG-KL: het ding daagt je uit er zelf een betekenis aan toe te kennen. Want in de ogen van de coördinator van de afdeling Veiligheid en Handhaving van de gemeente Horst aan de Maas mag het dan wel een ‘kunstobject’ zijn, het ontbeert veel van wat je normaliter met een kunstwerk associeert: een verklarend bordje, een sokkel, een bepaalde mate van esthetiek. Elke neiging tot behaagzucht is de TG-KL vreemd. Hij doet geen enkele moeite je te verleiden, hij is gewoon wat ie is: een intrigerend, mysterieus, vragen oproepend onnadrukkelijk onderdeel van de omgeving.
Regelneverij heeft vorige week geleid tot de ontmanteling van de TG-KL. Een roemloos einde ligt op de loer. Tenzij … tenzij u de TG-KL voor een tijdje adopteert. Het is eigenlijk heel simpel: om uit de grijpgrage klauwen van de afdeling Veiligheid en Handhaving te blijven, gaat de TG-KL een zwervend bestaan leiden. Zes weken hier, drie maanden daar en dan weer negen weken daar. Lang genoeg om er van te kunnen genieten, kort genoeg om niet de toorn van de afdeling Veiligheid en Handhaving van de gemeente Horst aan de Maas op te wekken. Enige voorwaarde is dat u uw verbeelding laat werken en een mogelijke bestemming of betekenis voor de TG-KL verzint. Erik komt de TG-KL opbouwen en na de afgesproken termijn weer afbreken.

Dus verricht een goede daad, stuur mij een e-mail (HorstsweetHorst@gmail.com) waarin u uw belangstelling voor tijdelijke plaatsing van de TG-KL kenbaar maakt en ik zorg dat Erik contact met u opneemt. Dan zijn er alleen maar winnaars: u, uw tuin, Erik, de TG-KL, de afdeling Veiligheid en Handhaving, de kunst, Horst aan de Maas.

Klein mysterie 246 – TG-KL (3)

In de brief van de coördinator afdeling Veiligheid & Handhaving van de gemeente Horst aan de Maas over het ontbreken van een omgevingsvergunning voor de TG-KL heet het: ‘Gelet op het algemeen belang dat gediend is met handhaving, hebben wij, indien sprake is van overtreding van een wettelijk voorschrift, een beginselplicht handhavend op te treden.’ Zo is het maar net. Ordnung muss sein. Als er regels zijn, moet je ze ook handhaven, anders krijg je alleen maar gedonder. Stel je toch eens voor wat er zou gebeuren als iedereen zomaar zonder omgevingsvergunning een kunstobject in z’n voortuin zou zetten! De ramp zou niet te overzien zijn! Hulde aan het Team Veiligheid en Handhaving dat zijn verantwoordelijkheid neemt en dit welig tierend onkruid met wortel en tak uitroeit!
Maar wie a zegt, dient ook b te zeggen. Dus nu a.u.b. ook flink doorpakken. Heeft die kruisweg, bijna tegenover de TG-KL, eigenlijk wel een omgevingsvergunning? En hoe zit het met al die dazenvangers, windwatermolens, Stokterwegtekeningen, Victor Veiligs, thuisverkoopstalletjes en Sevenumse corpussen met blauwe dan wel gele lendendoek?
Voldoen die wél aan alle voorschriften? Werk aan de winkel voor het Team Veiligheid en Handhaving dunkt me! En als het Team Veiligheid en Handhaving toch bezig is, laat het dan vooral ook eens kijken naar de vele jachthutten die Horst aan de Maas rijk is.
Als kunstobjecten vergunningplichtig zijn, zijn jachthutten het in het kwadraat, zou ik denken. Wie er vanuit gaat dat een gedisciplineerd volkje als het jagersgilde z’n zaakjes wel op orde heeft, wil ik aanraden eens rond te struinen op jachthutten.nl. Krijg je toch een ander beeld. Wat het in dit geval handig maakt voor het Team Veiligheid en Handhaving is dat Horst-sweet-Horst al heel wat voorwerk heeft gedaan. Een teamlid hoeft rechts in het menu ‘Labels’ slechts te klikken op ‘Jachthutten’ en hij of zij krijgt gratis en voor niets alle informatie die hij of zij maar wenst te hebben over Horster jachthutten. Inclusief locaties uiteraard. Gemakkelijker kan een Handhavend Optreder het niet hebben.
Ja, ik realiseer me terdege dat ik met het voorgaande behoorlijk in eigen vlees snijd. Gaat het Team Veiligheid en Handhaving over tot actie, dan blijft er voor Horst-sweet-Horst, met z’n bijzondere voorliefde voor opmerkelijke bouwsels, weinig meer te schrijven over. Spijtig inderdaad, maar als het algemeen belang ermee gediend is, kan Horst-sweet-Horst niet anders dan een toontje lager zingen. Wat stond er ook alweer? ‘Gelet op het algemeen belang dat gediend is met handhaving, hebben wij, indien sprake is van overtreding van een wettelijk voorschrift, een beginselplicht handhavend op te treden.’

