maandag 26 oktober 2009

Intermezzo – Vlijtig liesje

In navolging van het CDA heeft Horst-sweet-Horst een aantal Horstenaren in het zonnetje gezet. Het CDA bood mensen die zich extra inspannen voor de gemeenschap een ruikertje aan. Horst-sweet-Horst wilde juist de asocialen, de pispaaltjes, de non-valeurs en de nietsnutten eens voor het voetlicht brengen. Bevorderen zij immers niet bij uitstek de buurtcohesie? Hun gedrag geeft aanleiding tot praatjes en roddels. Tegen hen wordt samengespannen en actie gevoerd. Die strijd tegen een gemeenschappelijke vijand vormt een wezenlijke stimulans voor het saamhorigheidsbesef. Uit dankbaarheid voor hun bijdrage aan de samenleving bezorgde Horst-sweet-Horst daarom afgelopen week vijf Horster zondebokken een vlijtig liesje.Aangenaam verrast door het vlijtig liesje was Toon Steffens (67), woonachtig aan de Julianastraat in Horst. Als enige in zijn straat weigert Toon sneeuw te ruimen. Dit leidt telkenmale tot scheve gezichten: ‘Eerst staan ze te loeren achter de vitrage en dan scholen ze samen en staan ze mijn richting op te wijzen. Altijd weer mooi om te zien hoe de buurt dan naar elkaar toe groeit. Ik hoop op een strenge winter.’Joep Massen (31) uit Melderslo teelt wiet op zijn zolderkamer. Dit tot groot ongenoegen van de omwonenden, die klagen over stankoverlast en auto’s die af en aan rijden. Joep bezweert dat hij het allemaal doet voor de gemeenschap: ‘Zie het als sociaal werk. Het zou toch waanzin zijn als Melderslo voor z’n wiet helemaal naar Horst zou moeten? Wist je trouwens dat veel kinderen van die klagers hier vaste klant zijn? Nee, dat vlijtig liesje heb ik wel verdiend.’In Hegelsom toonde Bert Kogels (78) zich ontroerd over het presentje. Bert is in 1956 gestopt met het onderhouden van z’n voortuintje. Sindsdien vliegen de schimpscheuten van buurtbewoners hem om de oren. De plant ziet hij als een erkenning voor zijn verdiensten voor de gemeenschap: ‘Beter laat dan nooit zullen we maar zeggen.’ Sef van de Crommentuijn (48), een notoire alcoholist uit Meterik, was minder ingenomen met het cadeau. Verbitterd merkte hij op: ‘Je jarenlang belangeloos helemaal klem zuipen en dagelijks de pias uithangen, gaat je niet in je kouwe kleren zitten. Ik denk dat ik er binnenkort maar eens mee stop.’ Hopelijk bedenkt Sef zich, want de gevolgen voor de sociale samenhang in Meterik zouden wel eens funest kunnen zijn. Het laatste vlijtig liesje ging naar Hay Helmes (56) uit Horst. Hij ontbreekt steevast op de jaarlijkse buurtbarbecue. Dit maakt hem tot mikpunt van hoon en spot voor zijn buurtgenoten. Voor hem is de opoffering misschien wel het grootst, want als er één liefhebber is van vette, aangebrande barbecueworstjes dan is het Hay wel: ‘Het kost me inderdaad moeite, maar als ik ze dan weer hoor schelden en tieren, geeft dat voldoening. Ik beschouw mezelf maar als een bindend element.’

