maandag 30 maart 2009

Klein mysterie 65 – Lindwegverbreding

Mogelijk ontstaat bij trouwe lezers van dit weblog het idee dat ik onfeilbaar ben. Wees gerust: schijn bedriegt. Net als iedereen zit ik vol onhebbelijkheden, ondeugden, inconsequenties en wat al niet meer. U wilt voorbeelden? Eigenlijk liever niet (slecht voor m’n imago), maar goed, eentje dan. Een inconsequentie.
Terwijl ik me werkelijk dooderger aan gebruikmakers van sluiproutes, moet ik beschaamd erkennen dat ik zelf evenmin geheel vrij ben van deze zonde. Als bewoner van de Meterikseweg verkies ik op weg naar de A73 bijna dagelijks de niet voor doorgaand verkeer bestemde route via de binnenwegen Molengatweg – Molenveldweg – Lindweg boven de doorgaande verbinding via de Venrayseweg. Zelfde verhaal op de terugweg, maar dan in omgekeerde volgorde. Waarom doe ik dit? Omdat het me elke keer mooi maar liefst anderhalve minuut tijdwinst oplevert (gemiddeld twee keer per dag en vijf dagen in de week is dit per maand toch zomaar een uur – gratis en voor niks). Omdat ik zo ontsnap aan de twee stoplichten op de Venrayseweg (ik heb een niet te behandelen stoplichtallergie).Weet u wat alleen zo vervelend is? Dat die sluiproute over veel te smalle, veel te drukke wegen voert. Dat heeft geleid tot talloze bulten en gaten in de berm. Bijzonder lastig en irritant, zo kan ik u verklappen. Heb je eindelijk een mooie sluiproute gevonden, kun je er niet flink op doorkachelen. Daar moet toch iets aan te doen zijn? Gelukkig is er in dit soort gevallen altijd nog de gemeente Horst aan de Maas. Want wat je ook van haar kunt zeggen, ze denkt mee met automobilisten die wensen af te wijken van de gebaande paden. Eerst probeerde de gemeente hen tegemoet te komen door op het traject Molengatweg – Molenveldweg – Lindweg de bermen te egaliseren. Nu die maatregel, getuige de vele plassen water, onvoldoende soelaas biedt, doet de gemeente er nog een schepje bovenop. Volgens Dagblad De Limburger van 25 maart is de gemeente namelijk voornemens de Lindweg te verbreden en er een fietspad naast te leggen. Kijk, daar kunnen we wat mee. Nu de Molengatweg en de Molenveldweg nog. Liefst vierbaans uiteraard, dat zou een passende beloning zijn voor jarenlang stug volhouden van mij en mijn collega-sluiprouteurs. Maar niet heus. Een schop onder de kont, dat verdienen we. Of veel effectiever: afsluiting van Molengatweg, Molenveldweg en Lindweg voor doorgaand (sluip)verkeer.

