maandag 29 juli 2013

Klein mysterie 468 – Steekpenningen

De voltallige gemeenteraad van Horst aan de Maas heeft eerder vandaag een officiële aanklacht ingediend tegen Johan Houwers. Het onlangs afgetreden Tweede Kamerlid (VVD) heeft tegenover de Nederlandse Anticorruptieautoriteit een boekje opengedaan over corruptiepraktijken binnen de VVD, zo meldde website De Speld (‘Uw vaste prik voor betrouwbaar nieuws’) afgelopen vrijdag. Houwers refereerde daarbij ook zijdelings aan de gemeenteraad van Horst aan de Maas. Op de vraag of minister-president Mark Rutte steekpenningen had ontvangen zou Houwers volgens De Speld namelijk hebben geantwoord: ‘Iedereen weet dat je zonder steekpenningen nooit verder komt dan een raadslidmaatschap in Horst aan de Maas. Dan weet jij genoeg.’ Deze opmerking is de Horster politici in het verkeerde keelgat geschoten. 
In een gezamenlijke persverklaring stellen gemeenteraad en college van burgemeester en wethouders dat ze zich door Houwers voelen aangetast in hun eer en goede naam. In tegenstelling tot wat Houwers beweert, benadrukt de raad dat het gebruik van steekpenningen in Horst aan de Maas sinds jaar en dag usance is. ‘Steekpenningen hebben er mede toe bijgedragen dat het hier al jaren zo gesmeerd loopt’, zo valt in de wandelgangen te vernemen. ‘Steekpenningen zijn de haarlemmerolie, de kurk waarop deze fantastische gemeente drijft.’ Een ouder raadslid: ‘De tijden zijn wel veranderd. Kon je vroeger nog volstaan met het geven van een rondje in het dorpscafé, tegenwoordig zit het vaak in de sfeer van sex, drugs en rock & roll. Het gemoedelijke is er zo wel een beetje vanaf gegaan.’   
Opmerkelijk is dat ook de SP zich achter het raadsinitiatief heeft geschaard, terwijl de partij juist bekend staat als notoire dwarsligger. Een prominent SP-raadslid: ‘Toch kunnen ook wij dit niet over onze kant laten gaan. We zitten hier verdorie wel in Limburg, corruptie zit gewoon in onze genen. Ook wij hechten eraan dat steekpenningen hier gemeengoed blijven.’
Gemeenteraad en college distantiëren zich overigens nadrukkelijk van voormalig wethouder Leon Litjens (CDA). Die twitterde vrijdag naar aanleiding van de uitspraak van Houwers: ‘Mooi compliment voor raad HadM.’ Raad en college realiseren zich maar al te goed dat de tweet van Litjens ironisch is bedoeld, maar vrezen dat de wat minder goede verstaander er de indruk aan zou kunnen ontlenen dat steekpenningen in Horst aan de Maas inderdaad uit den boze zijn. ‘Als dat beeld ontstaat, is deze gemeente ten dode opgeschreven’, aldus een raadslid van een van de coalitiepartijen.

Actualisatie – Buurtkorfoprijplank

De twee weken geleden gelanceerde wedstrijd voor de beste buurtkorfoprijplank van Horst aan de Maas blijkt geheel onverwacht een schot in de roos. Waar Horst-sweet-Horstlezers normaalgesproken nog niet door een kanon in beweging zijn te krijgen, daar stromen nu de inzendingen vanuit alle delen van de gemeente in groten getale binnen. Allemaal een gevolg van die prijs (een – toegegeven – supertoffe buurtkorfoprijplankbewaker met supercoole uitstraling) die eraan verbonden is? Zijn Horst-sweet-Horstlezers dan werkelijk zo materialistisch?
Hier alvast een filmpje met een selectie van de tot dusverre genomineerde oprijplanken (klik op de pijl om het filmpje te starten):
   