Actualisatie – Klein Klein Lourdes

Discriminatie is volgens Van Dale ‘afwijkende behandeling in ongunstige zin’. Als ik als blanke asielzoeker onderdak gevonden zou hebben in de Tijdelijke Nood Voorziening in Tienray, zou ik me op het moment ernstig gediscrimineerd voelen. Want daar krijgen asielzoekers die vanwege hun donkere huidskleur in het donker niet opvallen, fluorescerende hesjes mee als ze ’s avonds de straat op gaan. Vreemd. Of je nu wit, geel, bruin, zwart of pimpelpaars bent: in het donker is iedereen gelijk. Waarom is er dan alleen sprake van hesjes voor asielzoekers met een donkere huidskleur? Discriminatie!Vergezocht? Misschien. Weet u wat zeker vergezocht is? Klagen dat asielzoekers brandbare toestellen op hun kamer krijgen en je afvragen hoe ze aan die apparaten komen. Klagen dat asielzoekers bij brandmeldingen uit hun kamerraam hangen om de verrichtingen van de brandweer gade te slaan. Klagen dat asielzoekers tot diep in de nacht door het dorp wandelen. Klagen dat asielzoekers constant bankjes en bushokjes bezet houden zodat dorpsbewoners en recreanten er geen gebruik van kunnen maken. Klagen dat asielzoekers vaak druk pratend op straat bellen met hun mobiele telefoons. Klagen dat kinderen van asielzoekers vaak achter een bal aanrennen waardoor zich op de Kloosterstraat gevaarlijke situaties voordoen. Klagen dat asielzoekers niet kunnen fietsen, maar het toch proberen, wat eveneens tot gevaarlijke situaties op de Kloosterstraat leidt. Klagen dat kinderen van asielzoekers zonder licht in het donker fietsen.Allemaal klachten die in het weekblad Peel en Maas van 3 september werden geuit door Tienraynaar Ger Verstraelen. Hij maakte er een lijst van die werd ondertekend door 47 gezinnen, maar: ‘Als ik meer tijd had gehad, dan had ik nog veel meer handtekeningen kunnen ophalen.’ Zijn conclusie: ‘Vooral ouderen vinden de aanwezigheid van de asielzoekers beangstigend. Ze durven ’s avonds niet meer uit huis.’Wat dan weer hoop biedt, is dat niet elke inwoner van Tienray er zo over denkt. Jan Bolten schreef bijvoorbeeld in een reactie in een ingezonden brief in Peel en Maas dat hij hoopte dat Maria niet door de kerkmuren naar buiten kan kijken omdat ze zich anders zou schamen. En verder: ‘Zijn wij niet het dorp van Hanna v/d Voort, die Joodse kinderen in de oorlog liet onderduiken en hen zo het leven redde? Blijkbaar niet meer.’ Zou de Ger Verstraelen van die klachten trouwens dezelfde Ger Verstraelen zijn als de Ger Verstraelen die nummer 10 staat op de CDA-kandidatenlijst voor de komende gemeenteraadsverkiezingen?

Intermezzo – Commissie Kunstvoorzieningen

Op 6 juli van dit jaar schreef ik: ‘Al bij voorbaat hulde voor de Horster politieke partijen die het aandurven in hun verkiezingsprogramma te pleiten voor het zo noodzakelijke eerherstel voor de commissie Kunstvoorzieningen.’Nu de vijf aan de verkiezingen deelnemende partijen hun programma hebben vastgesteld, ben ik eens nagegaan aan wie ik die hulde moet brengen. Dat bleek geen al te tijdrovende klus. In de programma’s van D66, Essentie en SP heb ik namelijk niets gevonden dat ook maar enigszins lijkt op een pleidooi voor eerherstel voor de commissie Kunstvoorzieningen. Dan het CDA. Dat rept in zijn verkiezingsprogramma evenmin van een commissie Kunstvoorzieningen. Toch is een klein blijkje van hulde wel degelijk op zijn plaats voor de partij die het op dit weblog vaak zo zwaar te verduren heeft. Op bladzijde 24 lezen we namelijk: ‘Het kunstfonds wordt eenmalig op peil gebracht en jaarlijks gevoed.’Resteert de PvdA-PK. Ik kan er niets aan doen, maar die partij komt als enige in aanmerking voor een ruimhartig huldeblijk: ‘Er komt een meer vanzelfsprekende plek voor kunst in de openbare ruimte. Bestaande kunst wordt goed onderhouden en onder de aandacht gebracht van burgers en bezoekers. Bij nieuwe (bouw)projecten, centrumplannen, speel- en ontmoetingsplekken wordt nadrukkelijk bekeken hoe kunst een extra dimensie kan geven aan het initiatief. De deskundigheid van gerenommeerde kunstdeskundigen en nieuw talent (uit de regio) wordt hiertoe ingeroepen.’Het is dat ik mijn stem niet louter af laat hangen van de aandacht voor beeldende kunst in de verkiezingsprogramma’s, anders wist ik wel welk hokje ik op 18 november rood zou maken.