(Klik hier voor het vervolg.)

Klein mysterie 245 – TG-KL (2)

Op 2 april nam ik opnieuw contact op met Erik van Maarschalkerwaard. Hij verzekerde me nogmaals dat z’n e-mail van 28 maart (met daarin de mededeling dat zijn TG-KL volgens de afdeling Veiligheid en Handhaving van de gemeente Horst aan de Maas niet in het bestemmingsplan past) absoluut geen 1 aprilgrap was. Ik was overtuigd en we spraken af elkaar op vrijdag 8 april te ontmoeten. Op een zonovergoten middag beklom ik mijn stalen ros en fietste naar Tienray.
Erik verwelkomde me in z’n atelier, Erik liet zien waar hij momenteel aan werkt (een maquette van een nieuw gebouw voor GGZ Nijmegen), Erik liet me hernieuwd kennismaken met die – ik blijf erbij – werkelijk briljante TG-KL, Erik bleek zo ongeveer elke inwoner van Tienray te kennen, Erik nodigde me uit voor een bezoek aan het terras van dorpscafé ’t Pleintje, Erik schonk me een prachtig boek over zijn werk.
En niet te vergeten: Erik gaf me een kopie van de brief die de eigenaren van het perceel waarop de TG-KL prijkt, onlangs hadden ontvangen van de coördinator van de afdeling Veiligheid en Handhaving van de gemeente.
Eenmaal thuis las ik de brief. Die begint met de opmerking dat ‘onze toezichthouder’ tijdens een controle op 19 juli 2010 heeft geconstateerd dat zich op het perceel ‘een kunstobject’ bevindt waarvoor geen ‘omgevingsvergunning’ is verleend. De coördinator constateert vervolgens dat het ‘op grond van artikel 2.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)’ verboden is ‘een bouwwerk te bouwen zonder omgevingsvergunning’. Dit geldt ook voor het ‘kunstobject’. ‘Voorts is het ingevolge artikel 2.3a, eerste lid, van de Wabo, verboden een bouwwerk, dat gebouwd is zonder omgevingsvergunning, in stand te laten. U bent derhalve in overtreding en wij zijn bevoegd hiertegen handhavend op te treden.’
Omdat de coördinator de beroerdste niet is, heeft hij of zij onderzocht of de overtreding niet alsnog gelegaliseerd kan worden. Het perceel blijkt de bestemming ‘agrarische doeleinden met landschappelijke en natuurwaarden’ te hebben. Gronden met deze bestemming zijn bestemd voor duurzaam agrarisch grondgebruik. Het derde lid van artikel 2.06 van de bestemmingsplanvoorschriften bepaalt ‘dat op deze gronden niet gebouwd mag worden’. Evenmin is sprake van een vergunningvrij bouwwerk.
Dit alles leidt tot de volgende conclusies:
  1. ‘Gelet op het vorenstaande ligt legalisatie niet in de rede.’
  2. ‘De overtreding [dient] beëindigd te worden.’
  3. ‘U wordt in de gelegenheid gesteld (…) de overtreding te beëindigen.’ Dit kan door ‘het kunstobject te verwijderen en verwijderd te houden’.
  4. ‘Indien na controle blijkt dat aan de overtreding geen einde is gemaakt zijn wij voornemens een last onder dwangsom op te leggen.’ Die bedraagt vijftienhonderd euro per week met een maximum van vijftienduizend euro.
Alles van waarde is weerloos. Hoewel ik me realiseer dat deze dichtregel van Lucebert sterk aan inflatie onderhevig is, wil ik ‘m hierbij toch graag van toepassing verklaren op de TG-KL.

(Klik hier voor het vervolg.)