Inmiddels heeft ons ook een groot aantal vragen bereikt over de twee weken geleden geformuleerde spelregels, die overigens ook buiten deze prijsvraag al gelden. Verreweg de meeste vragen hebben betrekking op de genoemde afmetingen, gewichten, percentages et cetera. Of het niet allemaal een onsje minder kan. Laten we daar volkomen duidelijk in zijn: nee, het kan geen onsje minder. Als iedereen z’n eigen maatstaven gaat aanleggen, wordt het een janboel. En dat wilden we toch juist met z’n allen voorkomen? Dan krijgen we het met z’n allen toch nooit netjes?
Van de overige vragen willen we er graag nog één uitlichten. Ze is afkomstig van enkele bewoners uit de omgeving van de aan het einde van de Prinses Irenestraat geplaatste bladkorf. Die korf heeft geen oprijplank maar een betonnen fietsenstallinggleuf die een tweede leven heeft gekregen.
‘Mag dit?’, was de eenvoudige vraag van de buurtbewoners. Overleg op hoog niveau heeft geleid tot een bevestigend antwoord. Het zou zelfs zijn toe te juichen als meer van dergelijke voormalige fietsenstallinggleuven bij onze bladkorven verschenen. Hun strakke voorkomen maakt de omgeving er alleen maar nog netjezer op en daar is het ons toch allemaal om te doen? Dus ook buurten met betonnen buurtkorfoprijgleuven worden van harte uitgenodigd deel te nemen aan deze prijsvraag. Wel nog even de spelregels voor betonnen buurtkorfoprijgleuven op een rij, die overigens ook buiten deze prijsvraag gelden:
·         buurtkorfoprijgleuven van gewapend beton zijn niet toegestaan;
·         de gleufbreedte mag de 7,58 centimeter niet te boven gaan;
·         het gewicht van de oprijgleuf mag maximaal 246,74 kilo bedragen;
·         het gebruik van dubbele oprijgleuven is niet toegestaan;
·         de oprijgleuf dient er te allen tijde netjes uit te zien.
Inzendingen voor de beste buurtkorfoprijplank van Horst aan de Maas zijn nog welkom tot 15 augustus. Mail een foto van uw buurtkorfoprijplank of –gleuf en een aanduiding van de locatie van uw plank dan wel gleuf naar horstsweethorst@gmail.com of plaats uw foto rechtstreeks op de Horst-sweet-Horstpagina op Facebook.  

Klein mysterie 467 – Bizarre barrière (2)

Het is tegenwoordig nogal in de mode voor een goed doel tegen een Zuid-Franse berg op te fietsen. Alpe d’Huzes en meer van dergelijke initiatieven, enfin u kent ze wel. Uit de grond van m’n hart: prachtig dat mensen dat zomaar doen. Wat ik me alleen weleens afvraag is waarom ze het altijd zo ver zoeken. Ook dichter bij huis zijn meer dan genoeg vergelijkbare sportieve uitdagingen te vinden. Het aangaan daarvan heeft bovendien als voordeel dat de bespaarde reis- en verblijfkosten ten gunste van het goede doel kunnen komen.
Nu zegt u natuurlijk: ‘Noem me dan eens één zo’n sportieve uitdaging dicht bij huis.’ Gelijk heeft u, al zou u moeten weten dat ik niet over een nacht ijs ga wanneer ik zoiets beweer. Met andere woorden: ik heb de afgelopen dagen her en der eens wat onderzoek gedaan en ben tot de conclusie gekomen dat ook in ons eigen Horst aan de Maas zo’n sportieve uitdaging te vinden is. Waar? In de Burgemeester Geurtsstraat. Wat lacht u nou? Nee, ik neem u niet in de maling, ik zou niet durven. Het gaat om deze door een man met trilby hoed geflankeerde fietsbarrière, gelegen aan het einde van de straat en aan het begin van een voetpaadje dat uitkomt op de Wittebrugweg:
Waar ’m nu de sportieve uitdaging in zit? Heel eenvoudig: met de fiets in de hand deze barrière zien te passeren, zonder dat u of uw fiets hiervan schade ondervindt. Nee, niet lachen. Ik geef u op een briefje: lukt het u deze hindernis te nemen zonder kleerscheuren, kettingbreuken, open beenwonden of dubbelgevouwen achterwiel, dan levert u een prestatie die hoger valt aan te slaan dan zes keer achter elkaar Alpe d’Huez opfietsen (opkruipen mag ook).
Ik mag mezelf na meer dan een half jaar autoloos door het leven gaan inmiddels een ervaren fietser noemen, maar mij is het ondanks talloze pogingen niet gelukt deze barrière ongeschonden te nemen: m’n fiets ligt op de schroothoop en ik zelf in de kreukels (klik op de pijl om het filmpje te starten):

U gelooft me niet, hè? Nou, neem dan zelf eens de proef op de som, daarna mauwt u wel anders. En kom me achteraf niet aan met het smoesje dat die barrière niet bedoeld is om met de fiets aan de hand te passeren: als ze érgens voor is bedoeld dan juist daarvoor.  