Klein mysterie 111 – Westsingeldrukte

De SP stelde afgelopen week voor verkeerslichten te plaatsen op de Westsingel. Dit ter bevordering van de veiligheid van overstekende voetgangers en fietsers. Ook ik heb verkeersveiligheid hoog in het vaandel en ook ik constateer een toenemende drukte op de Westsingel. Maar als ik, hetzij als automobilist, hetzij als fietser hetzij als voetganger, ergens een hekel aan heb, dan zijn het wel stoplichten. Waarom altijd en eeuwig kiezen voor de gemakkelijkste oplossingen, zijnde stoplichten dan wel rotondes? Waarom niet eens een keer Santiago Calatavra vragen om speciaal voor Horst een voetgangers- en fietsersbrug te ontwerpen? Of eenvoudiger: graaf een paar tunnels. Als Horst in staat is een tunnel voor koeien te maken die aan alle veiligheidsvoorschriften voldoet (aan de Crommentuijnstraat in Meterik) dan moet dat voor mensen toch ook lukken? Zou bovendien de balans na het Swalmense en Roermondse tunneldrama weer een beetje in evenwicht brengen. Kom op, durf eens af te wijken van de gebaande paden!

maandag 19 oktober 2009

Klein mysterie 110 – Getut en gemier (3)

Breaking news: Horst aan de Maas is vandaag uit de top 10 van meest actieve politieke twittergemeenten geduikeld. Zou PvdA-lijsttrekker Birgit op de Laak de schuldige zijn? Want na één tweet op 11 oktober (‘Gestart met Twitter’) en twee tweets op 12 oktober (‘Bezig met persbericht’ en ‘Telefonisch overleg met Roy Bouten’) geeft Birgit er nu al de brui aan. Haar vierde tweet (17 oktober) is tevens haar laatste: ‘Ik bent gekwetter al zat niet mijn ding. sign out.’Belangrijker dan een zoektocht naar de verantwoordelijke(n) is natuurlijk de vraag of we rouwig moeten zijn om het verlies van die top 10-positie. Ik zou denken van niet. Dat politici verantwoording af willen leggen voor hun daden valt alleen maar toe te juichen. Dat politici af en toe hun hart moeten luchten, wil ik eventueel ook nog wel accepteren. Maar kies daarvoor dan wel het juiste medium. Dat is in elk geval niet twitter. Met een maximale omvang van 140 tekens per bericht is het ten enenmale onmogelijk ook maar enige nuance in een tweet aan te brengen. Of, om CDA-lijsttrekker Leon Litjens te citeren: ‘Zelfs een glas water heeft meer diepgang.’ Wie een blik werpt op de recente tweets van Horster politici zal onmiddellijk begrijpen wat ik bedoel. Het ongefundeerde verwijt van Jantje roept een jijbak op van Pietje. Als Klaasje een open deur intrapt, beschuldigt Hansje hem van populisme. Dat niveau. Voeg daar persoonlijke ontboezemingen aan toe waar geen kiezer op zit te wachten. Overgiet dat geheel vervolgens met een saus waarin elk respect voor de meest elementaire beginselen van de Nederlandse taal ontbreekt en er ontstaat een brij die bij consumptie onvermijdelijk braakneigingen tot gevolg heeft. Beste Leon, Michael, Roy en Thijs, zouden jullie niet met elkaar kunnen afspreken (desnoods middels een tweet) dat het speelkwartier nu voorbij is? Dat als jullie met elkaar in debat gaan, jullie minimaal 140 woorden gebruiken en niet maximaal 140 tekens? Kan dat, boys? Of vraag ik teveel?