Intermezzo – Oscar Niemeyer

Afgelopen vrijdag moest ik in het diepe zuiden van Limburg twee teleurstellingen incasseren. In Maastricht zag ik VVV betrekkelijk kansloos ten onder gaan tegen MVV. Pijnlijk, temeer omdat ik in het gezelschap verkeerde van een MVV-supporter en een crypto-MVV-supporter. Verder dus maar geen woorden aan vuilmaken.
Even hooggespannen verwachtingen als van MVV-VVV had ik van de Oscar Niemeyertentoonstelling in Heerlen. Hoewel in Heerlen meer viel te genieten dan in Maastricht, was ook hier sprake van een tegenvaller. Wie is Oscar Niemeyer? Oscar Niemeyer is een Braziliaanse architect, geboren in 1907 en nu, op 101-jarige leeftijd, nog altijd actief. Uit De Volkskrant: ‘Niemeyer bouwt alles met beton, maar hij bouwt sierlijk. Hij ontdoet het materiaal van zijn zwaartekracht en hoekigheid. Altijd ontwerpt hij met golvende lijnen.’ Uit NRC Handelsblad: ‘Met zijn wulpse gebouwen maakte Oscar Niemeyer een Braziliaanse variant op het modernisme.’
Waarom viel de tentoonstelling me tegen? Omdat ze wat mij betreft te diep ingaat op het ontwerpproces en niet diep genoeg op de vraag wat het werk van Niemeyer nu zo bijzonder maakt. De tentoonstelling toont aan de hand van maquettes en (veel te kleine) foto’s weliswaar keurig de hoogtepunten uit zijn oeuvre, maar zijn werk wordt nauwelijks in een breder perspectief geplaatst. Vergelijkingen met inspiratoren en navolgers zijn er bijvoorbeeld nauwelijks. Te weinig aandacht is er in mijn ogen ook voor de successen en mislukkingen van Brasilia, de vanaf de jaren vijftig uit de grond gestampte nieuwe hoofdstad van Brazilië waarvoor Niemeyer de belangrijkste gebouwen ontwierp, zoals deze kathedraal:Waarom valt een tentoonstellingsbezoek toch aan te raden? Omdat de tentoonstelling ondanks bovenstaande bezwaren overtuigend aantoont dat Niemeyer prachtige gebouwen heeft ontworpen en nog steeds ontwerpt. Omdat dit de eerste keer is dat in Europa een tentoonstelling uit Brazilië over zijn werk te zien is. Omdat ik benieuwd ben of u mijn mening over de tentoonstelling deelt.
Wat heeft dit eigenlijk allemaal met Horst te maken? Weinig natuurlijk, of het zou moeten zijn dat de tentoonstelling plaatsvindt in het Schunck Glaspaleis.Dit is ontworpen door Frits Peutz, de architect die ook verantwoordelijk was voor de Horster Mèrthal. Maar wat ik me na het tentoonstellingsbezoek vooral afvroeg: stel – ik weet, het klinkt onwaarschijnlijk – dat een fenomeen als Niemeyer een ontwerp maakt voor een gebouw, buurt of wijk in Horst. Zal dat dan genade vinden in de ogen van de lokale architectonische en stedenbouwkundige beleidsbepalers? Ik heb eerlijk gezegd zo mijn twijfels. U moet zelf maar bepalen over wie dat het meeste zegt: over Niemeyer, over de Horster architectonische en stedenbouwkundige beleidsbepalers of over mij.

Actualisatie – Veemarkt

Over voorspellende gaven blijk ik ook al niet te beschikken. Op 9 maart sprak ik het vermoeden uit dat de gemeente of De Echo van Horst achter de ‘Godde mei noa de Viemert’-actie zat. Helemaal fout, want afgelopen week bleek dat Slagerij Lambert Joosten de opdrachtgever is. Wat het filmpje er uiteraard absoluut niet minder leuk op maakt.Vergelijk de belettering van Slagerij Joosten trouwens eens met die van bijna-buurman Witveld Bloembinders:

maandag 23 maart 2009

Klein mysterie 64 – Kiosktournure (1)

Lang niet altijd zijn de wegen van de gemeente Horst aan de Maas even doorgrondelijk. Neem nu het gebouwtje op het Sint-Lambertusplein waarin sinds enkele jaren ijssalon Passi is gevestigd. Zomaar enkele citaten uit diverse gemeentelijke nota’s van de afgelopen jaren (waarbij u moet weten dat het gebouwtje steeds als ‘kiosk’ wordt betiteld):
‘Het Lambertusplein heeft een meer formeel karakter door de begrenzing met de kerk. Om de aantrekkelijkheid van dit plein te vergroten worden de parkeerplaatsen en de kiosk van dit plein gehaald.’
‘De kiosk wordt verwijderd om de ruimte van het plein goed tot zijn recht te laten komen.’
‘Kiosk verdwijnt: meer zicht vanaf de centrumring op het plein en versterken van de zuigende werking vanaf de ring naar het plein.’
‘Doordat de kiosk van het plein verdwijnt valt hier een ‘gat’ in de (straat)wand. Door zowel aan de oost- als aan de westzijde van dit plein een aantal zilverlindes bij te plaatsen wordt het plein omzoomd door bomen en wordt de carrévorm van het plein verder benadrukt. De beplanting neemt hiermee de taak van bebouwing als straatwand over.’
Dat is dus duidelijk: de kiosk verdwijnt en er komt een bomenrij voor in de plaats.
Helemaal mis! De huidige kiosk gaat weliswaar weg, maar er komt een nieuwe voor in de plaats. Dat is althans het voorstel dat het college van burgemeester en wethouders nu ineens als donderslag bij heldere hemel heeft gelanceerd. De nieuwe kiosk moet transparant, ‘alzijdig’ en speciaal voor deze plek ontworpen zijn, mag niet hoger worden dan één bouwlaag met een flauwe kap en mag het plein niet afsluiten. Maar de aantrekkelijkheid van het plein dan? En de ruimte van het plein die goed tot haar recht moet komen? En het zicht vanaf de centrumring op het plein? En de zuigende werking vanaf de ring naar het plein? En de bomenrij als straatwand? Allemaal argumenten die rücksichtslos aan de kant zijn geschoven in een nieuwe stedenbouwkundige visie, opgesteld door de SAB Adviesgroep uit Eindhoven. Van enig oorzakelijk verband tussen die nieuwe visie, de mislukte zoektocht van de gemeente naar een alternatieve locatie voor Passi en het collegevoorstel om Passi op de huidige plek te handhaven (zij het in een nieuw, groter onderkomen) is uiteraard in het geheel geen sprake. Terzijde: hoe serieus de gemeente verplaatsing van Passi heeft overwogen, moge blijken uit deze twee zinnen: ‘Het Wilhelminaplein heeft een sterke horecaconcentratie. Een ijssalon is hier geen voor de hand liggende aanvulling.’ Inderdaad, spijker op z’n kop: de horecafunctie van een plein versterk je met een speelgoedwinkel, een schoenenzaak of een groenteboer, maar toch niet met een ijssalon annex terras? Hoe verzin je het!