Klein mysterie 466 – Boombordje

Vandaag weer eens een bericht in de categorie Ik woon er nog geen kilometer vandaan, ik ben er honderden, zo niet duizenden keren langsgekomen, toch heb ik het nooit opgemerkt, ineens zie ik het en nu is het verdomme hoogstwaarschijnlijk te laat.
Terwijl ze er in Sevenum om de een of andere, waarschijnlijk alleen bij Sevenummers bekende reden een eer in lijken te scheppen bij elke boom een bordje met een tekst erop te plaatsen – een top 5 van bordjesloze Sevenumse bomen zit er al niet meer in, hoogstens nog een top 3 – krijg je in de rest van de gemeente als boom pas een bordje als je er ook recht op hebt. ‘Zoals het hoort’, ben ik geneigd te zeggen. Vergelijk het met een lintje: als iedereen er een zou krijgen, was het niet bijzonder meer.
In Horst is het opsporen van boombordjes dus nog een sport. (Er zou ook al lang een Horst-sweet-Horst top 5 van Horster boombordjes zijn geweest, ware het niet dat mijn fototoestel de vervelende gewoonte heeft onscherp te worden als objecten van dichtbij moeten worden gefotografeerd, hetgeen bij boombordjes het geval is. Nu hoeven niet alle foto’s perfect te zijn – ik ben ten slotte geen fotograaf – maar een béétje leesbaar zou toch wel aardig zijn. En dat lukt dus bij boombordjes niet.) Elk nieuw boombordje bezorgt me een kick. U kunt zich dus wel een voorstelling maken van mijn gemoedstoestand toen ik vorige week ineens tot de ontdekking kwam dat er op de hoek van de kruising Wittenhorststraat – Prinses Irenestraat een boom met een boombordje staat. Ik woon er nog geen kilometer vandaan, ik ben er honderden, zo niet duizenden keren langsgekomen, toch heb ik het nooit opgemerkt, ineens zie ik het.
Onmiddellijk volgde de domper. De boom is springlevend maar het bordje verkeert in staat van ontbinding waardoor de tekst vervaagd en nagenoeg onleesbaar is – en nu is het verdomme hoogstwaarschijnlijk te laat. Wat zou er in hemelsnaam op dat bordje staan?
(Zo zien dus al mijn foto’s van boombordjes eruit, alleen ligt het ditmaal dus mede aan het bordje.)

Uit de schaarse fragmenten van woorden die met het blote oog vallen te onderscheiden, meen ik te mogen opmaken dat het om een dialecttekst gaat. Dat leidt dan weer tot de gedachte dat AMC, de voormalige lokale buurtvereniging die een aantal dialectfreaks telde, wel eens het initiatief kan hebben genomen tot het plaatsen van het bordje (en de boom?). Maar wat was de aanleiding? Een of ander jubileum? De oprichting of juist de opheffing van AMC? Of misschien wel het feit dat de legendarische Nollen Hay hier zo ongeveer recht tegenover zijn kas had?
Wie verschaft duidelijkheid?

maandag 22 juli 2013

Klein mysterie 465 – Krol

In een toen al zinderende hitte maakte ik vanochtend een fietstocht die me onder meer naar America voerde. In het dorpscentrum aangekomen hoopte ik m’n dorst te kunnen lessen bij de plaatselijke waterpomp.
Vergeefse hoop, zo bleek al snel. (Is een pleidooi voor openbare watertappunten niet iets voor politieke partijen om zich mee te profileren met het oog op de komende gemeenteraadsverkiezingen? Persoonlijk lijkt me de noodzaak van openbare watertappunten groter dan die van openbare werkplekken, hoewel ik niet wil uitsluiten dat deze opvatting mede is ingegeven door de huidige weersomstandigheden.)
Toch viel er wel degelijk iets te beleven bij die waterpomp. Er lag namelijk een enigszins verfomfaaid briefje terzijde van de pomp. En ik ben verzot op enigszins verfomfaaide briefjes. Zeker als ze raadselachtig zijn. Lang niet alle enigszins verfomfaaide briefjes zijn raadselachtig – dit wel. Om u deelgenoot te kunnen maken van het raadsel heb ik het opgeraapt en na thuiskomst gescand (klik erop om het te vergroten):
Zegt u het maar. Zullen we het een werktekening noemen? Ze bevat twee niet-handgeschreven woorden: ‘Heierhoeve’ (ter hoogte van het groene arcering) en ‘Greenportlane’ (schuin onder de blauw omstippelde blauwe B). Heeft het iets te maken met de spoorweg? Met langs die spoorlijn lopende buizen of kabels? Kan bijna niet anders.
Je zou je kunnen afvragen hoe en waarom de tekening in America is beland. Je zou je ook kunnen afvragen waarom het noorden op de tekening beneden ligt. Maar waar ik me op zou willen concentreren zijn die onheilspellende, groen gemarkeerde handgeschreven woorden bij de ook al groen gemarkeerde dwarsverbinding die wordt aangeduid met ‘7.4’: ‘Bewaken + activeren’ en ‘Krol inzetten’.
Hier, bij 7.4, gaat het gebeuren, zoveel is wel duidelijk. Maar wat? Dat Krol (het zal Ruud toch niet zijn?) hiervoor nodig is, voorspelt eerlijk gezegd niet veel goeds. Krol zet je niet zomaar voor elk wissewasje in. Krol haalt z’n neus op voor wissewasjes. Krol is bovendien veel te duur voor wissewasjes. Krol zet je alleen in als alle andere mogelijkheden zijn uitgeput. Nee, ‘Krol inzetten’ duidt erop dat dit geen routineklusje is. Anders was dat bewaken en activeren ook nergens voor nodig. Zou het zo kunnen zijn dat bij 7.4 een bom is geplaatst die een trein moet doen ontsporen? En dat die bom wordt bewaakt, eerstdaags wordt geactiveerd en vervolgens door de ingezette master exploder Krol tot ontploffing wordt gebracht?