Klein mysterie 109 – Fiets (1)

En dan staat daar zaterdag ineens, als welkome onderbreking van al het politieke geweld van de afgelopen weken, een fiets. In de gats tussen parkeerplaats Patronaat en de Veemarkt. Hoewel geen kenner lijkt het me een doodnormale fiets, merk Ragazzi. Met een kabelslot bevestigd aan de afrastering. Toch is er iets vreemds mee aan de hand. Dan doel ik uiteraard niet op de kapotte banden (komt wel vaker voor bij fietsen), maar op het feit dat de fiets aan de ‘verkeerde’ kant van het hek staat.Als je op deze plaats al een fiets zou verwachten, dan toch in elk geval aan de gatskant. Een bezoeker van het Chinees restaurant, een stapper of een shopper die z’n fiets kwijt moet, gaat toch niet allerlei vreemde manoeuvres uithalen om z’n fiets aan de bouwplaatskant te parkeren? Die capriolen zijn namelijk absoluut noodzakelijk sinds de afrastering enkele weken geleden deugdelijker is gemaakt. Daardoor acht ik het ook bijna uitgesloten dat het om een ludieke of dronkemansactie gaat, zelfs als je in aanmerking neemt dat iemand met een stuk in z’n kraag waarschijnlijk ook wel bereid is een scheur in z’n broek op te lopen. Laten we het eens van de andere kant bekijken, de bouwplaatskant. Zou de fiets misschien van een bouwvakker zijn of van iemand anders die beroepshalve op de bouwplaats vertoeft? Ligt niet voor de hand, toch is het nu ook weer niet helemaal onmogelijk. Maar stel dat de fiets inderdaad toebehoort aan iemand die op het bouwterrein werkzaam is, dan zou hij of zij het vehikel toch nooit op deze plaats achterlaten? Dan zou hij of zij het ding toch altijd tegen de houten schutting zetten die het terrein voor minstens driekwart omgeeft?‘Een sterk stuk in een oude broek’, zou mijn vader gezegd hebben. Keer ik toch weer terug naar het begin. Zou het misschien weer zo’n geheimzinnige actie zijn waarin de lokale politiek de laatste tijd grossiert? De tweedeling in de maatschappij die wordt gesymboliseerd door de voor velen onbereikbare fiets (SP)? De fiets op, ter voorkoming van fijnstof (PvdA-PK)? De fiets als redelijk alternatief (D66)? Wij steunen het midden- en kleinbedrijf, dus ook de fietsenmaker (Essentie)? De fiets als hoeksteen van de samenleving (CDA)?

Klein mysterie 108 – Getut en gemier (2)

essentie: daadkracht? mi niet.

lijsverbinding: teken v zwakte en te weinig onderscheidend vermogen

sp programma heet frisse wind. 95 proc. is hetzelfde als 4 jaar geleden. geen visie op toekomst en ontkennen v d echte wereld

net op je met het niet investeren in parkeren de problemen oplost. ik zeg madam tusseau oftewel wassen neusvoor eens en altijd de mond houden over betrouwbaarheid en integriteit

schandalige actie v sp in staten: zeggen dat je het debat afwachten en tijdens debat op l1 aankondigen dat je motie indient

PvdA in de Echo over hun stokpaardje: "zelfs een glas water heeft meer diepgang"hoorde de volgende quote: "degenen die zeggen dat deskundigen zoals een GGD het mis hebben ook ontkennen dat ook overdag de zon schijnt".

plannen waarop sp wil bezuinigen staat niet in begroting en op geld. dus meer dan fictief. zo kan ik ook keuzes maken

keuze SP: geen parkeren in het centrum. allemaal rondrijden op zoek naar een plek en nog meer fijnstof producerenstemmingmakerij! zoek eens op wat populisme betekent

dus dat je schrijft dat de pvda het gerealiseerd is onzin en je doet een hoop mensen/politiek tekort


(Een willekeurige selectie uit de twitterberichten van een Horster lijsttrekker die een stukje op de website van z’n partij afgelopen week begon met de woorden: ‘In de politiek zien we te vaak dat zaken negatief worden voorgesteld’.)