Actualisatie – Plateauperikelen (1)

Soms pakken dingen niet uit zoals je van tevoren had gehoopt. Zo kan ik niet ontkennen dat de plateauperikelen in Meterik, waarover ik op 23 februari berichtte, op een anticlimax dreigen uit te lopen.Waar ik eerder tot mijn heimelijke genoegen al tot astronomische hoogten uitschietende trillingsmeters en een verdere escalatie van het conflict tussen buurtbewoners en gemeente in het verschiet zag liggen, lijkt nu ineens alle emotie uit de strijd te zijn verdwenen (als we hier tenminste nog over een strijd kunnen spreken). Zo zegden de buurtbewoners hun medewerking toe bij de trillingsmetingen. Verder heb ik geen afwijzende reacties vernomen op het besluit van wethouder Stas om de geluidshinder niet te meten maar te berekenen. Tot overmaat van ramp signaleerde ik afgelopen weekend in de buurt van het omstreden plateau dit onbenullige kastje uit het jaar nulin plaats van de verwachte vernuftige, hightech trillingsmeter. Hopelijk leiden de wagens van het lokale loonbedrijf die over het plateau gaan denderen nog tot enige sensatie. Niets zo erg als een conflict dat doodbloedt. Buurtbewoners en gemeente stel me a.u.b. niet teleur.

Actualisatie – Pief paf poef (2)

De keurige, openbare en niet-anonieme (hulde!) reactie van de voorzitter van Davy Crockett op mijn stukjes over de nieuwe schietbaan van zijn vereniging kan ik niet onbeantwoord laten. Vooral omdat ik blijkbaar niet duidelijk genoeg ben geweest. Daarom nogmaals:
1. als iemand die al z’n hele leven voor z’n plezier een balletje trapt, waak ik er wel voor me laatdunkend uit te laten over mensen die voor hun plezier zo nu en dan een kogeltje afvuren;
2. dat de schiethal met overheidsgeld of subsidie tot stand zou zijn gekomen, heb ik niet beweerd, zelfs niet gesuggereerd. Ik heb overigens geen moeite met overheidssubsidie voor een eerbare vereniging zoals Davy Crockett ongetwijfeld is;
3. een schiethal van 60 bij 12 meter hoort in mijn ogen niet in een bos thuis. De gemeente had daar een stokje voor moeten steken en in overleg met Davy Crockett tot een andere oplossing moeten zien te komen, vandaar mijn afsluiting met ‘Pief paf poef, de gemeente is deze keer de boef’. Dat ik bij een eventueel bezoek aan Davy Crockett niet met pek en veren wordt ontvangen, waardeer ik uiteraard ten zeerste. Als ook pijl en boog achterwege blijven, zal ik een visite eens overwegen.

maandag 16 maart 2009

Klein mysterie 63 – Kermisterrein (2)