Of zou het zo kunnen zijn dat die zinderende hitte van vanochtend z’n sporen bij mij heeft achtergelaten? Komt ervan als er geen openbare watertappunten zijn.  

Klein mysterie 464 – Náksen doelie (2)

Waar ik óók weer niks van u op heb gehoord is de vraag of we de Horster zegswijze ennen náksen doelie wellicht als licht spottende koosnaam mogen betitelen. Gaat me zo langzamerhand echt de keel uithangen, hoor. U doet hier gratis en voor niets allerlei wijsheden op en de doodenkele keer dat ik u dan eens om een wederdienst vraag, geeft u niet thuis. Bah!
Als ik het Venrays machtig zou zijn, zou ik u maar wat graag voor uw nákse fallie geven, náksen dákraam dat u daar bent. Maar u heeft geluk. Want ik Venrays praten? Dat is enne nakse ien de tes vülle, zoals ze in Tienray en omstreken zeggen. Breek me trouwens de bek niet open over Venray, dorp van nákse hund. Maar voor hun náks gedoej zijn ze dan weer wel mooi aangewezen op een camping in ons mooie Melderslo.
Ach, laat ik me verder ook maar niet druk maken, bij dit waer um náks dór de lóch te vlege. En als we dan toch náks dór de lóch vlege, laten we het dan ook maar meteen pinnekenáks doen.

Klein mysterie 463 – Kaas

Baas boven baas dat is kaas,
van kaas word ik blij dat zei jij,
ik wist het niet het enige wat ik dacht
kaas is baas want daarvan krijg je kracht
kaas kaas kaas eet kaas zo niet dan ben je een dwaas
bier is slecht en kaas is baas raas naar de supermarkt want kaas is baas.
Bazige kaas met je mooie kleur fleur jij mij op.

Een gedicht van ZieMeGaan op het webforum Grepolis. Iemand misschien enig idee of Louis van Gaal wel eens publiceert onder het pseudoniem ZieMeGaan? 
Ik stuitte op het gedicht van ZieMeGaan nadat ik had gegoogled op ‘kaas eet kaas’. Een woordcombinatie die slechts negen hits oplevert. En in de meeste van die negen gevallen wordt ‘eet’ ook nog eens gevolgd door een leesteken. Zoals in ‘Martijn Bos denkt kaas, eet kaas en hij verkoopt kaasschaven over de hele wereld’. Maar niet dus bij het titelloze juweeltje van ZieMeGaan: kaas kaas kaas eet kaas zo niet dan ben je een dwaas. Was het proza geweest, dan zouden ook hier ongetwijfeld leestekens zijn opgedoken: Kaas, kaas, kaas, eet kaas. Zo niet dan ben je een dwaas.
Wat ik met het voorgaande slechts wil zeggen: de woordcombinatie ‘kaas eet kaas’ zonder leestekens is uiterst zeldzaam. De kans dat je kaas eet kaas in het wild tegenkomt is ongeveer even groot als de kans dat je in Nederland een levende wolf in het wild tegenkomt. Niet uitgesloten, wel zéér bijzonder. En wat wil nu het geval? U voelde ’m al aankomen: Horst is in het trotse bezit van een originele, onvervalste, unieke kaas eet kaas. Zonder leestekens! Ik ontdekte ’m donderdag op een elektriciteitskastje op de kruising Schoolstraat-Waterstraat:
Waarmee voor omwonenden van het elektriciteitskastje meteen de extatische toestand is verklaard waarin ze me donderdagavond mogelijk hebben waargenomen.
Wat de kreet betekent of waar ie voor staat? Daar vraag je me wat. Ik zie er in elk geval geen oproep in van een kaasboer zonder reclamebudget die met verf en kwast in de weer is geweest om de Mussenbuurt op te roepen tot het eten van meer kaas. Zelfs een reclamebudgetloze kaasboer had waarschijnlijk het eerste kaas laten volgen door een komma en (nog waarschijnlijker) het tweede kaas door een uitroepteken.
Verder lijkt een elektriciteitskastje me niet het meest geschikte medium om de wereld kond te doen van het verbazingwekkende feit dat een kaas een kaas heeft gegeten. Is meer iets voor De Telegraaf of de rubriek ‘Opmerkelijk’ van nu.nl. Ik acht het eveneens onwaarschijnlijk dat achter de kreet een bepaalde diepzinnige wijsheid schuilgaat. Horst is niet zo van de diepzinnige wijsheden. Waar ik eerder aan denk is een geheime boodschap. Van de ene inbreker aan de andere (‘Hier valt niets te halen’). Van de bankdirecteur aan zijn maîtresse (‘Morgen de eerste vlucht vanaf Schiphol naar Palma de Mallorca’). Of natuurlijk van de plaatselijke drugsdealer aan zijn clientèle (‘Ik heb geen cocaïne meer, maar heroïne is ook heel lekker’).