Actualisatie – Barkrukken

De wegen van het CDA zijn soms ondoorgrondelijk. Volgens het actieplan van de CDA-campagnecommissie waar ik op slinkse wijze beslag op wist te leggen (en waarover ik op 24 augustus berichtte), zou in week 42 een uitdeelactie plaatsvinden van kaarten met het opschrift ‘Groeten uit Big-City Horst’. Hoe anders was de realiteit. Geen kaarten, maar aan lantaarnpalen vastgeklonken groene barkrukken, één in elke kern van de nieuwe gemeente. ‘De stoel symboliseert dat het CDA actief in gesprek is en blijft met alle inwoners van haar gemeente’, zo valt op de website van de Horster CDA-afdeling te lezen. En verder: ‘Overal waar de mensen van het CDA zijn, staan er groene stoelen. U kunt hierop plaatsnemen en met de mensen van het CDA in gesprek gaan.’ Ik heb de hele week op de stoel voor de nummer 3 in mijn top 5 van Horster kunstwerken gezeten, maar dacht u dat er ook maar één CDA-er was die het gesprek met mij aan wilde gaan?Dus allemaal leuk en aardig, maar vanaf nu mag het CDA wat mij betreft weer terugkeren naar het oorspronkelijke actieplan. Dat voorziet voor deze week in een processie naar de Gele Madonna van Voor-America.

vrijdag 16 oktober 2009

Actualisatie – Skatebaanschande (4)

De skatebaanwond blijft maar dooretteren op internetforums, weblogs, reactiepagina’s en twitter. Vandaag deelt Elbert Joosten, voorzitter van de CDA-fractie in de gemeenteraad, op de website van Hallo Horst aan de Maas en op Dreksbak (onder het pseudoniem Baerke) een rechtse directe uit. Hij heeft de zondebok gevonden: ‘PvdA-wethouder Stas heeft de skatebaan [aan de Doolgaardstraat] opgedoekt om er huizen te bouwen. Zonder dat er een nieuwe plek voor was. Dat had niet mogen gebeuren. Marcella Dings is al 4 jaar aan het proberen om dit probleem op te lossen.’
Nu word ik een dagje ouder en is een en ander alweer vier jaar geleden, daarom staan verschillende dingen me niet meer helemaal helder voor de geest. Zo herinner ik me er niets van dat wethouder Stas vier jaar geleden in z’n eentje de skatebaan heeft opgedoekt en het dus geen collegebesluit was. Of was het dat toch wel? Maar dan heeft de CDA-fractie destijds natuurlijk flink stampei gemaakt, wethouder Stas op het matje geroepen en tegen het besluit gestemd om huizen te bouwen op de plaats van de skatebaan aan de Doolgaardstraat? Nee? Maar dan heeft ze aan haar voorstem toch tenminste de uitdrukkelijke voorwaarde verbonden dat er pas gebouwd mocht worden op het moment dat er een nieuwe locatie voor de skatebaan was? Nee? Maar dan heeft de CDA-fractie toch wel telkens als de afgelopen jaren de skatebaan in de gemeenteraad aan de orde kwam met een beschuldigende vinger richting wethouder Stas gewezen als aanstichter van alle onheil? Nee?Help! Hoe zit het dan wel? Wie frist mijn geheugen op?

donderdag 15 oktober 2009

Actualisatie – Skatebaanschande (3)