Zul je altijd zien: gebeurt er eens iets in Horst, ben ik er niet bij. Met een bliksemactie hebben aan P2 (de parkeerplaats tussen Herstraat en Steenstraat) gevestigde ondernemers weten te voorkomen dat de komende meikermis gedeeltelijk naar P2 wordt verplaatst. Een besluit hiertoe had het gemeentebestuur drie dagen eerder genomen. Om de kermis op P2 mogelijk te maken, moesten op het parkeerterrein zes of zeven bomen worden gekapt. Het klusje zou afgelopen vrijdag worden geklaard. Maar dat was buiten de inkomstenderving vrezende ondernemers gerekend: zij verwijderden de met het oog op de werkzaamheden geplaatste afzetting en verhinderden op die manier de bomenkap. Daarna vond een gesprek plaats tussen de ondernemers en de wethouders Litjens en Stas. Uitkomst hiervan is volgens inhorst.nl dat voor de komende meikermis het Wilhelminaplein als locatie gehandhaafd blijft, zij het met minder attracties. De septemberkermis komt wel gedeeltelijk op P2. Wethouder Litjens is op zijn weblog iets minder concreet en heeft het over ‘een oplossingsrichting waar een ieder mee kan leven’. Het definitieve besluit valt naar zijn zeggen komende vrijdag.Vreemde zaak. Ik wil me niet bezondigen aan populisme, maar je zou je bijna af gaan vragen wie in Horst de dienst uitmaakt: het gemeentebestuur of enkele ondernemers. De gemeente heeft in januari aangekondigd dat er een gedeeltelijke verplaatsing van de meikermis zat aan te komen (zie klein mysterie 54). Over de verschillende nieuwe locatieopties konden belanghebbenden tijdens een informatiebijeenkomst hun mening geven. Mede op basis hiervan zal het college van burgemeester en wethouders tot zijn oorspronkelijke besluit zijn gekomen. Dat klinkt als een heel zorgvuldig proces. Daarom verbaast het des te meer dat als een paar ondernemers een afzetting verwijderen dat weloverwogen besluit ineens op de helling gaat. Burgerlijke ongehoorzaamheid lijkt te lonen. Wat nu als blijkt dat de horecaondernemers aan het Wilhelminaplein de kermis op hun plein niet zien zitten en ook de kont tegen de krib gooien? Dan maar helemaal geen kermis meer?Aardig detail is nog dat het volgens inhorst.nl nu te laat is om de bomen op P2 te kappen (is dat trouwens überhaupt nodig?) omdat gisteren het broedseizoen is begonnen. Nooit geweten dat vogels er zo’n exacte agenda op nahouden.
Tot besluit: volgens wederom inhorst.nl hebben de rebelse ondernemers vrijdag na het verwijderen van de afzetting een kop koffie met de ambtenaren gedronken. Uit bijgaande foto’s (ontvangen uit anonieme bron) blijkt dat het er eerder op de dag aanzienlijk minder vreedzaam aan toeging.

Top 5 – Driedimensionale reclame-uitingen

Terug van te lang weggeweest: mijn top 5 van … Om de spanning er wat langer in te houden, zal ik voortaan naar de climax toewerken: dus beginnen bij 5 en eindigen bij 1. Maar nu niet langer gedraald, hier komt-ie dan, mijn top 5 van driedimensionale Horster reclame-uitingen:

5.
Rondom Het Aardbeienland tref je meerdere meer dan manshoge aardbeien aan, waarvan dit de grootste is. Mooi? Niet bijzonder. Opmerkelijk? Niet echt. Enigszins nietszeggend dan? Inderdaad.

4.
Zijn het de kale bomen? Is het de gedeeltelijk afkalvende aarden wal? Is het het ontbreken van enige verdere aankleding? Ik weet niet precies waardoor het komt, maar deze gereedschapskist (‘GOEMANS montage – demontage’) heeft iets onvoorstelbaar deprimerends.

3.
Ik had het me nooit eerder gerealiseerd, maar als jezelf respecterend cafetaria/kwalitaria/snackbar/friettent hoor je er pas echt bij als je een zak frites van McCain en een softijs voor de deur hebt staan.

2.
Qua dubieuze vormgeving en architectuur en Amerikaanse schreeuwerigheid steekt Interchalet in Horst met kop en schouders boven de rest uit. Deze boomstam is hier daarom helemaal op zijn plaats.