Klein mysterie 244 – TG-KL (1)

Op 3 september 2008 maakte ik in het Vlaamse poëziedorp Watou enkele foto’s van dit prachtige kunstwerk.
Het In Memoriam Venster is een grafmonument ter nagedachtenis aan de dichter Eddy Van Vliet (1942-2002), ontworpen door architect en beeldend kunstenaar Stéphane Beel. Omdat het de nieuwe grondeigenaar niet aanstond, is het onlangs weggehaald en bij een loods gedumpt, zo berichtte NRC Handelsblad op 14 april. ‘Ha, ha, het is ook altijd wat met die domme Belgen, wij hier hebben tenminste respect voor artistieke schepsels’, hoor ik u al smalen. Ik ben benieuwd of u dat na het lezen van dit en de drie daaropvolgende stukjes vol blijft houden.
Herinnert u zich de Time Generator Klein Lourdes (TG-KL) nog? Nee? Dan zal ik uw geheugen even opfrissen. Vorig jaar zomer stuitte ik bij toeval op een mysterieus object midden op een groot grasveld in de tuin van een woning aan Over de Beek in Tienray. Door een nog wonderlijker toeval kwam ik er achter dat het hier ging om een schepping van Erik van Maarschalkerwaard, beeldend kunstenaar gevestigd te Tienray. Met de TG-KL bleek hij vooral verwarring te willen zaaien:‘Ik wilde iets maken waar mensen zich van zouden afvragen wat het is. Alles is altijd netjes geordend in Nederland en volgens regels. Er is weinig ruimte voor verbeelding.’
Engelsen zouden het waarschijnlijk een folly noemen. Hoewel er weinig esthetisch genoegen aan de TG-KL valt te beleven en het ding al evenmin enig praktisch nut heeft, was ik er onmiddellijk door gegrepen. In een stukje stak ik mijn bewondering niet onder stoelen of banken. Erik aanvaardde mijn complimenten in dankbaarheid en daarmee was de kous af.
Tot 28 maart. E-mail van Erik: ‘Ter info laat ik je even weten dat de gemeente zich onlangs heeft gemeld (afd. Handhaving en Veiligheid) bij de grondeigenaar waar de TG-KL staat opgesteld. Ik heb geen omgevingsvergunning aangevraagd en de TG-KL past niet in bestemmingsplan …’
Ik mailde Erik terug dat ik z’n creativiteit kon waarderen, maar dat ik toch echt niet van plan was in zijn wat al te doorzichtige val te trappen. Hij stuurde z’n e-mail immers op 28 maart, drie dagen voor 1 april. Ik zag het scenario al helemaal voor me: een woedend stukje op Horst-sweet-Horst over de cultuurbarbaren van de gemeente en twee dagen later met het schaamrood op m’n kaken moeten bekennen dat ik het slachtoffer van een 1 aprilgrap was geworden. Koren op de molen van alle Horst-sweet-Horst-haters.
Toen Erik me op 31 maart ‘als bewijsstuk’ een door hem aan de gemeente Horst aan de Maas gerichte brief mailde waarin hij zijn zienswijze kenbaar maakte, begon ik te twijfelen. Een 1 aprilgrap? Dan was er in elk geval heel wat werk ingestoken. Ik besloot 1 april te laten passeren en daarna nogmaals contact met Erik op te nemen.

(Klik hier voor het vervolg.)

zaterdag 23 april 2011

Top 5 – Walhalliaanse fietsbedreigingen

Overstelpend cultureel aanbod in Noord-Limburg op deze Paaszaterdag. La Pivellina, een Italiaans meesterwerkje, draait om 19.30 uur in filmtheater De Nieuwe Scene in Venlo. In de Maaspoort, nauwelijks tweehonderd meter verderop, begint drie kwartier later Neven, het nieuwe programma van Freek de Jonge. In OJC Walhalla, in Sevenum, is Prilpop (‘het gezelligste entreevrije festival van Nederland’) dan al uren in volle gang. Bluesliefhebbers kunnen vanaf 21.30 uur hun hart ophalen bij het Paasbluesweekend van motorcamping D’n Toerstop in Melderslo. O ja, en dan is er om 20.45 uur ook nog VVV-Heerenveen. Die Qual der Wahl.Omdat ik altijd het liefst op zeker speel, ga ik me weer gewoon anderhalf uur zitten vervelen dan wel ergeren in De Koel. Of? Of zou ik toch gewoon eens naar Walhalla gaan? Niet dat met optredens van bands als Debt of Nature, The Guilt Parade, Planet Eyelash, Monomania, Rebel Yell en The Fabulous nu meteen een droomwens in vervulling gaat. Nee, de enige reden waarom ik overweeg Prilpop te bezoeken, is omdat ik zo nieuwsgierig ben naar wat er gebeurt als ik mijn Batavus illegaal parkeer tegen een van de vele met zwart plastic beklede hekken in de De Donckstraat.
Mijn top 5 van Walhalliaanse fietsbedreigingen:
5.
4.
3.
2.
1.