Nee, nou wordt ie helemaal mooi! Jac Jeurissen, woordvoerder van de buurtbewoners die de komst van een skatebaan tussen A73 en de Van Merwijckstraat hebben weten te verhinderen, komt vandaag aan het woord in De Echo van Horst. Op de vraag of de skatebaan dan maar op een andere plek moet komen, antwoordt hij met een stalen gezicht: ‘Als die behoefte er nog is, dan kan de gemeente misschien van onze opgebouwde expertise gebruik maken.’ Onduidelijk blijft of die gebruikmaking van de opgebouwde expertise gratis of tegen betaling dient te geschieden.Mij doet het denken aan een voetbalwedstrijd waarin een team de hele wedstrijd met z’n kont voor de eigen goal ligt, in blessuretijd een op grond van een fopduik toegekende penalty benut, aldus toch nog de drie punten in de wacht weet te slepen en waarvan de trainer dan na afloop omstandig aan zijn collega en het journaille uit gaat leggen hoe aanvallend voetbal gespeeld moet worden. Je moet het lef maar hebben.Intussen is op het onvolprezen Dreksbak een verhit debat gaande (op het moment van schrijven zestig reacties; daar kan HorstsweetHorst alleen maar van dromen) over de skatebaan. Daarin speelt CDA-lijsttrekker Leon Litjens (ik neem althans aan dat hij in dit geval niet in zijn hoedanigheid van wethouder opereert) een prominente, uiterst actieve rol. Verder heeft de PvdA-gemeenteraadsfractie in de persoon van Roy Bouten (trouwens ook deelnemer aan het Dreksbakdebat) schriftelijke vragen aan het gemeentebestuur gesteld over wat we onderhand gerust het Dossier Skatebaan mogen noemen. En ook SP-raadslid Thijs Coppus (geen deelnemer aan het Dreksbakdebat) heeft zich op z’n weblog uitgesproken over de kwestie.Ik denk dat ik nu alvast een plaatsje op de publieke tribune ga reserveren voor de gemeenteraadsvergadering van 10 november.

woensdag 14 oktober 2009

Intermezzo – Socialsofa’s

Wat heb ik het afgelopen jaar niet zitten klagen over de Horster (zit)banken (klik hier, hier, hier en hier)? En moet je nu eens kijken:Op 24 september vorig jaar knipte ik een stukje uit De Volkskrant over veelkleurige, met tienduizenden stukjes keramiek beklede betonnen banken, die enkele dagen eerder in Den Haag waren geplaatst. Het idee was over komen waaien uit Tilburg (waar het dus niet louter kommer en kwel is). Om de ‘sociale verkilling’ een halt toe te roepen, vatte cabaretière Karin Bruers daar het plan op ‘meer kleine sociale ontmoetingsplekken te creëren in de verschillende wijken’. Dit resulteerde in het zogenaamde socialsofa-project, dat intussen Nederland heeft veroverd en zelfs China heeft bereikt.
‘Zal wel weer aan Horst voorbijgaan’, dacht ik toen ik het artikel in De Volkskrant las. Volstrekt misplaatst cynisme, zo blijkt ruim een jaar later. Want dankzij een coproductie van de gemeente Horst aan de Maas, de gemeentelijke jongerenambassadeurs (‘jamba’s’), een mij vooralsnog onbekende kunstenares en de sociale werkplaats is Horst sinds vandaag verrijkt met drie socialsofa’s.Inderdaad ‘verrijkt’ ja, want door de banken wordt het Horster centrum onmiskenbaar verlevendigd. Wie zei daar trouwens dat ik altijd zo negatief ben?
Van de drie is dit mijn favoriet, al was het maar omdat dankzij deze sofa het oer-Horster woord ‘knoevele’ voor uitsterven wordt behoed. Hij staat vóór het gemeentehuis. Derhalve een ideale locatie voor de verantwoordelijke wethouder Marcella Dings-Polderman om haar skatebaanzonden te overdenken. Het is niet ondenkbaar dat ze daarbij gezelschap krijgt van een collega, want een ingewijde wist vanmiddag op Dreksbak als donderslag bij heldere hemel te melden dat alle onheil is begonnen toen van wethouder Stas de skatebaan aan de Doolgaardstraat moest verdwijnen (veel krasser moet het natuurlijk niet worden). Kunnen de beide wethouders mooi samen hun verdriet wegknoevele.