1.
Dreigende lucht, afzichtelijke boerderettes, onappetijtelijke gele vlag. En dan op de koop toe ook nog een in de lucht hangend scootmobiel van Scoot Service Nederland. Wat wil je nog meer?

Klein mysterie 62 – Bosbouw

Ik kan me natuurlijk gigantisch vergissen, maar het lijkt er verdacht veel op dat dit perceel, gelegen nabij de kruising Bergsteeg – Gusseweg aan de rand van de Schadijkse Bossen, bouwrijp wordt gemaakt. Voor wat? Voor wie? Veel goeds kan het vrees ik niet betekenen, dus ik zal een en ander de komende tijd voor u in de gaten blijven houden.

maandag 9 maart 2009

Klein mysterie 61 – Veemarkt

Ooit wees iemand me erop dat ‘leuk’ een betekenisloos woord is. Hij had daarin natuurlijk groot gelijk. Toch moet ik bekennen dat het eerste woord dat in me opkomt om het filmpje op www.wieisdekoe.nl te karakteriseren juist dat vermaledijde ‘leuk’ is. Jeu, ik schaam me diep, maar het is helaas niet anders. Wat kan het ook bommen, als u het filmpje maar bekijkt.
Eerst maar eens een korte beschrijving van de inhoud. Staand voor de schutting van de bouwput op de hoek Veemarkt-Wilhelminaplein wordt een nep-burgemeester Kees van Rooij geïnterviewd door nep-verslaggever Jeroen Kouwenberg van het RTL-nieuws.De burgemeester toont zich bepaald niet uit het veld geslagen door het feit dat de projectontwikkelaar die hier zou gaan bouwen, is afgehaakt. Integendeel, hij ziet juist kansen: ‘We gaan er als gemeente zelf de schouders onder zetten. Hier in Horst houden we van aanpakken. We zijn vechters. We gaan er een veemarkt van maken.’ Over de precieze opzet daarvan hult de burgemeester zich enigszins in nevelen. Hij belooft wel alvast dat de veemarkt tot de top 3 van de Noord-Limburgse toeristische attracties gaat behoren. Een promotiecampagne – met als slogan ‘Godde mei noa de Viemert?’ – gaat binnenkort van start. Aan het eind van de reportage weet de verslaggever de burgemeester ook nog de yell te ontfutselen: ‘Boe, boe, boe, boeoeoeoe!’De vraag is wie er achter dit filmpje zit – of eigenlijk wie er achter de hele ‘Godde mei noa de Viemert’-actie zit. Want het filmpje staat niet op zichzelf: tijdens de Horster carnavalsoptocht werden er door de ‘familie Kouwenberg’ al koeienmaskers met aan de achterzijde een verklarend tekstje verspreid.De Echo van Horst onthulde afgelopen week dat we hier te maken hebben met een reclamecampagne voor een klant van het Venlose reclamebureau Glans. Hoe komt De Echo aan die wetenschap? Is het blad zelf misschien die klant? Of is het de gemeente en is de wat verkrampte reactie van de echte burgemeester (die zich volgens De Echo van commentaar wil onthouden, maar wiens woordvoerder zich laat ontglippen dat het filmpje ‘in ieder geval professioneel gemaakt is’) bedoeld om iedereen op een dwaalspoor te zetten? Lijkt toch wat onwaarschijnlijk, zeker nu Dagblad De Limburger juist vandaag berichtte dat Wonen Horst op de Veemarktlocatie voor 1,4 miljoen euro – een schijntje als je het mij vraagt – 21 appartementen voor senioren gaat ontwikkelen. Hoe het ook zij, de eerste koeien hebben zich vanochtend al voor de nog gesloten hekken van de veemarkt gemeld:

Actualisatie – Dorpspomp

Zoals bekend loopt Venray altijd achter op Horst. Nu ook weer. Terwijl in Horst de metamorfose van het Wilhelminaplein al enkele weken voltooid is, zijn ze in Venray nu pas begonnen met de reconstructie van de Grote Markt. En terwijl in Horst op het Wilhelminaplein al eind januari de restanten van een oude put werden blootgelegd,gebeurde dat op de Grote Markt in Venray pas vorige week dinsdag. Maar helemaal achterlijk zijn ze daar in Venray nu toch ook weer niet. Terwijl men in Horst vooralsnog niet verder is gekomen dan het weinig oorspronkelijke idee een replica van de oorspronkelijke dorpspomp op het plein te plaatsen, toonde in Venray de verantwoordelijke wethouder, Patrick van den Broeck, zich heel wat creatiever. Hij deed in Peel en Maas de suggestie de put te bedekken met een glasplaat, zodat hij zichtbaar blijft. Een andere optie is er een ‘wensput’ van te maken.
De eerlijkheid gebiedt mij trouwens hieraan toe te voegen dat uit diezelfde Peel en Maas blijkt dat even verderop op de Grote Markt een pomp in oude luister wordt hersteld. En daarmee loopt Venray dan toch weer achter op Horst, want dat heeft – op het Lambertusplein – al sinds jaar en dag een pomp in oude luister.