Baas boven baas dat is kaas

Klein mysterie 462 – Rotondekunst (1)

Zo, van die strontbezopen malloten die ons op Franse bergen te kakken zetten zijn we ook weer voor een jaar verlost. Nog een kleine twee weken en dan begint gelukkig het echte werk weer. Toch is zo’n Tour niet louter afzien, af en toe valt ook iets moois te zien. Vrijdag bijvoorbeeld. Kregen de coureurs me daar ineens gezelschap van een fiets! Ik kan het televisiefragment verdomme nergens terugvinden, dus ik zal het moeten beschrijven.
Elk dorp waaraan de Tour de France voorbijtrekt probeert zich te onderscheiden (in jargon: op de kaart te zetten). Meestal gebeurt dat door een weiland of korenveld van een tekst te voorzien die met wat uitingen van lokale huisvlijt is opgesierd. Iets in de trant van ‘Peyrat-la-Nonière ♥ le Tour’ of ‘Belvezet salue le monde’. Plichtsgetrouw pikt de camera in de helikopter het op maar twee seconden later ben je het alweer vergeten. Alleen in … (onvergeeflijk dat ik de naam van het dorp niet kan achterhalen) was het dus anders. Daar bewoog een meer dan levensgrote witte, ongedecoreerde en onbereden fiets, vermoedelijk hangend aan een voor de televisiecamera onzichtbare kabel, zich over enkele honderden meters met het peloton mee. Aan de linkerkant van de weg, op enkele meters hoogte. Machtig gezicht. Dorp voor eens en voor altijd op de kaart gezet. Kinetische kunst om je vingers bij af te likken.
Krijgt Horst aan de Maas een vergelijkbaar kinetisch kunstwerk? Ik had er nog niets over gehoord of gelezen, maar toch zijn er voortekenen die erop wijzen. Onlangs is namelijk op de rotonde Venloseweg-Meldersloseweg-Stationsstraat een gekromde paal geplaatst waaraan iets kan worden opgehangen. Nu is dat nog een onbestemd object,
maar waarom zou dit binnenkort niet worden vervangen door iets kunstzinnigs dat gaat ronddraaien?
Kinetische rotondekunst. Draaiend huis van John Körmeling op de Hasseltrotonde in Tilburg valt niet te overtreffen of zelfs maar te evenaren, maar Horst aan de Maas kan toch wel beter dan het ‘betoverende’, door Joop van den Heuvel in opdracht van Toverland gemaakte kunstwerk (waarvan ik altijd de indruk heb dat het een klein beetje beweegt – of vergis ik me nu?) op de rotonde Midden Peelweg-Helenaveenseweg?

[Klik hier voor het vervolg]

maandag 15 juli 2013

Intermezzo – Buurtkorfoprijplank (1)