maandag 12 oktober 2009

Actualisatie – Skatebaanschande (2)

Heb ik dan toch te vroeg geoordeeld over Hallo? Voor zover mij bekend is Hallo tot dusverre het enige medium met het nieuws dat vanavond duidelijk is geworden dat er geen skatebaan komt tussen de A73 en de Van Merwijckstraat. De baan op zich zou twintigduizend euro gaan kosten. Daar komen nog tienduizend euro bij voor de noodzakelijke geluidswerende wanden. Dit laatste zou een te hoge kostenpost voor de gemeente betekenen, aldus Hallo. Ere wie ere toekomt: sterk staaltje journalistiek van Hallo. Dat ter opleuking van een en ander ongevraagd een foto van HorstsweetHorst is gebruikt, zij het nieuwsblad uiteraard vergeven, hoewel ik persoonlijk eerder voor deze foto zou hebben gekozen:Adieu, adieu, sweet skatebaan. Wat een drama. Na vier jaar zijn we weer helemaal terug bij af. Waarom zijn, na de ongetwijfeld vele tienduizenden euro’s kostende eerdere procedures, nu juist die laatste tienduizend euro een brug te ver? Hoeveel kost een nieuw onderzoek naar een andere locatie plus alle bijkomende werkzaamheden niet? Wie garandeert dat op een andere locatie geen geluidswerende wanden noodzakelijk zijn? Het zou wat al te gemakkelijk zijn de schuld eenzijdig in de schoenen van de gemeente te schuiven: de buurtbewoners zijn de grootste boosdoeners, maar aan hen heb ik eerder al genoeg woorden vuilgemaakt. Hoogste tijd voor een (re)actie van de skaters, dunkt me. Bij mij zullen ze in elk geval niet tevergeefs aankloppen om steun, in welke vorm dan ook.

P.S. Dagblad De Limburger bericht vanochtend (dinsdag) dat geluidswerende schermen geen tien- maar dertigduizend euro kosten. Fors meer, maar of dit wezenlijk iets aan de zaak verandert?

Klein mysterie 107 – Getut en gemier (1)

Dag 1
Goeiesmorgens!! Het weer is al net zo belabberd als de peilingen. Goed last van mn rechterbeen. Baal als een stekker!
Op het werk. Computerellende... Het ding doet niks meer. Maar dat ben ik wel gewend. Nog niets aan implementatieplan gedaan. Tot nu toe alleen maar bezig met Beesel-Venlo. Veel soep en kranten in Venlo uitgedeeld. Leuke en goede reakties gekregen van de mensen. Lunch met edwin en will in het bedrijfsrestaurant.Zometeen meedoen met wk bokkenollen als coach. Nooit gedacht dat ik op dit nivo ooit nog eens zou acteren. Geweldig om mee te doen. De wil is er denk wel, maar nog niet heel veel bereikt. 38ste plek. Niet slecht. Voor buitenwereld is moeilijk te bepalen wie authoriteit is. Moet sowieso nog een afspraak maken voor de prijsuitreiking.
Been voelt weer redelijk normaal. Kwam zojuist langs de kroetfabriek. Fantastisch. Waar een klein dorp groot in kan zijn. Nu in club havana. Erg leuk feestje. Mooie van een avondje kroeg is dat aan het eind alle problemen zijn opgelost! Hm donertent dicht. Baal als een stekker! Dan maar friet. Nu naar bed.