Actualisatie – Pand Cuppen (2)

Na de gemeenteraadsvergadering van afgelopen dinsdag is het helemaal definitief: geen monument, niet karakteristiek, dus wordt het gesloopt. Doek gevallen. Discussie gesloten. Punt uit.
Wel het behouden waard is het straatbeeld. Daarom komt er iets moois voor terug – zeggen ze. Het zal wel aan mij liggen, maar ik blijf het vreemd vinden: heb je een authentiek (had ik toch bijna ‘karakteristiek’ geschreven) pand dat aantoonbaar in het straatbeeld past, ga je het slopen en vervangen door iets dat zijn waarde nog maar moet bewijzen. Maar goed, ik laat me wel verrassen.

maandag 2 maart 2009

Klein mysterie 60 – Melderslose bomen

Dagblad De Limburger berichtte op 21 februari over een illegaal gekapte monumentale eik in het Horster buitengebied. Hoewel een aanwijzing over de locatie ontbrak, zou het me niets verbazen als de boom in Melderslo stond. Waarop ik dat vermoeden baseer? Op mijn indruk dat de verhouding tussen de inwoners van Melderslo en oude bomen op z’n zachtst gezegd niet erg innig is. Vorig jaar verbaasde ik me al over de bewoners van de Lochtstraat die de berken graag uit hun straat zien verdwijnen. Maar dat is nog niets vergeleken met het advies dat de Melderslose dorpsraad onlangs heeft gegeven over de gemeentelijke Bomennota (overigens goed dat er ook aan bomen nota’s worden gewijd). Afgaande op De Echo van Horst van de afgelopen week heeft de dorpsraad op zo ongeveer elke boom in het centrum van Melderslo wel iets aan te merken. Overdrijf ik? Oordeel zelf en lees mee:
‘De bewoners van de Lochtstraatzouden graag zien dat de berken vervangen zouden worden door essen, omdat berken veel licht en zonlicht tegen houden. (…)
De
Steegstraatis ’s avonds een donkere straat, omdat de bomen in elkaar groeien en het licht van de lantaarnpalen ontneemt. Door deze straat fietsen veel schoolkinderen naar Lottum. Als hier gesnoeid wordt, wil de dorpsraad dat dit graag in overleg gebeurt.
In de
Rector Mulderstraatstaan enkele bomen die de veiligheid van het verkeer belemmeren. De dorpsraad wil dat deze bomen worden vervangen. (…)
Wat betreft de
Vlasvenstraatwil de dorpsraad dat er geen bomen worden geplaatst bij: cafetaria De Molensteen i.v.m. terras, parkeerplaats Spar i.v.m. parkeren en parkeerplaats ’t Paradijs eveneens in verband met parkeren. Er staan enkele dikke bomen die de veiligheid van het verkeer belemmeren. De dorpsraad stelt voor deze bomen te vervangen.’
Gelukkig zal de dorpsraad bij de verantwoordelijke wethouder, Arie Stas, weinig gehoor vinden. Die opperde naar aanleiding van alle klachten die hem bereiken over door bomen veroorzaakte overlast al eens gekscherend op zijn weblog om voortaan maar plastic bomen te plaatsen langs straten: ‘Die groeien niet en geven geen overlast. En bladeren? Misschien kunnen we twee keer per jaar op het gemeentehuis op een knopje duwen: één keer in het voorjaar om de bladeren uit te laten klappen en één keer in de herfst om ze weer in te laten klappen. (…) En de oude bomen in Melderslo? Gewoon laten staan.’Dat komt dus wel goed. Intussen zoek ik vertwijfeld naar een verklaring voor de Melderslose bomenantipathie. Wellicht heeft iemand suggesties?