Win een buurtkorfoprijplankbewaker met de beste buurtkorfaanrijplank! Hoe is het met de tuinkorfaoprijplank van uw buurt? Is het netjes rond de oprijplank? Is de hellingsgraad in orde? Geen glad oppervlak? Is de plank niet vermolmd? Niet te smal? Altijd schoon? Geen prooi voor knaagdieren? Is de aansluiting van de plank op de korf goed geborgd? Is de plank wel goed verzonken? Dan maken u en uw buren kans op een gratis buurtkorfoprijplankbewaker!
In Horst aan de Maas maken we bijna allemaal gebruik van de tuinkorfoprijplanken en meestal gaat dat prima. Als Horst-sweet-Horst zien we graag dat inwoners de oprijplanken op de juiste manier gebruiken. Goed gedrag mag wel eens beloond worden! En niet getreurd: ook oprijplanken die nu nog onder de maat zijn maken kans. Gewoon de boel op orde krijgen en houden met die plank.
Voor iedereen geldt: mail vóór 15 augustus een foto van de tuinkorfaanrijplank bij u in de buurt en u dingt mee naar de gratis buurtkorfoprijplankbewaker. De winnaar wordt gekozen op basis van onaangekondigde inspecties.
Nog even de spelregels op een rij, die overigens ook buiten deze prijsvraag al gelden:
 • u gebruikt de oprijplank alleen voor kruiwagens;
 • gebruik van de oprijplank als glijbaan is uit den boze;
 • de oprijplank mag niet breder zijn dan 37,81 centimeter;
 • de hellingsgraad van de oprijplank mag maximaal 28,72 procent bedragen;
 • de asdruk mag niet groter zijn dan 0,237 ton;
 • de lengte van de oprijplank mag de 1,684 meter niet te boven gaan;
 • de spanning van de band van kruiwagens die zich over de oprijplank bewegen mag maximaal 2,73 bar bedragen;
 • de inhoud van kruiwagens die zich bewegen over de oprijplank mag niet groter zijn dan 4,56 kubieke meter;
 • de bevestiging van de oprijplank aan de korf dient deugdelijk te zijn;
 • het begin van de oprijplank mag zich niet meer dan 12,31 centimeter onder het maaiveld bevinden;
 • het gebruik van dubbele oprijplanken is niet toegestaan;
 • de oprijplank dient er te allen tijde netjes uit te zien.
Eigenlijk heel simpel dus. En een wel heel gemakkelijke manier om samen met de buren kans te maken op een supertoffe buurtkorfoprijplankbewaker met supercoole uitstraling! Gewoon meedoen!
Mail een foto van uw buurtkorfoprijplank en een aanduiding van de locatie van uw oprijplank naar horstsweethorst@gmail.com of plaats uw foto rechtstreeks op de Horst-sweet-Horstpagina op Facebook. Op beide adressen kunt u ook terecht met vragen. De winnaar wordt gekozen op basis van onaangekondigde inspecties. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.

(Klik hier voor de tussenstand op 29 juli!)

Intermezzo – Facebook (1)

‘’t Boegen mot ik nog ’n beetje ler’n’, zegt Ede Staal op een gegeven moment op zijn gedeeltelijke live-cd Ede Staal (luister ook hier). In navolging van de Groningse zanger zeg ik: ‘’t Faceboeken moet ik nog ’n beetje ler’n.’ Ja, zonder er enige moeite voor te doen heb ik na twee weken meer dan vijftig vind-ik-leuks te pakken. Van mensen die ik ken, maar vooral van mensen die ik niet ken. Moet ik daar nou vriend mee worden? Zonder dat ik ze ken? Hun persoonlijke ontboezemingen tot me nemen en die van de weeromstuit ook leuk vinden? Ook al zijn ze niet leuk? Ik weet het allemaal niet. Moet het ook nog allemaal uitvogelen. Maar het zou me niet verbazen als de conclusie is dat ik te asociaal ben voor Facebook. Nader bericht volgt.

Misschien moet ik nogmaals benadrukken dat ook wie niet op Facebook zit, via deze link toch alles kan zien wat op de Facebookpagina van Horst-sweet-Horst wordt gepubliceerd. Maar je hebt ook principiële Facebookmijders. Wat hebben die nu de afgelopen twee weken gemist? Onder meer dit:

3 juli
(In reactie op Peter Janssen, die berichtte: Sil’s Bloemenhuis? Kan. Sil’s Bloomehoes? Kan ook. Sil’s Bloemenhoes? Kan niet, maar toch heet deze nieuwe winkel aan de Venrayseweg zo.)
Op twee gedachten hinkend wil Sil van twee walletjes eten. Dat het ook anders kan bewijst Nancy Heinemans met haar Bloome-huuske in Lottum.
Met ‘huuske’ vermijdt ze bovendien de netelige vraag van ‘hoes’, ‘hoës’ of ‘hoês’ (zie klein mysterie 125). Maar zijn het nu ‘blome’ of ‘bloome’?

6 juli
Bericht voor de eigenaar van de witte nummerplaat 42-VLS-1: uw nummerplaat staat (of althans: stond een kwartiertje geleden nog) geparkeerd tegen een heg voor Afhangweg nummer 4 te Horst.
Belofte: nog 4 in Horst verloren nummerplaten en er komt een Horst-sweet-Horst top 5 van in Horst verloren nummerplaten. Tot die tijd zult u het moeten doen met de top 5 van in Horst aan de Maas rechtopgezette verloren wieldoppen.

7 juli
Hindeloopen. Pittoreske plaats. Een van de elf Friese steden. Op internet gevonden alternatieve benamingen: Hylpen, Hynljippen, Hielpen, Hindolop, Hindelopia, Hintlop. Niet op internet gevonden, wél op een weggegooid briefje, vanochtend opgeraapt vóór winkelcentrum Kloosterhof in Horst: Hindenloppen.
Of is hindenloppen het loppen van vrouwelijke herten? 
‘Hoe was jullie vakantie?’
‘Nou, wij hebben voornamelijk gehindenlopt. Vonden de kinderen ook leuk.’
‘Goed idee, zouden wij ook vaker moeten doen. Wacht ik schrijf het even op.’