Dag 2
Goeiesmorgens! Op mn werk. Onderweg toch maar besloten om even een poster rondje te doen. Stevige stortbui tussen venray en nijmegen. In meerlo op de auto moeten klimmen. Baal als een stekker!
Weer een dagje lekker aan de slag! Mail weer afgehandeld hier, nu aan de slag met implementatieplan participatieladder. Onder presentatie twitteren met mark. In essentie hebben het heeeeel goed gedaan. Het gaat om de buhne en niet om de feiten. Voor eens en altijd de mond houden over betrouwbaarheid en integriteit. Leuke gedachtenlijn!
Nu breekt het zonnetje door. Is alweer jaar geleden dat jörg haider is overleden. Baal als een stekker! Nu eten bij humphreys. Rundercarpaccio was goed te doen. Nu wachten op de mixed grill!
Raadsvergadering: beeldkwaliteitsplan of niet. That's the question. Zou de bedreiging vanuit Venray of Venlo komen? Of het Serumse verzet? Eind van de dag staat alles vast!! Tegen onfatsoenlijke en populistische uitspraken v bepaalde partners. Pronken met andermans veren zonder die te benoemen is arrogant. Heeft niets te maken met een constructief debat. Stemmingmakerij!
Thuis na een debat van ruim 13 uur. Even bijkomen op de bank. Nu mezelf belonen met loempia van lei. Zo ff voor de buis hangen. Nu bedje in. Was gezellig avondje!

Dit dagboek is samengesteld uit de twitterberichten van afgelopen week van de Horster politici Roy Bouten, Thijs Coppus, Leon Litjens en Michael van Rengs. Hun 249 tweets bezorgden de gemeente Horst aan de Maas afgelopen week een vierde plaats op de ranglijst van meest actieve politieke twittergemeenten. Alsof dit allemaal al niet erg genoeg is, twitterde PvdA-lijsttrekker Birgit op de Laak gisteren: ‘Gestart met Twitter’. Waartoe? Waarvoor?

Klein mysterie 106 – Aan Tafel

‘A la table, plus vite’ placht mijn opa – die op de lagere school enkele jaren Frans had genoten – te zeggen. Ik kom hierop omdat Horst onlangs is verrijkt met een restaurant dat Aan Tafel is geheten.Die naam zorgt ervoor dat ik, telkens als ik Aan Tafel passeer, even aan mijn opa moet denken. Dat is beslist geen straf; ik bewaar louter aangename herinneringen aan hem (dat zijn voetbalsympathie uitging naar Feyenoord had ik hem al in mijn tienerjaren vergeven).
Toch knaagt er iets. Aan Tafel is namelijk de nieuwe naam voor De Oude Lind, een café-restaurant dat deze benaming vanaf 1879 droeg. En op de bijna tweehonderd jaar oude Tranchotkaart heet het pand al ‘aan d’Linde’:Wat is dat toch met die Horster restaurateurs die historische benamingen zomaar bij het oud vuil zetten? Toen Het Groene Woud vorig jaar ineens Chitanie ging heten, ageerde ik daartegen. Met vooruitziende blik schreef ik destijds al over De Oude Lind: ‘Met de naamswijziging van De Oude Lind in De Alde Lind was wat mij betreft de grens echt bereikt. Als je je zoon Jan hebt genoemd, ga je hem na dertig jaar toch ook niet ineens met Piet aanspreken?’ Meer dan een jaar later heb ik daar niets aan toe te voegen. Ware opa nog in leven, dan had ik hem ongetwijfeld aan mijn zijde gevonden. Hij zou waarschijnlijk hebben volstaan met één woord: ‘Pourquoi?’

Klein mysterie 105 – Barkrukken

Vandaag kreeg ik plotseling te kampen met een ernstige aanval van geheimzinnige-actiemoeheid. Die werd vermoedelijk opgeroepen door de groene barkrukken die her en der in de verschillende Horster kernen langs de wegen staan.Na Wie is de koe, Duidelijk diepere politiek, een dendrofiel en een kermisactivist zijn de groene barkrukken me net even teveel. Moet ik me dan weer gaan buigen over de achtergronden en de bedoelingen? Me bezondigen aan speculaties over de bedenkers? En dat allemaal uitsluitend ter meerdere eer en glorie van de bedenkers, die juist uit zijn op zoveel mogelijk gratis publiciteit? Nee, nee, nee, die eer gun ik D66 niet.