9 juli
Mijn top 5 van redenen om eerstdaags een portie fruit aan te schaffen bij de zelfbediening op de hoek Kraneveldstraat – Kranestraat:
5. wie zó z’n best doet op een bord verdient klandizie
4. ik draag bij aan het goede doel
3. het is eerlijk fruit
2. het is lekker fruit
1. het is heerlijk fruit

13 juli
Naar aanleiding van het OLS (Oud Limburgs Schuttersfeest) twitterde onze burgemeester Kees van Rooij een uurtje geleden: ‘Schutterij nr.146 St.-Sebastianus Sevenum heeft gemist. prima prestatie!’ Leedvermaak? Cynisme? Het zal waarschijnlijk nooit duidelijk worden. Wat wel duidelijk is, is dat de burgemeesterlijke tweet in Sevenum keihard is aangekomen. Naar verluidt zijn de Sevenumse schutters vanuit Stramproy (waar het OLS plaatsvindt) zelfs bezig aan een opmars richting Horst om hun gram te halen.
Vandaar een dringende oproep aan alle Horstenaren niet de straat op te gaan en ramen en deuren gesloten te houden. Het ligt namelijk niet in de lijn der verwachting dat de Sevenummers zullen doorgaan met missen.

Klein mysterie 461 – Stoepreclame (1)

‘De grote diversiteit aan uitstallingen geeft al snel een rommelig beeld. Sommige uitstallingenzorgen voor overlast. Als uitstallingen ook nog eens zodanig staan opgesteld, dat voetgangers ze moeten ontwijken zal irritatie ontstaan. De staande reclameborden leiden ertoe dat mensen niet meer langs de etalages van de winkels lopen, maar steeds meer het midden van het voetgangersgebied opzoeken omdat hier de minste belemmeringen worden opgelegd. Om het winkelgebied aantrekkelijker te maken voor het winkelend publiek en daarmee de verblijfsduur en bestedingen van de consument te vergroten, moeten uitstallingen worden teruggedrongen. Er kan zelfs afgesproken worden om uitstallingen niet meer toe te staan.’
(Convenant puiverbetering, reclames, uitstallingen en terrassen gemeente Horst aan de Maas, maart 2008) (klik hier en vervolgens op ‘convenant’)
Voormalig wethouder Leon Litjens mag dan nog zoveel heldendaden op z’n naam hebben staan, de strijd tegen de stoepreclameborden in het centrum van Horst heeft ie nooit in zijn voordeel weten te beslechten. Terwijl hij er toch vanaf z’n aantreden een kruistocht tegen heeft gevoerd, lijkt het aantal stoepborden eerder te zijn gegroeid dan te zijn afgenomen. Als leek ben je geneigd te denken dat een simpele verordening in zo’n geval wonderen kan doen, maar dat zal wel weer te simpel zijn geredeneerd. Zouden de paar ondernemers die Horst nog heeft misschien niet al te zeer tegen de haren mogen worden ingestreken?
In Sint-Petersburg ontdekte ik onlangs dat het ook anders kan. Niet dat het er de hemel op aarde is, hoor: ook dáár bepaald geen gebrek aan schreeuwerigheid en je komt er zelfs wel eens een verdwaald stoepreclamebord tegen.
Maar anders dan bij ons domineren ze het straatbeeld niet en hoef je geen moeite te doen ze te ontwijken. En toch is stoepreclame alomtegenwoordig in Sint-Petersburg. Rara hoe kan dat? Nou, omdat een of andere lumineuze geest op het idee is gekomen geschilderde reclame-uitingen óp de stoep aan te brengen. Kijk, ziet er zo uit:
Akkoord, evenmin een wonder van schoonheid, maar het oogt toch een stuk minder schreeuwerig en opdringerig dan die rechtopstaande borden hier. Zorgt bovendien voor een aangename rust in het straatbeeld. Zou dit ook voor Horst geen mooie oplossing zijn? Geschilderde stoepreclame in plaats van stoepreclameborden. Je houdt middenstanders te vriend (wat hier altijd een belangrijk streven lijkt te zijn) en verfraait toch de openbare ruimte.
Laat een duur bureau er een nota over schrijven, strooi daarin met termen als ‘beeldkwaliteitskader’, ‘omgevingsindicatoren’, ‘stimulansbevordering’ en ‘reclamebeleidverdieping’ en het lijkt me niet uitgesloten dat de stoepreclameborden plaats moeten maken voor geschilderde stoepreclame. Vreemd eigenlijk dat Leon Litjens daar nooit is opgekomen.

Intermezzo – Haat-liefdeverhouding

Ook u krijgt natuurlijk vaak de vraag voorgelegd wat een haat-liefdeverhouding is. Worstelt u dan ook zo met het antwoord? Vanaf vandaag is die kwelling ten einde: u verwijst gewoon naar dit stukje. Aan de hand van een representatieve selectie uit de treintweets van het afgelopen half jaar van het Horster SP-gemeenteraadslid Thijs Coppus maakt dit namelijk het begrip haat-liefdeverhouding volkomen inzichtelijk. Voor de zekerheid kunt u er dan nog bij zeggen dat u de indruk heeft dat in het geval van de haat-liefdeverhouding tussen Thijs en de trein de balans tussen haat en liefde niet helemaal in evenwicht is.

Zij die gaan reizen groeten U. Lange onderbroek aan en voorbereiden op een paar weken treinsurvival - Temperatuur onder nul en flinke sneeuwval. Intercity naar Venlo inmiddels 13 minuten vertraging. Gestrand in Houten. Dat ik dat nog mee mag maken.
Morgen minder treinen om sneeuw. Ongelofelijk … Zucht ... Naar Amersfoort. Met de trein. We zullen zien ... Geen treinen ok. Maar geen koffie ... Dat wordt muiterij op Utrecht Centraal. Ik wil op ieder groot station een tikibar. Nog steeds sneeuw en vorst, dus ook morgen minder treinen. Diepe zucht ... Op ieder station een Sint Bernhard met vaatje vol Jägermeister?

Lieve @NS_online ik sta hier in Rijen, maar er rijden geen treinen tussen Tilburg en Breda. Hoe kom ik thuis? In de bus naar Tilburg. Het gerucht gaat dat we doorrijden naar Barcelona. Thuis ... Dat was er weer eentje in de categorie biëstig-laat-thoés-mit-ut-spaor.
Morgen aangepaste dienstregeling vanwege verwachte sneeuw. Enorm diepe zucht. Ik ben net op tijd over de Moerdijk. Morgen godzijdank Veolia. Die bikkels rijden altijd. Vreselijke omstandigheden in Venlo. Bevroren ledematen, sneeuwjachten en vastgevroren wissels. Ik snap de NS.

@NS_online met jullie communicatie via twitter is in ieder geval niks mis! Daarvoor complimenten. Geweldig! Binnenkort een koffiekiosk op station Horst-Sevenum. Nog een reden om met de trein te reizen!
Zij die gaan reizen groeten U. Op sommige dagen vraag ik me af waarom de waaghalzen die met het OV reizen, moeten betalen in plaats van geld toe krijgen. De ‘dienstregeling’ van de NS is een middelvinger naar alle reizigers.

Weer op avontuur! Vanavond naar Kerkrade. 5 treinen, wordt spannend. Parijs (1 keer overstappen) is eenvoudiger te bereiken ... Hmm laatste reismogelijkheid vanuit Kerkrade naar Horst is 21.29 uur.
Heerlijke middelvinger van de NS: trein vertraging, aansluiting rijdt voor de neus weg. Uur wachten in Eindhoven. Handig die NS. De conducteur ziet buiten op het bord dat de trein 20 minuten vertraging heeft maar weet ook niks...

Dagelijks enorme vertragingen bij de NS. Van het geld dat ik hiervoor terugkrijg ga ik rijlessen nemen. De ultieme wraak. Lieve @NS_online alsjeblieft een keer geen vertraging. Dan haal ik mijn aansluiting. Voor de verandering. Wisselstoring. Holadijee! O nu is de machinist kwijt ... Ok, ik beloof het: ooit ga ik mijn rijbewijs halen.
Zij die gaan reizen groeten U. Bekende taferelen: wisselstoring. Iedereen uit de trein en niemand weet iets. Waar is de Fyra als je hem nodig hebt? Goeiemorgen @prorail Hoe kan het dat zelfs in de spits langzame goederentreinen consequent voorrang krijgen? Horror: vanmorgen is de 15-daagse buitendienststelling bij station Den Bosch begonnen. De horror is het omreizen en overstappen. Heb goede ervaringen met geplande stremmingen, maar ik hecht nogal aan een trein.
Spannend: volgens de NS rijdt de intercity naar Amsterdam een ‘andere route’. Nu nog uitzoeken welke route ... Het ultieme zomergevoel: in de trein met open ramen. Kan alleen nog maar in Limburg. Hier zet de NS de laatste antieke stoptreinen in. 

Niet slecht: ondanks giga-werkzaamheden en avondspits, slechts een half uur langer onderweg van Utrecht naar Eindhoven. Complimenten aan @NS_online voor het superstrak georganiseerde vervoer tussen Zaltbommel en Den Bosch (en omgekeerd). Zij die gaan reizen groeten U.